Přihlásit
ABB slider4 slider6 ČEZ LU2021

Aktuálně o koronaviru – opatření k provozu vysokých škol

OPATŘENÍ TUL
Informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/

INFORMACE/FAQ PRO OBLAST VŠ A VAV - PANDEMIE
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie-2
Na této stránce MŠMT uvádí důležité informace a zodpovídá často kladené otázky pro oblast vysokého školství a VaV vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 na tyto oblasti. Informace jsou pravidelně aktualizovány.


TESTOVÁNÍ STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ

Studenti TUL mohou k testování využít odběrové místo Červeného kříže v centru města (Palachova 504/7, naproti OC Plaza). Pro studenty TUL je vyhrazen čas denně od 16 do 17 hodin. Rezervační systém pro uvedené testovací místo je neveřejný. Rezervujte se prostřednictvím vrátnice bloku B kolejí Harcov – buď osobně, nebo telefonicky na lince 5214 (485 355 214).

K doložení negativního testu mohou studenti využít služeb i jiných veřejných testovacích center, nebo v případě, že jsou souběžně zaměstnáni, předložit negativní test od svého zaměstnavatele,
který však nesmí být starší 72 hodin.

Informaci o tom, jakým způsobem student splnil podmínky pro vstup na TUL, je student povinen vložit do informačního systému https://liane.tul.cz/covid/ – po vložení je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu. Vložení údajů bude současně chápáno jako čestné prohlášení studenta o pravdivosti uvedených skutečností.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ:
- výsledky testů prosím ohlaste na: liane.tul.cz/covid/
- testování na veřejných testovacích místech, rezervace termínů např. na:
  nemlib.cz/covid-19/; testovani.uzis.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví. Všichni zaměstnanci a studenti TUL jsou povinni dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, která jsou dostupná na stránkách: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.
Všichni studenti a zaměstnanci TUL jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity s ochrannými prostředky dýchacích cest.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ubytování studentů na kolejích

Podrobné informace viz: https://www.fm.tul.cz/studenti
a Příkaz rektora č. 6/2021 Pracovní a provozní podmínky na TUL v návaznosti na mimořádná opatření.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19 naleznete na TÉTO STRÁNCE.


27. 8. 2021
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav