Přihlásit

Souhrnné informace o bakalářských studijních programech

Studijní programy

MEC    IT    AVI    NANO

 

Základní informace

 • Studijní programy jsou tříleté, v prezenční formě studia. Po úspěšném absolvování studia je udělen titul Bc.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání zakončené maturitou, resp. odpovídající vzdělání zahraniční.
 • Studijní plán je v každém roce studia, resp. semestru, sestaven z povinných předmětů a případně také z předmětů povinně volitelných, ze kterých si student volí tak, aby dosáhl předepsaného počtu kreditů.
 • Student je povinen získat v prvním semestru studia alespoň 15 kreditů, za první rok studia  a za každý další rok studia alespoň 35 kreditů. Nesplnění některé z těchto podmínek je důvodem k ukončení studia.
 • Pro absolvování studia musí student získat minimálně 180 kreditů (dle skladby předmětů ve studijním plánu) a úspěšně vykonat státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.
 • Pro výuku předmětů „Odborná angličtina“ se předpokládají základní znalosti cizího jazyka, kurzy pro začátečníky se neotevírají.
 • Pro všechny uvedené bakalářské studijní programy fakulta zajišťuje i návaznost studia v magisterských a doktorských programech.

Charakteristiky jednotlivých programů a oborů včetně studijních plánů jsou uvedeny v informačním systému IS/STAG a v každoročně vydávané brožuře Informace o studiu

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav