Přihlásit

Informace - COVID-19

Pověřenou osobou za FM pro řešení situací v souvislosti s COVID-19 je Ing. Simona Kuncová (viz SO FM)
 

Pro nahlášení karantény nebo pozitivního testu na COVID-19 prosím klikněte zde.
Pro evidenci pohybu externích osob v prostorách FM TUL vyplňte elektronický formulář zde.
Pro trasování pohybu studentů v prostorách FM vyplní studenti formulář zde.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K POHYBU MEZI OKRESY NALEZNETE ZDE

NUTNÉ DOKUMENTY K CESTĚ DO ZAMĚSTNÁNÍ, POKUD JSTE MIMO OKRES LIBEREC

 • Potvrzení zaměstnavatele o výkonu zaměstnání a místě výkonu povolání - docx. pdf
 • Studentům, v případě nutnosti potvrzení (zkoušky, koleje, jiné), budou vydávána na požádání potvrzení od Ing. Simony Kuncové (simona.kuncova@tul.cz).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od 1. března 2021 platí povinnost mít na pracovišti zakrytá ústa i nos po celou dobu výkonu práce bez ohledu na rozestup mezi zaměstnanci.

Povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou rouškou platí i na pracovišti.

 

Od 16. listopadu platí režim PES - oblast školství

Odkaz na aktuální stav rizikovosti naleznete zde

(více informací si můžete přečíst zde)

 

Pravidla pro příjezd občanů ČR a cizinců do ČR platná od 5.2.2021

Resolutions of the Government of the Czech Republic and extraordinary and protective measures of the Ministry of Health

Od 5.2.2021 jsou povinnosti pro vstup na území ČR pro cizince i občany tyto požadavky:

 • Tmavě červené státy –Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu; test musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty.
  Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
  Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
 • Červené státy – Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.
  Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR, který lze provést dříve než 5. den od příjezdu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
  Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
 • Oranžové státy –Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.
  Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
 • Zelené státy –Zelená
  Cestující mohou z těchto zemí přijet bez jakýchkoliv omezení.

Seznam zemí dle aktulální míry rizika zde
Ochranné opatření omezení pro překročení státní hranice zde

 

Organizace výuky na FM TUL od 27. 2. do 21. 3. 2021

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021, o přijetí krizového opatření, se s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

I nadále tedy bude na FM TUL probíhat distanční výuka s výjimkou individuálních konzultací (pouze jeden student a jeden akademický pracovník) či zkoušení za účasti max. 10 osob.

 

Ubytování studentů na kolejích

Na základě výše uvedeného usnesení se s účinností ode dne 27.2.2021 od 00:00 hod. do dne 21.3.2021 do 23:59 hodin zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1.

Na základě doplňujících informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k omezení provozu ubytovacích zařízení vysokých škol dle Usnesení vlády České republiky, mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní také studenti:

- Pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, tito studenti mohou zůstat ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

- Kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), tito studenti mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.


V případě dotazů kontaktujte  us.koleje@tul.cz nebo vedoucí oddělení Ubytovací služby,

Ing. Veroniku Dvořákovou (+420 48535 5250).

Informace o provozu studijního oddělení naleznete zde.

O dalších změnách Vás budeme bezodkladně informovat.

Přeji pevné zdraví, nervy, dobré připojení a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

 

Souhrn odkazů na důležité informace související s provozem fakulty v období omezení zavedených v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19.

Pokud se necítíte dobře a vykazujete známky respiračního onemocnění spjatých s příznaky COVID-19, kontaktujte svého lékaře, nebo příslušnou hygienickou stanici a chovejte se podle jejich doporučení. Mezi typické příznaky patří:
- Horečka, zvýšená teplota nad 37°C;
- Dušnost, kašel;
- Nechuť, ztráta čichu.

 • Individuální nepřítomnost na výuce řeší každý student s vyučujícím, doktorandi se svým školitelem a zaměstnanci FM se svým nadřízeným.

Užitečné odkazy:

 

 • Informace k překročení hranic ČR naleznete na tomto odkazu. Seznam bezpečných zemí naleznete v tomto seznamu. KAŽDÝ PŘÍJEZD DO ČR JE NUTNÉ NAHLÁSIT pověřené osobě na FM a sdělit požadované údaje.

 • Harmonogram výuky FM pro akademický rok 2020/2021
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav