Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci http://www.fm.tul.cz/kalendar-akci http://www.fm.tul.cz/images/logo-cs.png http://www.fm.tul.cz/ Obhajoba disertační práce Ing. Zdeňka Herdy http://www.fm.tul.cz/kalendar-akci/90/ 12.10. 2017<p><a href="/files/pages/other/Uredni_deska/pozvanka_obh-DisP_Z.Herda.pdf">Obhajoba disertační práce</a> se koná <strong>ve čtvrtek 12. října 2017</strong> <strong>od 10:00 hodin</strong> ve <strong>velké zasedací místnosti DFM</strong> (Hálkova 6, budova A, 1. patro).<br /><br />Podle Studijního a zkušebního řádu TUL je tato obhajoba veřejná a jsou na ni zváni studenti doktorského studia všech fakult, školitelé, studenti všech oborů a další zájemci.</p> Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia http://www.fm.tul.cz/kalendar-akci/88/ 05.10. 2017<p><strong>Imatrikulace se uskuteční ve čtvrtek 5. 10. 2017 v aule budovy G od 12.45 hod.</strong> Sraz studentů je ve <strong>12:20</strong>   před aulou.</p> <p>Vzhledem k tomu, že se jedná o akademický obřad, kde studenti skládají imatrikulační slib a  stávají se členy akademické obce fakulty,  prosím o dochvilnost a společenský oděv.</p> <p>V tento den je upravena výuka následovně:<br />• výuka ve 4. bloku (od 12.30 hod – UDI) bude zrušena<br />• <strong>ostatní výuka se neruší</strong></p> <p><strong>Imatrikulace se neúčastní studenti, kteří imatrikulaci již absolvovali v minulých letech!</strong><br />Tito studenti si vyzvednou index na studijním oddělení od 9. 10. 2017.</p> Zasedání AS http://www.fm.tul.cz/kalendar-akci/91/ 03.10. 2017<p>které se uskuteční ve úterý 3. 10. 2017 od 15:00 v zasedací místnosti DFM.</p> <p>Program:</p> <ol> <li>Schválení dodatku rozpočtu FM pro rok 2017.</li> <li>Situace v OR AVI.</li> <li>Různé.</li> </ol>