Přihlásit

Navazující magisterské studium

Studijní program: N2612 Elektrotechnika a informatika

V tomto programu jsou akreditovány 3 studijní obory:

Studijní program: N2612 Electrical engineering and informatics

V tomto studijním programu je akreditován studijní obor (výuka probíhá v anglickém jazyce, možnost dosažení dvojího diplomu):

 • 3906T001 Mechatronics (MEA) – společně s HS Zittau/Görlitz, Německo

Studijní program: N3901 Aplikované vědy v inženýrství

V tomto studijním programu jsou akreditovány studijní obory:

Studijní program: N3942 Nanotechnologie


 • Studijní programy jsou dvouleté se studiem organizovaným ve čtyřech semestrech.
 • Všechny navazující studijní programy probíhají pouze v prezenční formě studia.
 • Po úspěšném absolvování studia je udělen titul Ing.
 • Podmínkou pro přijetí uchazeče do oboru je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu.
 • Student je povinen získat za první rok studia alespoň 40 kreditů. Studium prvního ročníku nelze opakovat.
 • Podmínkou pokračování ve studiu je získání min. 30 kreditů v každém dalším roce studia, kromě toho roku studia, kdy student odevzdá diplomovou práci.
 • Na doporučení garanta oboru si student může zapsat libovolné předměty z nabídky TUL (i jiných univerzit) jako povinně volitelné (za souhlasu děkana „hostitelské“ fakulty). Takové kredity budou uznány. Celkový počet kreditů za semestr pak může přesáhnout minimální počet kreditů, uváděný ve studijních plánech.
 • Pro ukončení studia musí student získat minimálně 120 kreditů, úspěšně vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhájit svou diplomovou práci.
 • Podmínkou státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, je uzavření všech semestrů.
 • Studijní program obsahuje všechny náležitosti podle §44 zákona o vysokých školách č.111/98 Sb.

Charakteristiky jednotlivých oborů je možné nalézt v každoročně vydávané brožuře Informace o studiu.

NOVINKA

Od školního roku 2018/2019 je možné po prvním ročníku přestoupit na studijní program Computer Science for Aerospace – Information Technology, který je vyučován na Université Toulouse III – Paul Sabatier (UPS) ve Francii. Ten se zaměřuje na navrhování vysoce spolehlivých autonomních systémů, zejména pro kosmický a letecký průmysl. Toulouse je sídlem mnoha firem, zaměřených právě na tuto oblast, mezi nejznámější patří Airbus nebo Evropská kosmická agentura. Absolvent tohoto programu může získat jak francouzský, tak český diplom.
Detaily o programu je možné získat například zde.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Preciosa
  Preciosa
 • INISOFT
  INISOFT
 • digades GmbH
  digades GmbH
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav