Přihlásit

Předměty pro Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářské studium:

AEL Analogová elektronika
ALP1S Seminář z programování 1
ALP2S Seminář z programování 2
CMS Číslicové měřicí systémy
ELO Elektrické obvody
GDA Grafické a databázové aplikace
KET Kapitoly z etiky
MCHBP Modelování chemických a biologických procesů
MT1 Měřicí technika I.
PAR Prostředky automatického řízení
PHS Počítačový hardware a rozhraní
PMP Počítače a mikropočítače
PPM Programové prostředky měření
PPR-K Prostředky pro programování
PRGS Programování
RJS Řízení jakosti a spolehlivosti
SDS Simulace dynamických systémů
SRC Systémy reálného času
UDI Úvod do inženýrství
VES Vestavné systémy
ZKY Základy kybernetiky
ZLR-L Základy logického řízení
ZOD Zobrazování obrazových dat
ZSR Základy spojitého řízení
ALP1 Algoritmizace a programování 1
ALP2 Algoritmizace a programování 2
CIP Číslicové počítače
DBS Databázové systémy
EVC Elektrické výkonové členy
INF Informatika
KM1 Kvantová mechanika 1
MPT Moderní programovací techniky
MT2 Měřicí technika II.
PAU Programovatelné automaty
PJC Programování v jazyce C/C++
PMZ Programování mobilních zařízení
PPR Prostředky pro programování
PRG Programování
PTE Přístrojová technika
SDI Simulace diskrétních systémů
SP Seminář z programování
STI Softwarové inženýrství
VAW Vývoj aplikací pro windows
VKM Vybrané kapitoly z matematiky
ZLR Základy logického řízení
ZME Základy měření
ZRO Základy robotiky

Navazující magisterské studium:

ADR Adaptivní řízení
ARP Architektura počítačů
CRI Číslicové řízení
DSD Datové struktury a databáze
DSR Diplomový seminář
ELMO Elektromagnetické pole a optika
EPF Etika jako praktická filozofie
EPV Elektrické převodníky fyzikálních veličin
ESY Projektování elektrotechnických systémů
FAP Feroelektřina a piezoelektřina
IDS Identifikace dynamických systémů
KAS Kódování a šifrování
MET Mechanika tekutin
NES Nelineární systémy
PAS Projektování automatizovaných systémů
PVM Projektování a verifikace modelů
RDB Řízení databází
RSM Řídicí systémy v mechatronice
SIS Senzory a inteligentní systémy
SVM Servomechanismy
TDG Technická diagnostika
VKE Výkonová elektronika
ARI Automatické řízení
ASR Algebraická syntéza regulačního obvodu
DM Data mining
DSM Diplomový seminář
ELK Elektronika
EOK Elektronické obvody a komponenty
EPO Elektrické pohony
ESV Elektrické systémy vozidel
EXT Experimentální techniky
GRA Gramatiky a automaty
IRO Inteligentní roboty
KOT Komunikační technika
MRA Metody řízení v aplikacích
NHK Návrh hardwarových komponent
PSM Pohony a servomechanismy
RBT Robotika
RPS Řídicí počítačové systémy
RVS Řízení vícerozměrných systémů
STR Stavová regulace
TAS Teorie algoritmů a složitosti
TSW Technologie sémantického webu

Předměty vyučované v anglickém jazyce:

RTS Real Time Systems
ATC Automatic Control
DSM Diplomový seminář
EPO Elektrické pohony
FCR Fuzzy Control
LA2 Laboratoře 2
NES Nelineární systémy
PCON Programovatelné automaty
RBT Robotika
RTC Real Time Control Systems
ADR Adaptivní řízení
CRI Číslicové řízení
ELMO Elektromagnetické pole a optika
ESY Projektování elektrotechnických systémů
IDS Identifikace dynamických systémů
MRA Metody řízení v aplikacích
PAS Projektování automatizovaných systémů
PSM Pohony a servomechanismy
RSM Řídicí systémy v mechatronice
SSA Smart Sensors and Actuators

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav