Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Fakultní novinky
  2. Fakulta
   1. Vedení fakulty
    1. proděkan-výuka
    2. proděkan-věda
    3. proděkan-vztahy
   2. Akademický senát
    1. Zápisy z jednání akademického senátu
    2. Podklady pro jednání
     1. AS FM 2019 – 2022
     2. AS FM 2016 – 2019
     3. AS FM pro období 2013 – 2016
   3. Vědecká rada
    1. Jednací řád vědecké rady fakulty
    2. Zápisy z jednání vědecké rady
    3. Zápisy z jednání vědecké rady funkční období děkana prof. Dr. Ing. Jiřího Maryšky, CSc.
    4. Zápisy z jednání vědecké rady funkční období děkana prof. Ing. Václava Kopeckého, CSc.
    5. Podklady pro VR
    6. Habilitační řízení
    7. Profesorská řízení
    8. Akreditované obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
    9. Podklady pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
    10. Přehled schválených zkoušejících u SZZ, SDZ a schválených školitelů v DPS
   4. Disciplinární komise
    1. Zápisy z jednání
   5. Informace o studiu
   6. Informace - COVID-19
   7. UKRAJINA
   8. Spolupráce
   9. Mezinárodní mobility
    1. Kontakt
    2. SD č. 1/2022 Pravidla pro realizaci mobilit na FM
    3. Aktuality
    4. Výběrové řízení
    5. Aktuální nabídky mobilit
    6. Kreditová mobilita - KA107
    7. Free movers
    8. Formuláře
   10. Průmyslová rada
   11. Kontakty, informace o fakultě
   12. Užitečné odkazy
   13. Partnerství
   14. Pro zaměstnance
    1. Harmonogramy
    2. Zadávání témat BP+DP
    3. Kontrola plagiátů
    4. Formuláře
    5. Šablony dokumentů
    6. Školitelé DSP
    7. Přečíslování učeben A
   15. proděkan-výuka
   16. Napsali o nás
    1. Napsali o nás
    2. V Liberci zkoumají optimální úložiště elektrické energie
    3. Databáze akustických odezev
    4. Liberecká fakulta mechatroniky přizvala školy do partnerského programu
    5. 3D tisk přinese výrazný posun i v architektuře
    6. Robot musí pomáhat a nesmí ublížit
    7. Malý elektromobil FIDO
    8. Testování EMC
    9. Taiwanská inspirace
    10. Sklad Kácov
    11. 3D tisk budov v Událostech na ČT
  3. Ústavy
   1. Ústav informačních technologií a elektroniky
    1. O ústavu
    2. Struktura
     1. ASAP group
     2. ASIC group
     3. PCB-Lab
     4. SpeechLab
    3. Výuka
    4. Věda a výzkum
    5. Členové
    6. Laboratoře
   2. Ústav mechatroniky a technické informatiky
    1. O ústavu
    2. Členové
    3. Výuka
     1. Předměty
     2. Zadání prací
     3. Obhajoby prací
     4. Obhájené práce
     5. Pro studenty BP/DP
     6. Pro studenty PRJ/PRO
     7. prace07
     8. Obhájené práce 2008
     9. Obhájené práce 2009
     10. Obhájené práce 2010
     11. Obhájené práce 2011
     12. Obhájené práce 2012
     13. Obhájené práce 2013
     14. Obhájené práce 2014
     15. Obhájené práce 2015
     16. Obhájené práce 2016
     17. Obhájené práce 2017
     18. Obhájené práce 2018
     19. Obhájené práce 2019
     20. Obhájené práce 2020
     21. Obhájené práce 2021
     22. Obhájené práce 2022
    4. Věda a výzkum
     1. Výzkumné skupiny
     2. Projekty a granty
     3. Spolupráce s průmyslem
     4. Publikace
     5. Laboratoř bionických rukou
     6. publikace18
     7. publikace17
     8. publikace16
     9. publikace15
     10. publikace14
     11. publikace13
     12. publikace12
     13. publikace11
     14. publikace10
     15. publikace09
     16. publikace08
     17. publikace07
     18. gacr
     19. tacr
     20. mpo
     21. tempus
     22. esf
     23. cil3
     24. frvs
     25. cesnet
     26. tul
     27. sgs
     28. efrr
     29. mv
     30. gacr-ext
     31. tacr-ext
     32. mpo-ext
     33. esf-ext
     34. cil3-ext
     35. centra-ext
     36. msmt-ext
     37. horizon2020
     38. horizon2020-ext
     39. Výzkumná skupina automatického řízení a optimalizace
     40. Laboratoř elektrických pohonů
     41. Laboratoř magnetických měření
     42. publikace19
     43. publikace20
     44. publikace21
    5. Oddělení spolehlivosti a rizik
    6. Laboratoře
     1. Laboratoř inteligentních robotů a řízení (A102)
     2. Laboratoř elektrických strojů a pohonů (A001)
     3. Laboratoř elektrotechniky a řízení (A002)
     4. Laboratoř elektronických systémů vozidel (A003)
     5. Laboratoř elektroniky (A109)
     6. Laboratoře inteligentních materiálů a struktur (A -1042, T 03031)
     7. Laboratoř spojitého řízení (A103)
     8. Laboratoř měřicí techniky (A108)
     9. Počítačové učebny (A104, A202)
     10. PLC výukové pomůcky
     11. eŠus
     12. Model stíhacího letadla
     13. Laboratoř senzorů a měření neelektrických veličin (T 03024)
    7. Aktivity ústavu
     1. MTI kalendář
     2. Akce
     3. Semináře MTI
     4. 12. Skládkový workshop Liberec-Žitava 2016
     5. Zpracování odpadů a technika skládkování - prezentace firem
     6. Seminář 2018
     7. Seminář 2017
     8. Seminář 2016
     9. Seminář 2015
     10. Seminář 2014
     11. Seminář 2013
     12. Seminář 2019
    8. Privátní sekce
    9. Procesní postupy
    10. Postup při odevzdání PRJ/BP/PRO/DP
    11. Postup pro vedoucí PRJ/PRO
    12. Postup pro vedoucí BP/DP
    13. Projekt SGS na MTI
    14. Kalendář
    15. Prezentace na semináři
    16. Prezentace ze seminářů MTI
    17. Odměny za publikace na MTI
    18. Laboratoř EMC
   3. Ústav nových technologií a aplikované informatiky
    1. O ústavu
    2. Struktura
    3. Členové
    4. Výuka
    5. Věda a výzkum
    6. Servery
    7. Laboratoře
    8. Laboratoř aplikované informatiky
    9. NTI - Ing. Josef Novák, Ph.D. – Vedoucí ústavu
    10. NTI, doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. – Zástupce vedoucího
    11. Seminář NTI
    12. Výzkumné projekty
  4. Věda a výzkum
   1. Projekty a granty
    1. Environmental Engineering
    2. 3D tisk ve stavebnictví a architektuře
   2. VVV
   3. Studentská grantová soutěž
    1. SGS 2023
    2. SGS 2022
    3. Archiv
   4. Výpočetní cluster Charon
   5. Vědecké, studijní a pracovní stáže
   6. Ostatní výzvy (ocenění, stipendia, pobyty)
   7. Fond Mobility FM / Mobility Fund
  5. Studenti
   1. Harmonogramy
   2. Bakalářské a diplomové práce
   3. Bakalářské studium
    1. Garanti studijních oborů
    2. Harmonogramy výuky
    3. Poplatky spojené se studiem
    4. Seznamy témat pro bakalářské projekty a bakalářské práce
    5. Informace o bakalářských pracích a projektech
    6. Praxe pro BSP Mechatronika
    7. Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia
    8. Informace o studiu - studijní plány
    9. Směrnice děkana
    10. Příkaz děkana č. 2/2016 - Pravidla pro 1. semestr studia v bakalářském studijním programu
   4. Magisterské studium
    1. Garanti studijních oborů
    2. Harmonogramy výuky
    3. Poplatky spojené se studiem
    4. Směrnice děkana
    5. Seznamy témat pro diplomové projekty a diplomové práce
    6. Informace o magisterských pracích a projektech
    7. Státní závěrečné zkoušky magisterského studia
    8. Informace o studiu - studijní plány
   5. Doktorské studium
    1. Informace o doktorském studiu
    2. Organizace studia
     1. Zkouška z předmětu
     2. SDZ
     3. Obhajoba disertační práce
    3. Směrnice a předpisy
     1. Směrnice rektora TUL
     2. Přehled schválených zkoušejících u SDZ
     3. Přehled schválených školitelů
    4. DS Aplikované vědy v inženýrství
     1. Popis studia DSP AVI
     2. Členové OR AVI
     3. Zápisy z jednání OR AVI
     4. Podklady pro jednání OR AVI
     5. OR AVI - Proces při schvalování návrhů členů komisí pro SDZ, oponentů DisP a komisí pro obhajobu DisP
     6. Seznam nabízených předmětů
    5. DS Nanotechnologie
     1. Popis DSP NANO
     2. OR NANO
     3. Podklady pro jednání OR NANO
     4. Zápisy z jednání OR NANO
    6. DS Technická kybernetika
     1. Popis studia DSP TK
     2. OR TK
     3. Zápisy z jednání OR TK
     4. Podklady OR TK
     5. Seznam nabízených předmětů
    7. DS Environmentální inženýrství
     1. Popis studia DSP EE
     2. Členové OR EE
     3. Zápisy z jednání z OR EE
     4. Seznam nabízených předmětů
    8. Termíny konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací pro studijní programy AVI, EaI, EE, TK, NANO
    9. Témata prací
    10. Autoreferáty disertačních prací
    11. Kontakty DSP
   6. Studijní předpisy
   7. Formuláře
   8. Informace o studiu - studijní plány
   9. Studentská grantová soutěž
   10. Mezinárodní mobility, Erasmus
   11. Nabídky pracovních příležitostí a stáží
   12. Podpora a poradenství
   13. Exkurze
   14. Plagiaty
   15. Jsem prvák
   16. Bastlírna
    1. Důležité informace
    2. Řád bastlírny
  6. Pro uchazeče
   1. Proč studovat právě u nás?
   2. Termíny
   3. Dny otevřených dveří
   4. Bakalářské studium
    1. Souhrnné informace
    2. Přijímací řízení (BS)
    3. BSP AVI
    4. BSP EIŘS
    5. BSP IL
    6. BSP IT
    7. BSP MEC
    8. BSP NANO
    9. Specializace Chytré technologie
   5. Navazující magisterské studium
    1. Souhrnné informace
    2. Přijímací řízení (NMS)
    3. MSP AŘII
    4. MSP AVI
    5. MSP IT
    6. MSP MEA
    7. MSP MEC
    8. MSP NANO
   6. Doktorské studium
    1. Souhrnné informace
    2. Přijímací řízení (DS)
    3. Přehled studijních programů
     1. Témata prací NANO
     2. DSP-AVI
     3. DSP_TK
     4. DSP_EE
    4. DSP AVI
    5. DSP NANO
    6. DSP TK
    7. DSP EE
    8. Témata prací
    9. Kontakty DSP
   7. Přijímací řízení
    1. Studijní oddělení
    2. Bakalářské studijní programy
    3. Navazující magisterské studijní programy
    4. Doktorské studijní programy
    5. Elektronická přihláška
   8. Elektronická přihláška
   9. Handicap
   10. Uznávání předmětů
   11. Co je mechatronika?
   12. Prezentační videa
   13. Informace o studiu - studijní plány
  7. Kontakty
  8. Úřední deska
   1. Úřední deska
   2. Úřední deska fakulty
    1. Směrnice děkana FM
    2. Zahájená habilitační řízení na FM
    3. Zahájená řízení ke jmenování profesorem
    4. SDZ a obhajoby DisP konané na FM TUL
    5. Nevyzvednutá rozhodnutí
    6. Výběrová řízení
    7. Volba děkana FM
    8. Volby do Akademického senátu FM
   3. Vnitřní předpisy FM, legislativa
    1. Směrnice děkana
    2. Příkazy děkana
    3. Úřední deska TUL
   4. Strategický záměr
    1. Strategie VVI
   5. Výroční zprávy
    1. Výroční zprávy o činnosti
    2. Výroční zprávy o hospodaření
   6. Informace o habilitačním řízení
   7. Informace o řízení ke jmenování profesorem
   8. Akreditované studijní programy
   9. Akreditované obory habilitačních a profesorských řízení
   10. Šablony dokumentů
   11. Almanach
   12. akreditace
    1. akreditace121015
     1. Obsah žádosti o akreditaci studijních programů FM TU Liberec
     2. Časový plán a studijní předměty studijního oboru „Aplikované vědy v inženýrství“
     3. Přednášející ve studijním oboru
  9. Telefonní seznam
  10. Kalendář akcí
  11. personal
  12. AVI
   1. Jak to vidí naši studenti
   2. Proč studovat AVI
   3. Stáž
   4. Semestrální stáž
   5. Studium
    1. Popis studijního programu
    2. Optika a lasery
    3. Počítačové simulace
    4. Materiály pro elektrotechniku
    5. Podmínky pro přijetí ke studiu
   6. Kontakty
   7. Elektronická přihláška
  13. deptrestrict
  14. Opakovací kurzy M/F
  15. IT
  16. ME
  17. schovavani_textu
  18. seminar2019
  19. DOD 2019
  20. Bakalářské studijní programy
  21. Seminar2020
  22. oslavy2020
  23. MEA
  24. dod
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
 • Trask
  Trask
 • T-MC66
  T-MC66
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav