Přihlásit

Složení vědecké rady 2016 - 2019

 1. prof. Dr. Ing. Michal Beneš,
  Katedra matematiky, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
 2. prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.,
  Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 3. prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.,
  Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
 4. Ing. Jana Drašarová, Ph.D.,
  Katedra designu, Fakulta textilní, TU v Liberci
 5. doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.,
  Ústav technické matematiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
 6. prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.,
  Ústav informačních systémů, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně
 7. prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.,
  externista
 8. prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.,
  Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 9. prof. Ing. RNDr. Miloslav Košek, CSc.,
  externista
 10. prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld,
  Katedra strojírenské technologie, Oddělení tváření kovů a plastů, Fakulta strojní, TU v Liberci
 11. prof. Ing. Petr Louda, CSc.,
  Katedra materiálu, Fakulta strojní, TU v Liberci
 12. prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.,
  Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 13. doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.,
  Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni
 14. prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.,
  Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 15. prof. Ing. Petr Moos, CSc.,
  Ústav aplikované informatiky v dopravě, Fakulty dopravní, ČVUT v Praze
 16. prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.,
  Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 17. prof. Ing. Jan Nouza, CSc.,
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 18. prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.,
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 19. prof. RNDr. Jan Picek, CSc.,
  Katedra aplikované matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
 20. prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.,
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 21. prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.,
  Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR, Praha
 22. prof. Ing. Aleš Richter, CSc.,
  Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 23. doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.,
  Katedra fyziky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
 24. doc. Ing. Petr Tůma, CSc.,
  Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TU v Liberci
 25. prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.,
  Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
 26. prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.,
  VÚTS, a.s., Liberec
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav