Přihlásit

Ing. Martin Vojíř

Ing. Martin Vojíř
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): interní doktorand
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry

E-mail:
martin.vojir@tul.cz
Kancelář:
A04009
Tel.:
+420 48535 3031
STAG:
profil na portálu STAG
Specializace
 • Řídicí systémy víceosých strojů a systémů
 • PLC řízení (B&R)
 • Inteligentní řízení
Další funkce

Seznam publikací je dostupný z researchgate

Projekty
Návrh a implementace řídicího sytému pro CNC manipulátor.
- Řídicí systém obsahuje manuální a CNC řízení, které lze ovládat z řídicího panelu. Na CNC manipulátor je možno přimontovat libovolný nástroj a upravit software pro jeho konkrétní požadavky.
- http://www.mti.tul.cz/ustav/prezentace-v%C3%BDsledk%C5%AF

Vyhledávání úhlového posunu objektu pro korekci řezacího plánu
- polo-inteligetní algoritmus pro vyhledávání objektu v pracovním prostoru stroje jedno-bodovým senzorem. Výsledkem je zjištění polohy objektu a úhlu natočení vůči souřadnicím stroje.
- http://www.mti.tul.cz/ustav/prezentace-v%C3%BDsledk%C5%AF

Publikace
 • VOJÍŘ, M., ZÁDA, V. a BERAN, L. Mobile robot concept with walking wheels made of rotary segments 2017 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017 1. vyd. Sinaia: IEEE, 2017 S. 583 – 587. ISBN: 978-150904862-5.
 • VOJÍŘ, M. a BERAN, L. Angular displacement determination of an iron board for the cutting plan correction Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016 0. vyd. Tatranská Lomnica: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016 S. 798 – 803. ISBN: 978-1-4673-8606-7.
 • BERAN, L. a VOJÍŘ, M. Vývoj algoritmu identifikace polohy materiálu na pracovním stole. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, L., ČERNÍK, M., KAJZR, D. a VOJÍŘ, M. Vývoj pracoviště pro identifikaci závad řídicí jednotky plynového hořáku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOJÍŘ, M. a BERAN, L. Global Data Structure for Positioning Machine Controlled by PLC Proceedings of 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM) 1. vyd. Liberec: TUL, 2015 S. 1 – 6. ISBN: 978-1-4799-6972-2.

Témata studentských prací
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav