Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Fakultní novinky
  2. Fakulta
   1. Vedení fakulty
   2. Akademický senát
    1. Zápisy z jednání akademického senátu
    2. Podklady pro jednání
     1. AS FM pro období 2013 - 2016
   3. Vědecká rada
    1. Jednací řád vědecké rady fakulty
    2. Zápisy z jednání vědecké rady
    3. Zápisy z jednání vědecké rady funkční období děkana Prof. Dr. Ing. Jiřího Maryšky, CSc.
    4. Zápisy z jednání vědecké rady funkční období děkana Prof. Ing. Václava Kopeckého, CSc.
    5. Podklady pro zasedání vědecké rady
    6. Habilitační řízení
    7. Profesorské řízení
    8. Akreditované obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
    9. Podklady pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
    10. Přehled schválených zkoušejících
   4. Disciplinární komise
   5. Informace o studiu
   6. Spolupráce
   7. Průmyslová rada
   8. Kontakty, informace o fakultě
   9. Užitečné odkazy
   10. Partnerství
  3. Ústavy
   1. Ústav informačních technologií a elektroniky
    1. O ústavu
    2. Struktura
     1. ASAP group
     2. ASIC group
     3. PCB-Lab
     4. SpeechLab
    3. Výuka
    4. Věda a výzkum
    5. Členové
    6. Laboratoře
   2. Ústav mechatroniky a technické informatiky
    1. O ústavu
    2. Struktura
    3. Členové
    4. Výuka
     1. Předměty
     2. Zadání prací
     3. Obhajoby prací
     4. Obhájené práce
     5. Předměty pro FM
     6. Předměty pro FT
     7. Předměty pro FS
     8. Předměty pro FUA
     9. Předměty pro FZS
     10. Předměty pro FP
     11. Pro studenty BP/DP
     12. Pro studenty PRJ/PRO
     13. prace07
     14. Obhájené práce 2008
     15. Obhájené práce 2009
     16. Obhájené práce 2010
     17. Obhájené práce 2011
     18. Obhájené práce 2012
     19. Obhájené práce 2013
     20. Obhájené práce 2014
     21. Obhájené práce 2015
     22. Obhájené práce 2016
     23. Obhájené práce 2017
     24. DreamSpark
    5. Věda a výzkum
     1. Projekty a granty
     2. Spolupráce s průmyslem
     3. Publikace
     4. publikace16
     5. publikace15
     6. publikace14
     7. publikace13
     8. publikace12
     9. publikace11
     10. publikace10
     11. publikace09
     12. publikace08
     13. publikace07
     14. gacr
     15. tacr
     16. mpo
     17. tempus
     18. esf
     19. cil3
     20. frvs
     21. cesnet
     22. tul
     23. sgs
     24. efrr
     25. mv
     26. gacr-ext
     27. tacr-ext
     28. mpo-ext
     29. esf-ext
     30. cil3-ext
     31. centra-ext
     32. msmt-ext
     33. horizon2020
     34. horizon2020-ext
     35. Výzkumné skupiny
     36. Výzkumná skupina automatického řízení a optimalizace
     37. Laboratoř elektrických pohonů
     38. Laboratoř magnetických měření
    6. Oddělení spolehlivosti a rizik
    7. Laboratoře
     1. Laboratoř řídicích systémů (A TK3)
     2. Laboratoř inteligentních robotů (A S15)
     3. Laboratoř elektrických strojů a pohonů (A EL1)
     4. Laboratoř elektrotechniky a řízení (A EL2)
     5. Laboratoř elektronických systémů vozidel (A EL3)
     6. Laboratoř elektroniky (AP11)
     7. Laboratoř inteligentních materiálů a struktur (A -1042)
     8. Laboratoř spojitého řízení (A TK4)
     9. Laboratoře měřicí techniky (A TK7, A TK8)
     10. Laboratoř technické diagnostiky a analýzy signálů
     11. Laboratoř počítačového zpracování obrazu
     12. Počítačové učebny (A TK6, A2, A TK1)
     13. PLC výukové pomůcky
     14. eŠus
     15. Model stíhacího letadla
    8. Aktivity ústavu
     1. MTI kalendář
     2. Akce
     3. Prezentace výsledků
     4. Semináře MTI
     5. 12. Skládkový workshop Liberec - Žitava 2016
     6. Zpracování odpadů a technika skládkování - prezentace firem
     7. Seminář 2017
     8. Seminář 2016
     9. Seminář 2015
     10. Seminář 2014
     11. Seminář 2013
    9. Privátní sekce
    10. Procesní postupy
    11. Postup při odevzdání PRJ/BP/PRO/DP
    12. Postup pro vedoucí PRJ/PRO
    13. Postup pro vedoucí BP/DP
    14. Projekt SGS na MTI
    15. Kalendář
    16. Prezentace na semináři
    17. Prezentace ze seminářů MTI
    18. Odměny za publikace na MTI
    19. Podpora miniprojektů VaV
   3. Ústav nových technologií a aplikované informatiky
    1. O ústavu
    2. Struktura
    3. Výuka
    4. Věda a výzkum
    5. Laboratoře
    6. Členové
    7. NTI - Ing. Josef Novák, Ph.D. – Vedoucí ústavu
    8. NTI, doc. Ing. Pavel Satrapa, Ph.D. – Zástupce vedoucího
    9. Servery
  4. Věda a výzkum
   1. Projekty a granty
    1. Environmental Engineering
    2. Transfer technologií
   2. Studentská grantová soutěž
   3. VVV
   4. Výpočetní cluster Charon
   5. Vědecké, studijní a pracovní stáže
   6. Ostatní výzvy (ocenění, stipendia, pobyty)
  5. Studenti
   1. Harmonogramy
   2. Bakalářské studium
    1. Garanti studijních oborů
    2. Harmonogramy výuky
    3. Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018
    4. Rozvrh hodin kombinovaného studia
    5. Seznamy témat pro bakalářské projekty a bakalářské práce
    6. Informace o bakalářských pracích a projektech
    7. Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia
    8. Informace o studiu - studijní plány
    9. Směrnice děkana
    10. Příkaz děkana č. 2/2016 - Pravidla pro 1. semestr studia v bakalářském studijním programu
   3. Magisterské studium
    1. Garanti studijních oborů
    2. Harmonogramy výuky
    3. Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018
    4. Směrnice děkana
    5. Seznamy témat pro diplomové projekty a diplomové práce
    6. Informace o magisterských pracích a projektech
    7. Státní závěrečné zkoušky magisterského studia
    8. Informace o studiu - studijní plány
   4. Doktorské studium
    1. Aplikované vědy v inženýrství
    2. Informace o studiu
    3. Oborové rady
     1. Zápisy z jednání OR AVI
     2. Podklady pro jednání OR AVI
     3. OR AVI - Proces při schvalování návrhů členů komisí pro SDZ, oponentů DisP a komisí pro obhajobu DisP
     4. Zápisy z jednání OR TK
     5. Přehled schválených zkoušejících
    4. Stipendia prezenčního doktorského studia
    5. Termíny konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací
    6. Autoreferáty disertačních prací
    7. Informace o studiu - studijní plány
    8. Směrnice děkana
    9. Formuláře
   5. FAQ
    1. Výtah ze Studijního a zkušebního řádu
    2. Harmonogram výuky
   6. Studijní předpisy
   7. Formuláře
   8. Studium v zahraničí
   9. Nabídky pracovních příležitostí
   10. Karierní poradenství
  6. Pro uchazeče
   1. Dny otevřených dveří
   2. Přijímací řízení
    1. Studijní oddělení
    2. Bakalářské studijní programy
    3. Navazující magisterské studijní programy
    4. Doktorské studijní programy
    5. Elektronická přihláška
   3. Elektronická přihláška
   4. Proč studovat právě u nás?
   5. Bakalářské studium
   6. Navazující magisterské studium
   7. Doktorské studium
   8. Handicap
   9. Přestup na fakultu
   10. Co je mechatronika?
   11. Prezentační videa
   12. Informace o studiu - studijní plány
   13. Elektronické a řídicí systémy
   14. Technická kybernetika
   15. Aplikované vědy v inženýrství
   16. Informatika a logistika
   17. Informační technologie
   18. Nanomateriály
   19. Aplikované vědy v inženýrství (BS)
   20. Automatické řízení a inženýrská informatika
   21. Informační technologie (MS)
   22. Mechatronika
   23. Mechatronics
   24. Aplikované vědy v inženýrství (MS)
   25. Nanomateriály (MS)
   26. Nanotechnologie
  7. Kontakty
  8. Úřední deska
   1. Úřední deska fakulty
   2. Vnitřní předpisy FM, legislativa
    1. Směrnice děkana
    2. Příkazy děkana
    3. Úřední deska TUL
   3. Strategický záměr
   4. Výroční zprávy
    1. Výroční zprávy FM
    2. VZH FMIMS
   5. Akreditované studijní programy
   6. Akreditované obory habilitačních a profesorských řízení
   7. Šablony dokumentů
   8. Almanach
   9. akreditace
    1. akreditace121015
     1. Obsah žádosti o akreditaci studijních programů FM TU Liberec
     2. Časový plán a studijní předměty studijního oboru „Aplikované vědy v inženýrství“
     3. Přednášející ve studijním oboru
  9. Telefonní seznam
  10. Kalendář akcí
  11. personal
  12. AVI
   1. Studium
    1. Zaměření OLTM
    2. Zaměření ME
    3. Zaměření ANM
    4. Zaměření PSFT
   2. Naši studenti
   3. Podmínky pro přijetí ke studiu
   4. Odkazy a kontaktní informace
  13. deptrestrict
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Preciosa
  Preciosa
 • INISOFT
  INISOFT
 • digades GmbH
  digades GmbH
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav