Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky http://www.fm.tul.cz/images/logo-cs.png http://www.fm.tul.cz/ Jak do zahraničí v akademickém roce 2018/2019? Informační schůzka: 23.11.2017, zasedací místnost DFM (budova A, 1. patro) http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/100/detail/ <p>Informační schůzka proběhne <strong>ve čtvrtek 23. listopadu</strong> <strong>od 14:20 hod. v místnosti č. A 02028</strong> (1. patro budovy A, zasedací místnost děkanátu FM).<br />Více informací naleznete <a href="http://www.fm.tul.cz/files/pages/other/staze/postup_2018-19.pdf">zde</a>.</p> Vyhlášena soutěž KYBERROBOT 2018 http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/99/detail/ <p style="text-align: justify;">Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, jednotlivce i týmy do maximálně 3 členů. Soutěže se může zúčastnit i více týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s více sestavami. Soutěží se ve dvou kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách (žáci do 15 let a žáci do 19 let). Proběhne ve středu 24. ledna 2018, pravidla a možnost přihlášení naleznete na <a href="http://kyberrobot.tul.cz/">http://kyberrobot.tul.cz/</a>.</p> Průkazy ISIC a jejich platnost http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/97/detail/ <p><a href="http://www.isic.cz/newsletter/2017-10/tul/index.html">http://www.isic.cz/newsletter/2017-10/tul/index.html</a></p> Studijní oddělení - omezení provozu http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/102/detail/ <p>10. 11. - 24. 11. 2017 studijní oddělení pro prezenční studium zavřeno. Neodkladné záležitosti vyřídí paní Jitka Němcová - tel.:485353624, email: jitka.nemcova@tul.cz.</p> Exkurze do JE Temelín 2. 12. 2017 http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/98/detail/ <p>Nabízíme studentům a zaměstnancům fakulty exkurzi do prostor Jaderné elektrárny Temelín vč. prohlídky havarijního štábu, požární techniky nebo simulátoru. Proběhne v sobotu 2. prosince 2017, odjezd v 5:30, příjezd v cca 17 h. Vzhledem k nutné bezpečnostní prověrce určeno pouze občany České nebo Slovenské republiky! Počet míst je silně omezen, zájemci se mohou hlásit pomocí formuláře https://goo.gl/forms/XzOm8klxlsCmWsRv1, přednost mají dříve přihlášení.</p> Harmonogram výuky Fakulty mechatroniky pro akademický rok 2017/2018 http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/85/detail/ <p><strong><a href="/files/pages/other/harmonogram_vyuky%20FM_2017-2018.pdf">Harmonogram výuky Fakulty mechatroniky pro akademický rok 2017/2018</a></strong></p> Aktuální informace k zadávání projektů BS (PR1, PRJ1, PRJ2) http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/80/detail/ <p>Informace je určena především pro studenty současných 1. ročníků bakalářského studia.</p> <p>Stručný popis a postup při zadávání je zpracován v přiloženém souboru: <strong><a href="/files/pages/other/info_o_PRJ1-2_PR1.pdf">Zadávání projektů</a></strong></p> <p> </p> <p>Zároveň upozorňuji na povinnost provést včas předzápis předmětů ve STAGu do 2. ročníku, viz Příkaz rektora TUL č.3/2017 (TUL - Intranet studenti - po přihlášení)</p> <p>Na tento předzápis pak navazuje termín zápisu na studijním oddělení, viz <strong><a href="/files/pages/other/prikazy%20dekana/Pr_dekana_1-2017-zapis_studentu_AR2017-2018.pdf">Příkaz děkana č. 1/2017</a></strong></p> <p>Přeji úspěšné zkouškové období a hezké léto,</p> <p>Libor Tůma</p> Partnerství INISOFT s.r.o. a FM TUL http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/79/detail/ <p>Náměty na semestrální a ročníkové práce, náměty na bakalářské / diplomové práce, nabídky pracovních příležitostí.<br /><br />Více informací <a href="/files/pages/other/nabidky%20prac%20prilezitosti/Partnerstvi%20INISOFT%20a%20TUL.pdf"><strong>zde</strong></a>.</p> Partnerská smlouva s firmou Digades (DE) http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/73/detail/ <p style="text-align: justify;">Ve středu 7. června podepsal děkan fakulty prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. smlouvu o partnerství s Dipl.-Ing. Lutzem Bergerem, CEO německé firmy Digades, GmbH (<a title="www.digades.de" href="http://www.digades.de">www.digades.de</a>). </p> <p style="text-align: justify;">Tato firma se tak stala prvním zahraničním partnerem fakulty. Smyslem partnerství je systémově propojit akademickou a výrobní sféru, a umožnit partnerům přístup ke kvalitnímu personálnímu a technickému zázemí fakulty a jejím studentům a absolventům. Pro fakultu je to možnost intenzivnějšího a kvalitnějšího propojení teorie a praxe i reflexi obsahu a způsobu výuky v jí garantovaných studijních programech. Pro studenty fakulty pak možnost zapojit se již během studia do řešení praktických problémů a praxe v podnicích a získávání či posílení jejich všeobecných kompetencí i šancí uplatnění na trhu práce.</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/20170607_142712.jpg" alt="" width="600" height="338" /></p> Cena Wernera von Siemense http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/66/detail/ <p>Firma Siemens vyhlásila již 20. ročník ceny Wernera von Siemense v kategoriích:</p> <p><strong>Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu</strong> (jednotlivec nebo výzkumný tým)<br />300 000 Kč</p> <p><strong>Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace</strong> (jednotlivec nebo výzkumný tým)<br />300 000 Kč</p> <p><strong>Nejlepší pedagogický pracovník</strong><br />100 000 Kč</p> <p><strong>Nejlepší diplomová práce</strong><br />1. místo – 30 000 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce <br />2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce<br />3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce</p> <p><strong>Nejlepší disertační práce</strong><br />1. místo – 30 000 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce <br />2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce<br />3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce</p> <p>Zvláštní ocenění 1 „<strong>Nejlepší disertační práce napsaná ženou</strong>“<br />20 000 Kč studentka</p> <p>Zvláštní ocenění 2 „<strong>Ocenění za překonání překážek při studiu</strong>“<br />20 000 Kč student</p> <p>Detaily viz <a href="http://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/pages/cena-siemens.aspx">http://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/pages/cena-siemens.aspx</a></p> Nabídka stáží ve Škoda Auto, a. s. http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/47/detail/ <p>V sekci <a href="http://www.fm.tul.cz/studenti/nabidky-stazi">Nabídka stáží</a> byly zveřejněny nové pozice, vhodné pro studenty FM.</p> IQRF Wireless Challenge III http://www.fm.tul.cz/fakultni-novinky/39/detail/ <p>IQRF Alliance vyhlašuje soutěž IQRF Wireless Challenge III.<br />„Využijte své schopnosti, navrhněte nejlepší aplikaci pro bezdrátovou technologii IQRF a bojujte o hodnotné ceny,“ to je výzva programátorům, vývojářům, technikům a studentům z celého světa.</p> <p><a href="http://www.iqrf.org/contest/cs/">Další informace</a></p>