Informatika - přijímací řízení

Tématické okruhy

Ukázkové úlohy

 1. Jaká znáte média pro ukládání dat? Stručně je charakterizujte, uveďte výhody a nevýhody.

  Řešení:


 2. Předpokládejme, že máte k dispozici naměřené výšky skupiny osob. Popište algoritmus, kterým najdete druhého nejvyššího z celé skupiny. Algoritmus vyjádřete slovně, v libovolném běžně užívaném programovacím jazyce či běžně používanou grafickou formou.

  Řešení:


 3. Máte 6 korálků, každý jiné barvy. Vytváříte z nich náhrdelníky tak, že všech šest navlečete na stužku, kterou pak zavážete. Korálky nelze přetahovat přes uzel. Kolik různých náhrdelníků lze takto vytvořit?

  Řešení:

  Celkový počet různých pořadí šesti barevných korálků je roven počtu variací bez opakování ze šesti prvků, čili 6!. Ovšem pokud například náhrdelník tvořený kombinací 123456 pověsíte na krk obráceně, bude vypadat stejně jako náhrdelník 654321. Tyto dvě kombinace tedy představují tentýž náhrdelník. Celkem lze proto vytvořit 6! / 2, tedy 360 různých náhrdelníků.

 4. Jaký je vztah mezi jednotlivými členy číselné řady 1, 3, 9, 27, 81, ...? Určete následující tři členy této řady.

  Řešení:

  Každý člen je trojnásobkem předchozího. Následující tři členy budou 243, 729, 2187.

 5. Převeďte binární číslo 1 111 100 001 do desítkové soustavy.

  Řešení:

  Převod do desítkové soustavy se vypočte následujícím způsobem:
  1×29 + 1×28 + 1×27 + 1×26 + 1×25 + 0×24 + 0×23 + 0×22 + 0×21 + 1×20 = 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 1 = 993