Přihlásit

doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D.
Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): člen katedry

E-mail:
jan.brezina@tul.cz
Kancelář:
A03002
Tel.:
+420 48535 3651
Specializace
 • continuum-fracture method, a combination of 3D and discrete fractures
 • coupled processes in fractured rocks
 • stochastic simulations:
  • multilevel Monte Carlo method
  • Bayes inversion
 • deep neural networks as simulation surrogates
 • applications:
  • deep underground repositories of radioactive waste

  • enhanced geothermal systems

Software

Flow123d - a simulator of coupled processes in fractured media
BParser - C++ formula parser with Numpy like algebra and SIMD evaluation
Genie - tool for ERT and ST inversions in mines
VISIP - Python based functional language for complex simulations and workflows

 

 

Dosažené vzdělání

2003 - 2008 doctoral study of mathematics, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, specialization Mathematical Modeling, Ph.D. thesis: Selected mathematical problems in the thermodynamics of viscous compressible fluids.

2004 - 2007 18 month scholarship "cotutelle de these" provided by the French government at Universite de Sud-Toulon-Var

1998 - 2003 master study of mathematics, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, specialization Mathematical modelling in physics and technology, Shape optimization of bodies circumfluented by a compressible fluid and connected problems

Další funkce

Bachelor Theses

2018 Martin Špetlík: Aplikace víceúrovňové metody Monte-Carlo v hydrogeologii
2018 Petr Král: Optimalizace datových struktur výpočetních programů s ohledem na využití cache
2016 Lenka Jandurová: Optimalizace distribuce dat při paralelním řešení úloh proudění a transportu|
2013 Viktor Friš: Optimalizace algoritmu pro výpočet průniků simplexových výpočetních sítí
2012 Petr Hlíza: Metoda konečných objemů s prostorově adaptivním časovým krokem
2011 Michal Nekvasil: Systém automatického sestavování a testů pro simulátor proudění Flow123d
2011 Pavel Exner: Interpolační třídy pro funkce reálné proměnné s aplikací v hydrologii,
2009 Miroslav Krček: Flexibilní vstupní rozhraní pro program Flow123d

Magister Theses

2023 Victor Trnka: Akcelerace vyhodnocování výrazů pomocí vektorových instrukcí
2020 Martin Špetlík: Rekonstrukce rozdělení pravděpodobnosti z odhadů zobecněných momentů
2020 Tomáš Blažek: ViSiP - grafický programovací jazyk pro simulace
2020 Petr Král: Zlepšení cache lokality MKP pomocí křivek vyplňujících prostor
2015 Viktor Friš: Efektivnı́ výpočet průniků sı́tı́ různých dimenzı́ s využitı́m Plückerových souřadnic
2013 Pavel Exner: Metody rozkladu jednotky pro aproximaci bodových zdrojů vody v porézním prostředí
2012 Jaroslav Ševic: Výpočty analytického řešení systému PDR pro testování XFEM metod
2011 Tomáš Bambuch: Testování a optimalizace metody rozkladu oblasti pro specifické úlohy proudění

Doctoral Thesis
2019 Pavel Exner: Extended Finite Element Methods on Meshes of Combined Dimensions

 

Publikace
 • BŘEZINA, J. a STEBEL, J. Discrete fracture-matrix model of poroelasticity ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik Wiley-VCH GmbH, 2024, roč. 104, č. 4. S. e202200469. ISSN: 1521-4001.
 • STEBEL, J. aj. On the parallel solution of hydro-mechanical problems with fracture networks and contact conditions Computers & Structures Oxford: Elsevier Ltd., 2024, roč. 298, č. -. S. 107339. ISSN: 0045-7949.
 • ŠPETLÍK, M. a BŘEZINA, J. Groundwater Contaminant Transport Solved by Monte Carlo Methods Accelerated by Deep Learning Meta-model APPLIED SCIENCES-BASEL BASEL: MDPI, 2022, roč. 12, č. 15. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2076-3417.
 • BŘEZINA, J. aj. Posouzení vlivu zóny ovlivněné ražbou na bezpečnost hlubinného úložiště pomocí výpočetních metod, 2022
 • BŘEZINA, J. aj. Software Endorse 1.0 [software]. Dostupné z: https://github.com/GeoMop/endorse.

Témata studentských prací
 • Vyhodnocování operací lineární algebry pomocí generických algoritmú, NTI, 2024
 • Numerické určení parametrů puklinového prostředí, NTI, 2023
 • Průběžná integrace a testování rozsáhlých projektů s využitím platformy GitHub Actions, NTI, 2023
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav