Přihlásit

Akreditované studijní programy

Nově akreditované studijní programy s platností od roku 2019

Bakalářské studijní programy

Studijní program Forma
studia
 Stand. doba Doba platnosti  č.j. NAU
B0714A270001
Mechatronika
P 3 16. 08. 2028 NAU-25/2018-9
B0613A140005
Informační technologie
P 3 16. 08. 2028 NAU-24/2018-7
B0719A130001
Nanotechnologie
P 13. 10. 2028 NAU-26/2018-13

 

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program  Forma
studia 
Stand.
doba 
 Doba platnosti č.j. NAU 
N0719A270001
Nanotechnologie
P  2  13. 10. 2028 NAU-26/2018-13
N0714A150003
Mechatronics
P  2  28. 12. 2028 NAU-332/2018-7

 

Doktorské studijní programy

Studijní program Forma
studia
 Stand.
doba
Doba platnosti   č.j. NAU
P0714D150008
Technická kybernetika
P, K 4 13. 8. 2029 NAU-91/2019-13
P0714D150007
Technical Cybernetics
P, K 4 13. 8. 2029 NAU-91/2019-13

 

 Dobíhající studijní programy a obory

Bakalářské studijní programy / obory

Studijní program Studijní obor Forma studia Stand. doba Doba platnosti Č.j. MŠMT
Bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika
B2612 Elektrotechnika a informatika 2612R011 Elektronické informační a řídicí systémy P 3 31. 12. 2024*) 28 943/2012-M3 17. 7. 2012
2612R011 Elektronické informační a řídicí systémy K 3 31. 12. 2024*) 28 943/2012-M3 17. 7. 2012
1802R022 Informatika a logistika P 3 31. 12. 2024*) MSMT-23977/2015
1802R022 Informatika a logistika K 3 31. 12. 2024*) MSMT-23977/2015
Bakalářský studijní program Informační technologie
B2646 Informační technologie 1802R007 Informační technologie P 3 31. 12. 2024*) 29 525/2011-M3 17. 10. 2011
Bakalářský studijní program Nanotechnologie
B3942 Nanotechnologie 3942R002 Nanomateriály P 3 31. 12. 2024*) MSMT/43 205/2012-M3 17. 10. 2012
Bakalářský studijní program Aplikované vědy v inženýrství
B3901 Aplikované vědy v inženýrství 3901R055 Aplikované vědy v inženýrství P 3 31. 12. 2024*) MSMT-46206/2015

*) prodloužení doby platnosti akreditace dle Zákona č. 168/2018 Sb. (novela Zákona o vysokých školách)

 

Navazující magisterské studijní programy / obory

Studijní program Studijní obor Forma studia Stand. doba Doba platnosti Č.j. MŠMT
Navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika
N2612 Elektrotechnika a informatika 3902T005 Automatické řízení a inženýrská informatika (meziobor.) P 2 31. 12. 2024*) MSMT-35008/2015
3906T001 Mechatronika P 2 31. 12. 2024*) MSMT-35008/2015
1802T007 Informační technologie P 2 31. 12. 2024*) MSMT-35008/2015
Navazující magisterský studijní program Electrical Engineering and Informatics (výuka probíhá v angličtině)
N2612 Electrical Engineering and Informatics 3906T001 Mechatronics P 2 31. 12. 2024*) 5 060/2011-30/1 21. 2. 2011
N2612 Electrical Engineering and Informatics 2612T071 Engineering of Interactive Systems P 2 31. 12. 2024*) MSMT/41361/2013 14. 10. 2013
Navazující magisterský studijní program Nanotechnologie
N3942 Nanotechnologie 3942T002 Nanomateriály P 2 31. 12. 2024*) MSMT/43 205/2012-M3 17. 10. 2012
Navazující magisterský studijní program Aplikované vědy v inženýrství
N3901 Aplikované vědy v inženýrství 3901T055 Aplikované vědy v inženýrství P 2 31. 12. 2024*) MSMT-46206/2015
3901T025 Přírodovědné inženýrství P 2 31. 12. 2024*) MSMT-46206/2015

*) prodloužení doby platnosti akreditace dle Zákona č. 168/2018 Sb. (novela Zákona o vysokých školách)

 

Doktorské studijní programy / obory

Studijní program Studijní obor Forma studia Stand. doba Doba platnosti Č.j. MŠMT
Doktorský studijní program – čtyřletý Elektrotechnika a informatika
P2612 Elektrotechnika a informatika 2612V045 Technická kybernetika P, K 4 31. 12. 2024*) 40 887/2011-M3 20. 12. 2011
Doktorský studijní program – čtyřletý Aplikované vědy v inženýrství
P3901 Aplikované vědy v inženýrství 3901V055 Aplikované vědy v inženýrství P, K 4 31. 12. 2024*) 40 887/2011-M3 20. 12. 2011
Doktorský studijní program – čtyřletý Aplikované vědy v inženýrství
P3901 Aplikované vědy v inženýrství

3901V025 Přírodovědné inženýrství

P, K 4 31. 12. 2024*) MSMT-45 137/2014;
23. 12. 2014
Doktorský studijní program – čtyřletý Nanotechnologie
P3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K 4 31. 12. 2024*) MSMT-35007/2015; 19. 10. 2015

*) prodloužení doby platnosti akreditace dle Zákona č. 168/2018 Sb. (novela Zákona o vysokých školách)

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav