Přihlásit

Časový plán a studijní předměty studijního oboru „Aplikované vědy v inženýrství“

Tříletý bakalářský studijní program – Aplikované vědy v inženýrství
Časový plán studijního programu

Obor: Aplikované vědy v inženýrství (prezenční forma studia)

     
Vysvětlivky zkratek:
Zak  zakončení  
Zk  zkouška
Zp  zápočet
Klz  klasifikovaný zápočet
povinný
PV  povinně volitelný
volitelný
1. ročník - Zimní semestr
Název předmětu Rozsah Způsob zak. Druh Přednášející
Matematika 1 3+2 Zk P RNDr. V. Finěk, Ph.D.
Lineární algebra a diskrétní matematika 4+2 Zk P Mgr. J. Stebel, Ph.D.
Úvod do studia materiálů 3+1 Zk P Ing. O. Kolek, Ph.D.
Snímání a zpracování obrazu 2+2 Zk P Ing. V. Lédl, Ph.D.
Odborná angličtina 1 0+2 Zp P Ing. S. Pavlíková, Ph.D.
Technická dokumentace 2+1 Klz P prof. Ing. Z. Plíva, Ph.D.
doc. Ing. V. Fliegel, CSc.
Úvod do inženýrství 2+0 Klz P doc. Ing. M. Kolář, CSc.
1. ročník - Letní semestr
Název předmětu Rozsah Způsob zak. Druh Přednášející
Matematika 2 3+2 Zk P RNDr. V. Finěk, Ph.D.
Fyzika 1 4+2 Zk P doc. RNDr. M. Šulc, Ph.D.
Fyzikální praktikum 1 0+2 Klz P Mgr. M. Suchánková, Ph.D.
Měřicí technika 1 2+2 Zk P Ing. L. Slavík, Ph.D.
Výpočty, simulace a vizualizace Matlab 1+2 Zp P doc. Ing. Z. Koldovský, Ph.D.
Odborná angličtina 2 0+2 Zk P Ing. S. Pavlíková, Ph.D.
Sportovní a pohybové aktivity 1 0+2 Zp P Mgr. P. Čaplová, Ph.D.
Oborový seminář 1 0+1 Zp P Ing. V. Lédl, Ph.D.
Letní kurs 0+7D Zp PV Mgr. P. Jeřábek, Ph.D.
Mytologie, filosofie, věda 2+0 Zp PV doc. PhDr. M. Exner, Ph.D.
Životní prostředí pro přírodní vědy 2+0 Zk PV prof. Ing. J. Šedlbauer, Ph.D.
Počítačové sítě 2+2 Zk PV doc. RNDr. P. Satrapa, Ph.D.
2. ročník - Zimní semestr
Název předmětu Rozsah Způsob zak. Druh Přednášející
Matematika 3 3+2 Zk P RNDr. D. Černá, Ph.D.
Fyzika 2 3+2 Zk P doc. RNDr. M. Šulc, Ph.D.
Fyzikální praktikum 2 0+2 Klz P Mgr. M. Suchánková, Ph.D.
Algoritmizace a programování 1 2+2 Zk P doc. Ing. J. Královcová, Ph.D.
Seminář z programování 1 0+2 Zp P doc. Ing. J. Královcová, Ph.D.
Obecná chemie 1 2+2 Zk P prof. Dr. Ing. M. Černík, CSc.
Ing. Mgr. L. Dvořák, Ph.D.
Sportovní a pohybové aktivity 2 0+2 Zp P Mgr. P. Čaplová, Ph.D.
Zimní kurz 0+5D Zp PV Mgr. P. Čaplová, Ph.D.
Principy kritického myšlení 2+0 Zp PV doc. PhDr. M. Exner, Ph.D.
Sociální komunikace 2+0 Zp PV PhDr. S. Exnerová
Základy kybernetiky 2+2 Zk PV doc. Ing. L. Tůma, CSc.
Algoritmy a datové struktury 2+2 Zk PV doc. RNDr. P. Satrapa, Ph.D.
Databázové systémy 2+2 Zk PV Ing. J. Vitvarová, Ph.D.
2. ročník - Letní semestr
Název předmětu Rozsah Způsob zak. Druh Přednášející
Matematika 4 2+2 Zk P Mgr. J. Březina, Ph.D.
Algoritmizace a programování 2/ 2+2 Zk P doc. Ing. J. Královcová, Ph.D.
Seminář z programování 2 0+2 Zp P doc. Ing. J. Královcová, Ph.D.
Elektronika a měření 2+2 Zk P prof. Ing. Z. Plíva, Ph.D.
Fyzika 3 3+2 Zk P doc. RNDr. M. Šulc, Ph.D.
Fyzikální praktikum 3 0+2 Klz P Mgr. M. Suchánková, Ph.D.
Oborový seminář 2 0+3 Zp P doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D.
Prostředky pro symbolické výpočty 1+2 Klz PV Ing. L. Zedek, Ph.D.
Bezpečnost a legislativa materiálů 0+2 Zk PV Mgr. J. Rotková, Ph.D.
Ing. H. Tománková, MSc.
Úvod do ekonomie 2+0 Zp PV Ing. A. Kocourek, Ph.D.
3. ročník - Zimní semestr
Název předmětu Rozsah Způsob zak. Druh Přednášející
Diferenciální rovnice 1+2 Zk P prof. Dr. Ing. J. Maryška, CSc.
Optimalizační úlohy 1+1 Klz P doc. Ing. J. Šembera, Ph.D.
Pravděpodobnost a statistika 1+2 Klz P Mgr. J. Březina, Ph.D.
Mechanika 2+2 Zk P doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D.
Měřicí technika 2 2+2 Zk P Ing. J. Jelínek, Ph.D.
Elektromagnetismus 2+2 Zk P prof. Ing. V. Kopecký, CSc.
Bakalářská práce 1 0+3 Zp P doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D.
Signály a informace 2+2 Zk PV prof. Ing. J. Nouza, CSc.
Metody charakterizace nanomateriálů 2+2 Zk PV Ing. O. Kolek, Ph.D.
Fyzikální praktikum 4 0+2 Klz PV doc. RNDr. M. Šulc, Ph.D.
3. ročník - Letní semestr
Název předmětu Rozsah Způsob zak. Druh Přednášející
Fotonika 2+2 Zk P prof. Ing. V. Kopecký, CSc.
Fyzikální chemie 3+2 Zk P prof. Ing. J. Šedlbauer, Ph.D.
Bakalářská práce 2 0+10 Klz P doc. Ing. P. Šidlof, Ph.D.
Bakalářský seminář 0+3 Zp P doc. Ing. J. Šembera, Ph.D.
Konstrukce optických přístrojů 2+2 Zk PV Ing. V. Lédl, Ph.D.
Obecná chemie 2 2+2 Zk PV prof. Dr. Ing. M. Černík, CSc.
Mgr. Ing. L. Dvořák, Ph.D.
Základy mechaniky tekutin 2+2 Zk PV doc. Ing. J. Šembera, Ph.D.
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav