Přihlásit
ČEZ LU2022 malý

Studijní oddělení

Úřední hodiny na Studijním oddělení jsou ZRUŠENY do odvolání, v nezbytně nutných případech si schůzku domluvte e-mailem/telefonicky.

Informace ohledně COVID-19
Sledujte opatření rektora TUL na příslušných webových stránkách
https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/


Aktuální informace MŠMT pro školy a školská zařízení (aktualizace k 12. 1. 2022) –
viz TENTO ODKAZ

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy.

Pro nošení respirátorů v souladu s poslední aktualizací Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, platí s účinností od 14. 12. 2021 následující:

 • studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů; do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné na vzdělávání (např. externí lektor),
 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metr.

S účinností od 1. 11. 2021 platí následující:

Povinnost dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci).

Doba platnosti negativních testů je zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů.

 

TESTOVÁNÍ STUDENTŮ

Testování studentů v současné době není univerzitou organizováno.

Využijte, prosíme, některé z běžných testovacích center.
Přehled testovacích center zde.

Informaci o tom, jakým způsobem student splnil podmínky pro vstup na TUL, je student povinen vložit do informačního systému https://liane.tul.cz/covid/ – po vložení je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu. Vložení údajů bude současně chápáno jako čestné prohlášení studenta o pravdivosti uvedených skutečností.


UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ NA KOLEJÍCH


Aktuální informace viz: https://koleje.tul.cz/

V případě dotazů kontaktujte  us.koleje@tul.cz  nebo vedoucí oddělení Ubytovací služby,
Ing. Veroniku Dvořákovou (+420 48535 5250).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • V případě, že máte pozitivní nález na COVID-19, nebo Vám byla nařízena karanténa, jste povinni to bezodkladně nahlásit na https://liane.tul.cz/covid/.
 • Pokud se u Vás projevují příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), řešte to s Vašim ošetřujícím lékařem, nebo ve spolupráci s Hygienickou stanicí; případnou neúčast ve výuce řešte neprodleně s příslušnými vyučujícími.
 • Distanční výuka, pokud by byla nařízena, bude probíhat podle rozvrhu. Vyučující jednotlivých předmětů budou s předstihem zasílat (emailem z IS STAG) informaci o způsobu výuky, o odkazech na online prezentace, pozvánky na konzultace či na laboratorní práce.
 • Pro připojení k distančně zajišťované výuce (meet, teams, jitsi) JE NAPROSTO NEZBYTNÉ, abyste byli přihlášeni pomocí svého TUL účtu (viz https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=6272). 
 • Účast na veškeré výuce bude evidována (tedy i na přednáškách).
 • Pracujte průběžně, nenechávejte vše na konec semestru.
 • Pro komunikaci na TUL jsou studenti podle Studijního a zkušebního řádu TUL povinni užívat univerzitní emailovou adresu.

 

Kontakty:

Ing. Dana Skrbková

 • telefon: 485 353 429
 • email: dana.skrbkova@tul.cz
 • místnost: A 02019 (1. patro budovy A)
 • prezenční a kombinované studium bakalářské a prezenční magisterské navazující

Úřední hodiny jsou s platností od 24. 11. 2021 až do odvolání ZRUŠENY.

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 8.30 - 11.00 13.00 - 14.30
Úterý 8.30 - 11.00 -
Středa 8.30 - 11.00 -
Čtvrtek 8.30 - 11.00 13.00 - 14.30
Pátek - -


Ing. Simona Kuncová

 • telefon: 485 353 624
 • email: simona.kuncova@tul.cz
 • místnost: A 02020 (1. patro budovy A)
 • doktorské studium

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav