Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Fakultní novinky
  2. Fakulta
   1. Vedení fakulty
   2. Akademický senát
    1. Zápisy z jednání akademického senátu
    2. Podklady pro jednání
     1. AS FM pro období 2013 - 2016
   3. Vědecká rada
    1. Jednací řád vědecké rady fakulty
    2. Zápisy z jednání vědecké rady
    3. Zápisy z jednání vědecké rady funkční období děkana Prof. Dr. Ing. Jiřího Maryšky, CSc.
    4. Zápisy z jednání vědecké rady funkční období děkana Prof. Ing. Václava Kopeckého, CSc.
    5. Podklady pro VR
    6. Habilitační řízení
    7. Profesorské řízení
    8. Akreditované obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
    9. Podklady pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
    10. Přehled schválených zkoušejících
   4. Disciplinární komise
   5. Informace o studiu
   6. Spolupráce
   7. Průmyslová rada
   8. Kontakty, informace o fakultě
   9. Užitečné odkazy
   10. Partnerství
  3. Ústavy
   1. Ústav informačních technologií a elektroniky
    1. O ústavu
    2. Struktura
     1. ASAP group
     2. ASIC group
     3. PCB-Lab
     4. SpeechLab
    3. Výuka
    4. Věda a výzkum
    5. Členové
    6. Laboratoře
   2. Ústav mechatroniky a technické informatiky
    1. O ústavu
    2. Struktura
    3. Členové
    4. Výuka
     1. Předměty
     2. Zadání prací
     3. Obhajoby prací
     4. Obhájené práce
     5. Předměty pro FM
     6. Předměty pro FT
     7. Předměty pro FS
     8. Předměty pro FUA
     9. Předměty pro FZS
     10. Předměty pro FP
     11. Pro studenty BP/DP
     12. Pro studenty PRJ/PRO
     13. prace07
     14. Obhájené práce 2008
     15. Obhájené práce 2009
     16. Obhájené práce 2010
     17. Obhájené práce 2011
     18. Obhájené práce 2012
     19. Obhájené práce 2013
     20. Obhájené práce 2014
     21. Obhájené práce 2015
     22. Obhájené práce 2016
     23. Obhájené práce 2017
     24. DreamSpark
     25. Obhájené práce 2018
    5. Věda a výzkum
     1. Projekty a granty
     2. Spolupráce s průmyslem
     3. Publikace
     4. Laboratoř bionických rukou
     5. publikace16
     6. publikace15
     7. publikace14
     8. publikace13
     9. publikace12
     10. publikace11
     11. publikace10
     12. publikace09
     13. publikace08
     14. publikace07
     15. gacr
     16. tacr
     17. mpo
     18. tempus
     19. esf
     20. cil3
     21. frvs
     22. cesnet
     23. tul
     24. sgs
     25. efrr
     26. mv
     27. gacr-ext
     28. tacr-ext
     29. mpo-ext
     30. esf-ext
     31. cil3-ext
     32. centra-ext
     33. msmt-ext
     34. horizon2020
     35. horizon2020-ext
     36. Výzkumné skupiny
     37. Výzkumná skupina automatického řízení a optimalizace
     38. Laboratoř elektrických pohonů
     39. Laboratoř magnetických měření
    6. Oddělení spolehlivosti a rizik
    7. Laboratoře
     1. Laboratoř řídicích systémů (A TK3)
     2. Laboratoř inteligentních robotů (A S15)
     3. Laboratoř elektrických strojů a pohonů (A EL1)
     4. Laboratoř elektrotechniky a řízení (A EL2)
     5. Laboratoř elektronických systémů vozidel (A EL3)
     6. Laboratoř elektroniky (AP11)
     7. Laboratoř inteligentních materiálů a struktur (A -1042)
     8. Laboratoř spojitého řízení (A TK4)
     9. Laboratoře měřicí techniky (A TK7, A TK8)
     10. Laboratoř technické diagnostiky a analýzy signálů
     11. Laboratoř počítačového zpracování obrazu
     12. Počítačové učebny (A TK6, A2, A TK1)
     13. PLC výukové pomůcky
     14. eŠus
     15. Model stíhacího letadla
    8. Aktivity ústavu
     1. MTI kalendář
     2. Akce
     3. Prezentace výsledků
     4. Semináře MTI
     5. 12. Skládkový workshop Liberec - Žitava 2016
     6. Zpracování odpadů a technika skládkování - prezentace firem
     7. Seminář 2018
     8. Seminář 2017
     9. Seminář 2016
     10. Seminář 2015
     11. Seminář 2014
     12. Seminář 2013
    9. Privátní sekce
    10. Procesní postupy
    11. Postup při odevzdání PRJ/BP/PRO/DP
    12. Postup pro vedoucí PRJ/PRO
    13. Postup pro vedoucí BP/DP
    14. Projekt SGS na MTI
    15. Kalendář
    16. Prezentace na semináři
    17. Prezentace ze seminářů MTI
    18. Odměny za publikace na MTI
    19. Podpora miniprojektů VaV
   3. Ústav nových technologií a aplikované informatiky
    1. O ústavu
    2. Struktura
    3. Výuka
    4. Věda a výzkum
    5. Laboratoře
    6. Členové
    7. NTI - Ing. Josef Novák, Ph.D. – Vedoucí ústavu
    8. NTI, doc. Ing. Pavel Satrapa, Ph.D. – Zástupce vedoucího
    9. Servery
  4. Věda a výzkum
   1. Projekty a granty
    1. Environmental Engineering
    2. Transfer technologií
    3. Přeshraniční akademická síť
    4. 3D tisk ve stavebnictví a architektuře
   2. Studentská grantová soutěž
   3. VVV
   4. Výpočetní cluster Charon
   5. Vědecké, studijní a pracovní stáže
   6. Ostatní výzvy (ocenění, stipendia, pobyty)
  5. Studenti
   1. Harmonogramy
   2. Bakalářské studium
    1. Garanti studijních oborů
    2. Harmonogramy výuky
    3. Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018
    4. Rozvrh hodin kombinovaného studia
    5. Seznamy témat pro bakalářské projekty a bakalářské práce
    6. Informace o bakalářských pracích a projektech
    7. Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia
    8. Informace o studiu - studijní plány
    9. Směrnice děkana
    10. Příkaz děkana č. 2/2016 - Pravidla pro 1. semestr studia v bakalářském studijním programu
   3. Magisterské studium
    1. Garanti studijních oborů
    2. Harmonogramy výuky
    3. Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018
    4. Směrnice děkana
    5. Seznamy témat pro diplomové projekty a diplomové práce
    6. Informace o magisterských pracích a projektech
    7. Státní závěrečné zkoušky magisterského studia
    8. Informace o studiu - studijní plány
   4. Doktorské studium
    1. Informace o doktorském studiu
    2. Aplikované vědy v inženýrství
    3. Oborová rada TK
     1. OR TK
     2. Zápisy z jednání OR TK
     3. Podklady OR TK
    4. Oborová rada AVI
     1. Členové OR AVI
     2. Zápisy z jednání OR AVI
     3. Podklady pro jednání OR AVI
     4. OR AVI - Proces při schvalování návrhů členů komisí pro SDZ, oponentů DisP a komisí pro obhajobu DisP
    5. Oborová rada NANO
     1. Zápisy z jednání OR NANO
     2. Podklady pro jednání OR NANO
     3. dokumenty DSP NANO
    6. Autoreferáty disertačních prací
    7. Přehled schválených zkoušejících
    8. Stipendia prezenčního doktorského studia
    9. Termíny konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací
    10. Směrnice děkana
    11. Technická kybernetika
   5. FAQ
    1. Výtah ze Studijního a zkušebního řádu
    2. Harmonogram
   6. Studijní předpisy
   7. Formuláře
   8. Informace o studiu - studijní plány
   9. Studium v zahraničí
   10. Nabídky pracovních příležitostí a stáží
   11. Karierní poradenství
   12. Exkurze
   13. Plagiaty
  6. Pro uchazeče
   1. Dny otevřených dveří
   2. Přijímací řízení
    1. Studijní oddělení
    2. Bakalářské studijní programy
    3. Navazující magisterské studijní programy
    4. Doktorské studijní programy
    5. Elektronická přihláška
   3. Elektronická přihláška
   4. Proč studovat právě u nás?
   5. Bakalářské studium
   6. Navazující magisterské studium
   7. Doktorské studium
    1. Doktorské studium
   8. Handicap
   9. Přestup na fakultu
   10. Co je mechatronika?
   11. Prezentační videa
   12. Informace o studiu - studijní plány
   13. Elektronické a řídicí systémy
   14. Technická kybernetika
   15. Aplikované vědy v inženýrství
   16. Informatika a logistika
   17. Informační technologie
   18. Nanomateriály
   19. Aplikované vědy v inženýrství (BS)
   20. Automatické řízení a inženýrská informatika
   21. Informační technologie (MS)
   22. Mechatronika
   23. Mechatronics
   24. Aplikované vědy v inženýrství (MS)
   25. Nanomateriály (MS)
   26. Nanotechnologie
  7. Kontakty
  8. Úřední deska
   1. Úřední deska fakulty
   2. Vnitřní předpisy FM, legislativa
    1. Směrnice děkana
    2. Příkazy děkana
    3. Úřední deska TUL
   3. Strategický záměr
   4. Výroční zprávy
    1. Výroční zprávy FM
    2. VZH FMIMS
   5. Akreditované studijní programy
   6. Akreditované obory habilitačních a profesorských řízení
   7. Šablony dokumentů
   8. Almanach
   9. akreditace
    1. akreditace121015
     1. Obsah žádosti o akreditaci studijních programů FM TU Liberec
     2. Časový plán a studijní předměty studijního oboru „Aplikované vědy v inženýrství“
     3. Přednášející ve studijním oboru
  9. Telefonní seznam
  10. Kalendář akcí
  11. personal
  12. AVI
   1. Studium
    1. Zaměření OLTM
    2. Zaměření ME
    3. Zaměření ANM
    4. Zaměření PSFT
   2. Naši studenti
   3. Podmínky pro přijetí ke studiu
   4. Odkazy a kontaktní informace
  13. deptrestrict
  14. Opakovací kurzy M/F
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Preciosa
  Preciosa
 • INISOFT
  INISOFT
 • digades GmbH
  digades GmbH
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav