BPDP: Správa studentských prací a projektů
FM TUL


Vstup do aplikace

Domluvená témata pro řešení BP-DP je pak potřeba vždy vložit do IS/STAG (Témata VŠKP)!