Přihlásit

3D tisk ve stavebnictví a architektuře

Název projektu: 3D tisk ve stavebnictví a architektuře
Zkrácený název projektu: 3D STAR
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424
Poskytovatel dotace: MŠMT
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Předaplikační výzkum
Celkový rozpočet projektu: 72 698 912 Kč
Zahájení řešení: 1. 3. 2018
Ukončení řešení: 28. 2. 2022
Spolupříjemce: ČVUT Praha, Kloknerův ústav

Anotace projektu:

Projekt je paralelně zaměřen na vývoj robotického zařízení pro ambulantní 3D tisk stavebních konstrukcí a na vývoj konstrukcí a objektů, realizovatelných touto technologií. Jedná se o multidisciplinární projekt sedmi pracovišť čtyř fakult TUL (Fakulty strojní, Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakulty umění a architektury a Fakulty textilní). Externím partnerem v oblasti vývoje materiálu je Kloknerův ústav ČVUT v Praze.

V rámci projektu bude hledáno vhodné koncepční a konstrukční řešení tiskového robota, vyvíjen jeho hardware a software. Budou hledány a testovány varianty vhodného tiskového materiálu. Zároveň budou zkoumána stavebně konstrukční a architektonická řešení, využívající unikátní možnosti 3D tisku a jejich požadavky zpětně promítány do vývojových prací na robotickém zařízení.

Rozsah výstupů projektu bude ve smyslu projektové výzvy OP VVV Předaplikační výzkum omezen na řešení hlavních principů a součástí robotického zařízení. Některé části robota budou ověřeny na funkčních vzorcích, stejně jako části stavebních konstrukcí.

Řešitel projektu: Ing. Petr Zelený, Ph.D. (FS)
Kontaktní osoba za FM: Ing. Leoš Beran, Ph.D.
E-mail: leos.beran@tul.cz
Telefon: +420 48 535 3772

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav