Přihlásit

Studijní oddělení

S účinností od 1. 2. 2021 je studijní oddělení do 28. 2. 2021 uzavřené.

Studijní záležitosti řešte emailem (univerzitním!!!) nebo telefonicky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizace výuky na FM TUL od 15. 2. 2021


Možnosti výuky na FM i po 15. 2. zůstávají na dosavadní úrovni, školy fungují dle dosud platných opatření PES, viz PES pro oblast školství ZDE.

I nadále tedy budou univerzity pokračovat v distančním vzdělání s výjimkou individuálních konzultací (pouze jeden student a jeden akademický pracovník) či zkoušení za účasti max. 10 osob.

Další informace naleznete v Příkazu rektora TUL č. 12/2020 (revize 13) ze dne 15. 2. 2021.

 

Ubytování studentů na kolejích

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 129 s účinností od 15.2.2021 od 00:00 hod. do dne 28.2.2021 do 23:59 hodin je zakázáno ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na studenty, na které se zákaz osobní přítomnosti nevztahuje podle bodu 2 Příkazu rektora TUL č. 12/2020.

Na základě doplňujících informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k omezení provozu ubytovacích zařízení vysokých škol dle Usnesení vlády České republiky, mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní také studenti:

- Pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, tito studenti mohou zůstat ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale,

- Kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), tito studenti mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

V případě dotazů kontaktujte  us.koleje@tul.cz  nebo vedoucí oddělení Ubytovací služby,
Ing. Veroniku Dvořákovou (+420 48535 5250).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • V případě, že máte pozitivní nález na COVID-19, nebo Vám byla nařízena karanténa, jste povinni to bezodkladně nahlásit na https://liane.tul.cz/covid/.
 • Pro trasování pohybu studentů v prostorách FM vyplní studenti formulář na odkazu [https://forms.gle/6Hgr9rD4BtpSffQL9].
 • Pokud se u Vás projevují příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), řešte to s Vašim ošetřujícím lékařem, nebo ve spolupráci s Hygienickou stanicí; případnou neúčast ve výuce řešte neprodleně s příslušnými vyučujícími.
 • Distanční výuka probíhá podle rozvrhu. Vyučující jednotlivých předmětů budou s předstihem zasílat (emailem z IS STAG) informaci o způsobu výuky, o odkazech na online prezentace, pozvánky na konzultace či na laboratorní práce.
 • Pro připojení k distančně zajišťované výuce (meet, teams, jitsi) JE NAPROSTO NEZBYTNÉ, abyste byli přihlášeni pomocí svého TUL účtu (viz https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=6272). 
 • Účast na veškeré výuce bude evidována (tedy i na přednáškách).
 • Pracujte průběžně, nenechávejte vše na konec semestru.
 • Pro komunikaci na TUL jsou studenti podle Studijního a zkušebního řádu TUL povinni užívat univerzitní emailovou adresu.

 

Kontakty:

Ing. Dana Skrbková

 • telefon: 485 353 429
 • email: dana.skrbkova@tul.cz
 • místnost: A 02019 (1. patro budovy A)
 • prezenční a kombinované studium bakalářské a prezenční magisterské navazující

Úřední hodiny: 

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 8.30 - 11.00 13.00 - 14.30
Úterý 8.30 - 11.00 -
Středa 8.30 - 11.00 -
Čtvrtek 8.30 - 11.00 13.00 - 14.30
Pátek - -


Ing. Simona Kuncová

 • telefon: 485 353 624
 • email: simona.kuncova@tul.cz
 • místnost: A 02020 (1. patro budovy A)
 • doktorské studium

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav