Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky http://www.fm.tul.cz/images/logo-cs.png http://www.fm.tul.cz/ Aktuální informace k zadávání projektů BS (PR1, PRJ1, PRJ2) http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/80/detail/ <p>Informace je určena především pro studenty současných 1. ročníků bakalářského studia.</p> <p>Stručný popis a postup při zadávání je zpracován v přiloženém souboru: <strong><a href="/files/pages/other/info_o_PRJ1-2_PR1.pdf">Zadávání projektů</a></strong></p> <p> </p> <p>Zároveň upozorňuji na povinnost provést včas předzápis předmětů ve STAGu do 2. ročníku, viz Příkaz rektora TUL č.3/2017 (TUL - Intranet studenti - po přihlášení)</p> <p>Na tento předzápis pak navazuje termín zápisu na studijním oddělení, viz <strong><a href="/files/pages/other/prikazy%20dekana/Pr_dekana_1-2017-zapis_studentu_AR2017-2018.pdf">Příkaz děkana č. 1/2017</a></strong></p> <p>Přeji úspěšné zkouškové období a hezké léto,</p> <p>Libor Tůma</p> Informace pro uchazeče o studium v DSP AVI – Rámcová témata disertačních prací pro ak. rok 2017/2018 http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/78/detail/ <p><strong><a href="/files/pages/other/avi/prijimaci_rizeni%20DSP%20AVI_navrhy_temat_web.pdf">Rámcová témata disertačních prací pro ak. rok 2017/2018</a></strong></p> Příkaz děkana č. 1/2017 – Zápis studentů na FM pro ak. rok 2017/2018 http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/77/detail/ <p>V souladu s Harmonogramu akademického roku 2017/18 (příkaz rektora TUL č. 8/2016) je stanoven zápis studentů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) pro bakalářské studium (BS) a navazující magisterské studium (NMS) v termínech uvedených<br />v <strong><a href="/files/pages/other/prikazy%20dekana/Pr_dekana_1-2017-zapis_studentu_AR2017-2018.pdf">Příkaze děkana č. 1/2017</a></strong>.</p> Vnitřní jazyková škola http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/89/detail/ <p><a href="http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/nabidky-kurzu-a-seminaru">Nabízené kurzy</a>.</p> Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/88/detail/ <p><strong>Imatrikulace se uskuteční ve čtvrtek 5. 10. 2017 v aule budovy G od 12.45 hod.</strong> Sraz studentů je ve <strong>12:20</strong>   před aulou.</p> <p>Vzhledem k tomu, že se jedná o akademický obřad, kde studenti skládají imatrikulační slib a  stávají se členy akademické obce fakulty,  prosím o dochvilnost a společenský oděv.</p> <p>V tento den je upravena výuka následovně:<br />• výuka ve 4. bloku (od 12.30 hod – UDI) bude zrušena<br />• <strong>ostatní výuka se neruší</strong></p> <p><strong>Imatrikulace se neúčastní studenti, kteří imatrikulaci již absolvovali v minulých letech!</strong><br />Tito studenti si vyzvednou index na studijním oddělení od 9. 10. 2017.</p> Stipendia Nikoly Tesly http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/87/detail/ <p>Toto stipendium poskytuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové studentům VŠ technických oborů v řádném bakalářském, magisterském i doktorském programu. Projekt v sobě spojuje snahu zvýšit zájem o technické obory a zároveň poskytnout finanční podporu těm, kteří pocházejí z nemajetných rodin nebo z dětských domovů, případně mají zdravotní handicap.</p> Harmonogram výuky Fakulty mechatroniky pro akademický rok 2017/2018 http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/85/detail/ <p><strong><a href="/files/pages/other/harmonogram_vyuky%20FM_2017-2018.pdf">Harmonogram výuky Fakulty mechatroniky pro akademický rok 2017/2018</a></strong></p> Nabídka kurzu: Statistické zpracování dat http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/84/detail/ <p>Kurz se může hodit studentům, kteří pro svou semestrální/závěrečnou práci potřebují pracovat se statistickými daty (základy) a nevědí jak na to, či si chtějí látku připomenout/zopakovat.</p> <p>Více informací o kurzu a možnost registrace naleznete na <a href="http://kurzy.tul.cz/kurz/15-statisticke-zpracovani-dat">http://kurzy.tul.cz/kurz/15-statisticke-zpracovani-dat</a></p> Partnerství INISOFT s.r.o. a FM TUL http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/79/detail/ <p>Náměty na semestrální a ročníkové práce, náměty na bakalářské / diplomové práce, nabídky pracovních příležitostí.<br /><br />Více informací <a href="/files/pages/other/nabidky%20prac%20prilezitosti/Partnerstvi%20INISOFT%20a%20TUL.pdf"><strong>zde</strong></a>.</p> Partnerská smlouva s firmou Digades (DE) http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/73/detail/ <p style="text-align: justify;">Ve středu 7. června podepsal děkan fakulty prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. smlouvu o partnerství s Dipl.-Ing. Lutzem Bergerem, CEO německé firmy Digades, GmbH (<a title="www.digades.de" href="http://www.digades.de">www.digades.de</a>). </p> <p style="text-align: justify;">Tato firma se tak stala prvním zahraničním partnerem fakulty. Smyslem partnerství je systémově propojit akademickou a výrobní sféru, a umožnit partnerům přístup ke kvalitnímu personálnímu a technickému zázemí fakulty a jejím studentům a absolventům. Pro fakultu je to možnost intenzivnějšího a kvalitnějšího propojení teorie a praxe i reflexi obsahu a způsobu výuky v jí garantovaných studijních programech. Pro studenty fakulty pak možnost zapojit se již během studia do řešení praktických problémů a praxe v podnicích a získávání či posílení jejich všeobecných kompetencí i šancí uplatnění na trhu práce.</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/20170607_142712.jpg" alt="" width="600" height="338" /></p> Cena Wernera von Siemense http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/66/detail/ <p>Firma Siemens vyhlásila již 20. ročník ceny Wernera von Siemense v kategoriích:</p> <p><strong>Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu</strong> (jednotlivec nebo výzkumný tým)<br />300 000 Kč</p> <p><strong>Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace</strong> (jednotlivec nebo výzkumný tým)<br />300 000 Kč</p> <p><strong>Nejlepší pedagogický pracovník</strong><br />100 000 Kč</p> <p><strong>Nejlepší diplomová práce</strong><br />1. místo – 30 000 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce <br />2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce<br />3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce</p> <p><strong>Nejlepší disertační práce</strong><br />1. místo – 30 000 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce <br />2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce<br />3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce</p> <p>Zvláštní ocenění 1 „<strong>Nejlepší disertační práce napsaná ženou</strong>“<br />20 000 Kč studentka</p> <p>Zvláštní ocenění 2 „<strong>Ocenění za překonání překážek při studiu</strong>“<br />20 000 Kč student</p> <p>Detaily viz <a href="http://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/pages/cena-siemens.aspx">http://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/pages/cena-siemens.aspx</a></p> Nabídka stáží ve Škoda Auto, a. s. http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/47/detail/ <p>V sekci <a href="http://www.fm.tul.cz/studenti/nabidky-stazi">Nabídka stáží</a> byly zveřejněny nové pozice, vhodné pro studenty FM.</p> IQRF Wireless Challenge III http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/39/detail/ <p>IQRF Alliance vyhlašuje soutěž IQRF Wireless Challenge III.<br />„Využijte své schopnosti, navrhněte nejlepší aplikaci pro bezdrátovou technologii IQRF a bojujte o hodnotné ceny,“ to je výzva programátorům, vývojářům, technikům a studentům z celého světa.</p> <p><a href="http://www.iqrf.org/contest/cs/">Další informace</a></p>