Přihlásit

Složení vědecké rady 2020–2023

 1. prof. Dr. Ing. Michal BENEŠ
  Katedra matematiky, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
 2. Mgr. Petr CÍGLER, Ph.D.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. v Praze
 3. prof. Dr. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc.
  Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 4. prof. Ing. Jarmila DĚDKOVÁ, CSc.
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
 5. doc. Ing. Petr FIŠER, Ph.D.
  Katedra číslicového návrhu, Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze
 6. prof. Ing. Jiří FÜRST, Ph.D.
  Ústav technické matematiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
 7. prof. Ing. Pavel JANOŠ, CSc.
  Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem
 8. Ing. Libor JUHA, CSc.
  Oddělení radiační a chemické fyziky, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. v Praze
 9. prof. Ing. Zbyněk KOLDOVSKÝ, Ph.D.
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 10. prof. Ing. Václav KOPECKÝ, CSc.
  Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 11. prof. Dr. Ing. Petr LENFELD
  Katedra strojírenské technologie, Fakulta strojní, TU v Liberci
 12. prof. Ing. Petr LOUDA, CSc.
  Katedra materiálu, Fakulta strojní, TU v Liberci
 13. prof. Dr. Ing. Jiří MARYŠKA, CSc.
  Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 14. doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc.
  externí spolupracovník, Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň
 15. prof. Ing. Pavel MOKRÝ, Ph.D.
  Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 16. prof. Ing. Jaroslav NOSEK, CSc.
  Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 17. prof. Ing. Jan NOUZA, CSc.
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 18. prof. Ing. Ondřej NOVÁK, CSc.
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 19. prof. RNDr. Jan PICEK, CSc.
  Katedra aplikované matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
 20. prof. Ing. Zdeněk PLÍVA, Ph.D.
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 21. prof. Ing. Aleš RICHTER, CSc.
  Fakulta zdravotnických studií, TU v Liberci, děkanát
 22. doc. Ing. Richard RŮŽIČKA, Ph.D., MBA
  Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně
 23. doc. Ing. Petr ŠIDLOF, Ph.D.
  Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 24. prof. Ing. Josef ŠEDLBAUER, Ph.D.
  Katedra chemie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
 25. doc. Ing. Filip ŠROUBEK, Ph.D., DSc.
  Oddělení zpracování obrazové informace, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. v Praze
 26. doc. RNDr. Miroslav ŠULC, Ph.D.
  Katedra fyziky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
 27. doc. Ing. Josef TRÖGL, Ph.D.
  Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem
 28. doc. Ing. Petr TŮMA, CSc.
  Laboratoř systémové integrace, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace,
  TU v Liberci
 29. prof. Ing. Tomáš VYHLÍDAL, Ph.D.
  Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
 • Trask
  Trask
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav