Přihlásit

Studijní oddělení

S účinností od 20. 11. je studijní oddělení do 12. 12. 2020 uzavřené!

Studijní záležitosti řešte emailem (univerzitním!!!) nebo telefonicky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizace výuky na FM TUL od 25. 11. 2020

Viz Příkaz rektora č. 12/2020 (revize č. 7) a Usnesení vlády ČR č. 1198 a 1199, vše účinné od 25. 11. 2020.

Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání je na základě Usnesení vlády České republiky č. 1198, 1199 s účinností od 25.11.2020 od 00:00 hod. do dne 12.12.2020 do 23:59 hodin zakázána.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:
- Laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku
  bakalářského nebo  magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše
  20 studentů,
- Studium v doktorském studijním programu,
- Individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo
  odevzdání studijní literatury.


Na základě usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020:
- jsou zakázány hromadné akce, kterých se účastní více než 6 osob,
- jednání orgánů vysokých škol je omezeno na počet 100 osob s podmínkou 2 m rozestupů a určeného místa k sezení,
- provoz menz a jídelen v rámci kolejí (kam není povolen přístup veřejnosti) je omezen na dobu od 6:00 do 20:00 hod., za podmínek maximálně 4 osob u jednoho stolu a rozestupech 1,5 m,
- je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách.

 

Ubytování studentů na kolejích
Na základě Usnesení vlády České republiky č. 1198 a 1199 ze dne 20. 11. 2020 je, s účinností od 25. 11. 2020 od 00:00 hodin do 12. 12. 2020 do 23:59 hodin, prodloužen zákaz ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:
- studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a studenty, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe podle bodu 2 tohoto příkazu.

Na základě doplňujících informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k omezení provozu ubytovacích zařízení vysokých škol dle Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. 10. 2020, mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní studenti:

- pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, že tito studenti mohou zůstat ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy. Za bydliště se  považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

- kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), tito studenti mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci. Pro další informace a s hlášením o počtech studentů se lze obracet na Centrální řídící tým covid-19 e-mail: crtops@army.cz

Kontakt na Ubytovací službu TUL: +420 48535 5250 – Ing. Veronika Dvořáková
                                                                
vedoucí oddělení Ubytovací služby
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • V případě, že máte pozitivní nález na COVID-19, nebo Vám byla nařízena karanténa, jste povinni to bezodkladně nahlásit na https://liane.tul.cz/covid/.
 • Pro trasování pohybu studentů v prostorách FM vyplní studenti formulář na odkazu [https://forms.gle/6Hgr9rD4BtpSffQL9].
 • Pokud se u Vás projevují příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), řešte to s Vašim ošetřujícím lékařem, nebo ve spolupráci s Hygienickou stanicí; případnou neúčast ve výuce řešte neprodleně s příslušnými vyučujícími.
 • Distanční výuka probíhá podle rozvrhu. Vyučující jednotlivých předmětů budou s předstihem zasílat (emailem z IS STAG) informaci o způsobu výuky, o odkazech na online prezentace, pozvánky na konzultace či na laboratorní práce.
 • Pro připojení k distančně zajišťované výuce (meet, teams, jitsi) JE NAPROSTO NEZBYTNÉ, abyste byli přihlášeni pomocí svého TUL účtu (viz https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=6272). 
 • Účast na veškeré výuce bude evidována (tedy i na přednáškách).
 • Pracujte průběžně, nenechávejte vše na konec semestru.
 • Pro komunikaci na TUL jsou studenti podle Studijního a zkušebního řádu TUL povinni užívat univerzitní emailovou adresu.

 

Kontakty:

Ing. Dana Skrbková

 • telefon: 485 353 429
 • email: dana.skrbkova@tul.cz
 • místnost: A 02019 (1. patro budovy A)
 • prezenční a kombinované studium bakalářské a prezenční magisterské navazující

Úřední hodiny: 

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 8.30 - 11.00 13.00 - 14.30
Úterý 8.30 - 11.00 -
Středa 8.30 - 11.00 -
Čtvrtek 8.30 - 11.00 13.00 - 14.30
Pátek - -


Ing. Simona Kuncová

 • telefon: 485 353 624
 • email: simona.kuncova@tul.cz
 • místnost: A 02020 (1. patro budovy A)
 • doktorské studium

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav