Přihlásit
slider4 slider6

Opatření k omezení výuky na FM TUL od 14. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole, je na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 s účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hodin do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hodin a na základě Příkazu rektora č. 12/2020 ze dne 13. 10. 2020 zakázána.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ubytování studentů na kolejích
Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 s účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hodin do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hodin je zakázáno ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:
- studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový
  zákon a studenty, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe podle bodu 2
  tohoto příkazu.

Na základě doplňujících informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k omezení provozu ubytovacích zařízení vysokých škol dle Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. 10. 2020, mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní studenti:

- pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č.
  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole
  doloží prohlášením, že tito studenti mohou zůstat ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy.
  Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny
  okolností trvale.

- kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr
  s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), tito studenti
  mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Režim budov TUL od pondělí 12. 10. 2020: všechny budovy jsou otevřeny pouze na kartu.

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19 naleznete na TÉTO STRÁNCE.13. 10. 2020
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav