Přihlásit

Environmental Engineering

Název projektu: Příprava mezinárodního doktorského programu "Environmental Engineering"

Zkrácený název projektu: Environmental Engineering

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002660

Poskytovatel dotace: MŠMT

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Celkový rozpočet projektu: 10 772 518,40 Kč

Zahájení řešení: 1. 9. 2017

Ukončení řešení: 30. 9. 2022

Cílem projektu je tvorba a akreditace nového mezinárodního Ph.D. studijního programu typu joint degree s názvem ENVIRONMENTAL ENGINEERING. Jeho realizací dojde ke zlepšení podmínek pro výuku přírodních věd spojenou s výzkumem a dále ke zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV nových progresivních materiálů a technologií na TUL. Nový program bude připravován mezinárodním týmem z Fakulty mechatroniky TUL ve spolupráci s Fakultou přírodních věd a techniky Opolské univerzity v Polsku.

Kontaktní osoba projektu:
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
E-mail: miroslav.cernik@tul.cz
Telefon: +420 485 353 017

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
 • Trask
  Trask
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav