Přihlásit

Informace - COVID-19

Pověřenou osobou za FM pro řešení situací v souvislosti s COVID-19 je Ing. Simona Kuncová (viz SO FM)
 

Pro nahlášení karantény nebo pozitivního testu na COVID-19 prosím klikněte zde.
Pro evidenci pohybu externích osob a studentů v prostorách FM TUL vyplňte elektronický formulář zde.
Pro trasování pohybu studentů v prostorách FM vyplní studenti formulář zde.
 

Zde najdete odkaz na aktualizovaný Příkaz rektora č. 12/2020 ze dne 13. 10. 2020, kterým stanovuje rektor Technické univerzity v Liberci opatření k omezení výuky na TUL s ohledem na situaci  týkající se vývoje nákazy onemocněním COVID-19.


Na základě usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020 je omezen také provoz ubytování na vysokoškolských kolejích. Podrobné informace naleznete ve výše uvedeném Příkazu rektora č. 12/2020.

V rámci doplňujících informací k omezení provozu kolejí dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020 MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty.
Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci. Pro další informace a s hlášením o počtech studentů se lze obracet na Centrální řídící tým covid-19 e-mail: crtops@army.cz.

Pro ty, kteří trvalé bydliště jinde mají, ale nedovoluje jim to jejich životní situace, karanténa, zdraví, práce nebo jiné překážky, ať kontaktují ubytovací službu (kontakt níže) a podají si žádost o setrvání na kolejích.

Kontakt na Ubytovací službu TUL: +420 48535 5250 – Ing. Veronika Dvořáková
                                                               
vedoucí oddělení Ubytovací služby

Vážení,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 a na základě Příkazu rektora č. 12/2020 ze dne 13. 10. 2020 je osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole, s účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hodin do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hodin zakázána.

Na základě usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020:
- jsou zakázány hromadné akce, kterých se účastní více než 6 osob,
- jednání orgánů vysokých škol je omezeno na počet 100 osob s podmínkou 2 m rozestupů a určeného místa k sezení,
- provoz menz a jídelen v rámci kolejí (kam není povolen přístup veřejnosti) je omezen na dobu od 6:00 do 20:00 hod., za podmínek maximálně 4 osob u jednoho stolu a rozestupech 1,5 m,
- je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách.

Režim budov TUL od pondělí 12. 10. 2020: všechny budovy jsou otevřeny pouze na kartu.

Informace o provozu studijního oddělení naleznete zde.

O dalších změnách Vás budeme bezodkladně informovat.

Přeji pevné zdraví, nervy, dobré připojení a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

 

Souhrn odkazů na důležité informace související s provozem fakulty v období omezení zavedených v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19.

Pokud se necítíte dobře a vykazujete známky respiračního onemocnění spjatých s příznaky COVID-19, kontaktujte svého lékaře, nebo příslušnou hygienickou stanici a chovejte se podle jejich doporučení. Mezi typické příznaky patří:
- Horečka, zvýšená teplota nad 37°C;
- Dušnost, kašel;
- Nechuť, ztráta čichu.

 • Individuální nepřítomnost na výuce řeší každý student s vyučujícím, doktorandi se svým školitelem a zaměstnanci FM se svým nadřízeným.

Užitečné odkazy:

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav