Přihlásit

doc. Ing. Ivan Doležal, CSc.

doc. Ing. Ivan Doležal, CSc.
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry

E-mail:
ivan.dolezal@tul.cz
Kancelář:
C02007
Tel.:
+420 48535 3533
STAG:
profil na portálu STAG
Specializace
 • Aplikace embedded mikropočítačů/mikrořadičů, zejména v měřicích přístrojích
 • Návrh elektronických obvodů, zejména rozhraní pro snímače a akční členy
 • Bezdrátový přenos dat ze snímačů
 • Automatizovaná měření
 • Měření tepelných veličin, zvláště textilních materiálů
Další funkce

Publikace

Hes, L. – Doležal, I.: Indirect measurement of moisture absorptivity of functional textile fabrics.
In: Proc. of XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO 2018)
3–6 September 2018, Belfast, United Kingdom,
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1065, Temperature and Thermal Measurements (J. Phys.: Conf. Ser. 1065 122026)

Doležal, I. – Hes, L. – Bal, K.: A non-destructive single plate method for measurement of thermal resistance of polymer sheets and fabrics.
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 24 (2018), On-line: 26 Sep 2018

Bajzík, V. – Hes, L. – Doležal, I.: Changes in thermal comfort properties of sports wear and underwear due to their wetting. Indian Journal of Fibre & Textile Research (IJFTR), 41, June 2016, pp. 161-166.
ISSN 0975-1025 (online), 0971-0426 (print) (IF 0,634 in 2014)

Doležal, I.: Měření tepelných veličin plošných textilií.
In: (Škop, P. – Klouček, P. a kol.:) Měřicí metody, snímače a přístroje v textilním výzkumu a praxi. 1. vyd., Liberec, VÚTS a.s., 2015. Kap. 9, s.111-136.
ISBN 978-80-87184-58-5

Kysela, M. – Doležal, I.: A motion detection system of the patient in the bed using the NiTi pressure sensors. In: Proc. of IEEE Int. Conference on Applied Electronics 2014, ZČÚ Plzeň, 9-10 September 2014, pp. 173-176. ISBN 978-80-261-0276-2

Hes, L. – Bajzík, V. – Doležal, I.: A new index of thermal comfort of sport dresses and underwear in wet state.
In: Proc. of ICETT2014 – International conference on emerging trends in traditional & technical textilies. NIT (National Institute of Technology) Jalandhar, Punjab, India, 11-12 April 2014, pp 10-14. ISBN 978-93-5156-700-4

Doležal I.: Optoelectronic detector for a glass cullet sorter.
In: Proc. of the 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON), Vienna, 10-13 Nov 2013,
pp 3950-3955, ISBN 978-1-4799-0223-1

Doležal, I.: Simple Telemetry Systém for a Rotor Temperature Measurement. In: Proc. of IEEE Int. Conference on Applied Electronics 2011, ZČÚ Plzeň, září 2011, pp. 95-99. ISBN 978-80-7043-987-6

Doležal, I.: Power and Binary Signal Transmissions Using Couple of Standard RFID Antennas. In: Proc. of IEEE Int. Conference on Applied Electronics 2011, ZČÚ Plzeň, září 2011, pp. 91-94. ISBN 978-80-7043-987-6

Doležal, I. – Hes, L.:
Emissivity independent low-temperature pyrometry.
In: Thermosense XXX, Orlando, USA, 18-20 March 2008, Proc. of SPIE Vol. 6939, 11 str., ISBN 978-0-8194-7130-7

Doležal, I.: Low-Cost High-Resolution Quartz Thermometer.
In: Digest of Technical Papers, EUROSENSORS XVIII, Řím, září 2004, s. 760-761.

Doležal, I. – Hes, L.: P-TEST – Computerized Instrument for Testing of the Water Vapour and Thermal Resistance of Fabrics.
In: CD Proc. of 2003 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Rio de Janeiro, Brazil, June 2003, 5 pp,
ISBN 0-7803-7912-8

Patenty

CZ 307045, Hes L. - Doležal I. - Bal K.: Způsob a zařízení k stanovení tepelného odporu izolační vrstvy. 1. 11. 2017

CZ 302897, Doležal, I. - Hes, L.: Způsob a zařízení k měření tepelné vodivosti. 1. 12. 2011

CZ 301240, Hes, L. - Doležal, I. - Richter, A.: Způsob bezkontaktního měření povrchové teploty a/nebo emisivity objektů a zařízení k provádění způsobu. 5. 11. 2009

CZ 259831, Doležal, I. – Hes, L.: Způsob měření tepelné kapacity zejména plošných stlačitelných předmětů. 26. 7 1988

Realizované aplikace

SensCell – kombinovaný geofyzikální snímač/datalogger tlaků, teploty a vlhkosti
(elektronika, firmware)
Projekt Modern2020 (WP3, Task 3.4) s FSv ČVUT

CarShare – dálkové odemykání/zamykání vozu a přenos jeho polohy a dat ze SmartGate
(elektronika, firmware)
CxI pro Škoda Auto a.s.

Měřič plástu – elektronická jednotka měřiče tloušťky kloboučnického plástu
(elektronika, firmware, software)
TONAK a.s.+KTS

TERMOSKOP – přístroj pro měření tepelného odporu plošných materiálů pomocí příložné sondy
(elektronika, firmware)
KHT TUL

ALAMBETA I. a II. – přístroj pro měření tepelných vlastností plošných textilií
(měřicí metoda, elektronika, firmware, software)
SENSORA Liberec et al.

SteerWheel / CarSeat – funkční vzorky systémů snímání dotyku volantu řidičem / pohybu řidiče na autosedačce
(spoluautor elektroniky, firmware, vývojový software)
Volkswagen AG Wolfsburg

GeneTrac – funkční vzorek izolátoru DNA / PCR termocykléru
(elektronika, firmware a vývojový software)
Wolf & Danniel s.r.o. Praha a KTS TUL

T-Shirt – prototyp cyklistické vesty s bezdrátově ovládanou světelnou signalizací
(elektronika, firmware)
Elitronic s.r.o. Liberec a KOD TUL

LAMBDATEST – přístroj pro měření tepelné vodivosti kompozitů
(elektronika, firmware)
Institut für Textiltechnik, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

ARMINOR – přístroj pro měření (nízké) prodyšnosti textilií pro vzduch
(elektronika, firmware)
Centre for Materials Research and Innovation, University of Bolton

GlaSel – optolektronický detektor třídiče skleněných střepů
(koncepce, elektronika, firmware)
Sklopan Liberec a.s.

HUMITEM - systém měření teploty, vlhkosti a náklonu v ochranném oděvu s dálkovým přenosem dat
(elektronika, firmware)
Výzkumné centrum Textil Liberec
PRM7Conf – uživatelské rozhraní pro konfiguraci proporcionálních hydraulických rozváděčů pomocí PC
Argo-Hytos CZ Vrchlabí

AVIKO – stroj pro třídění ložiskových kuliček
(elektronika defektoskopie)
VÚTS Liberec a Temos Tools a.s. Teplice

QATER - krystalový teploměr s vysokým rozlišením a nízkými materiálovými náklady
KES TUL

P-TEST – přístroj pro operativní měření propustnosti textilií pro vodu a vodní páry a tepelné propustnosti
(elektronika, firmware, software)
Výzkumné centrum Textil Liberec

Vstupně-výstupní konzola výukového a simulačního systému IP-Coach
PEPEKO Liberec a CMA Foundation, University of Amsterdam

Program řídicího mikropočítače ELIS-51 pro zadávání parametrů řízení a sběr textilně technologických dat pneumatického tkacího stroje PS–190
EKVÚ Liberec

Publikace
 • HES, L., DOLEŽAL, I. a BAL, K. Principles of Clothing Comfort and Their Use in Evaluation of Sensorial and Thermal Comfort of Men’s Casual Jacket Fibers and Polymers 1. vyd. Soul: Korean Fiber Society, 2021, roč. 22, č. May 2021. S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1229-9197.
 • DOLEŽAL, I., HES, L. a BAL, K. A non-destructive single plate method for measurement of thermal resistance of polymer sheets and fabrics International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1. vyd. OXON, ENGLAND: Taylor & Francis Online, 2019, roč. 25, č. 4. S. 562 – 567. ISSN: 1080-3548.
 • DOLEŽAL, I. aj. Funkční vzorek zpracování signálu z tenzometru [funkční vzorek]
 • DOLEŽAL, I. a HES, L. Indirect measurement of moisture absorptivity of functional textile fabrics Journal of Physics: Conference Series - Proc. of XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO 2018) 1. vyd. Belfast: Institute of Physics Publishing, 2018 S. neuvedeny (4 stranky). ISSN: 17426588.
 • HES, L. a DOLEŽAL, I. Testing of Air Permeability of Distant Knitted Fabrics in the Direction of their Plane Journal of Textile Engineering & Fashion Technology 0. vyd. Edmond: MedCrave Group, LLC, 2017 S. neuvedeny (3 stranky). ISSN: 2574-8114.

Témata studentských prací
 • Měření různých závislostí detekce kovů vývojovým modulem s obvodem LDC1000, MTI, 2019
 • Pracoviště pro měření stejnosměrných charakteristik polovodičových prvků, MTI, 2019
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav