Přihlásit

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry
Akademický senát FM (SFM): předseda AS

E-mail:
jan.sembera@tul.cz
Kancelář:
A04033
Tel.:
+420 48535 3005
STAG:
profil na portálu STAG
Specializace
 • Matematické modelování geochemických a transportních procesů
 • Problémově orientované informační systémy
 • Metoda konečných diferencí, metoda konečných objemů, metoda konečných prvků
Dosažené vzdělání

2004 Ph.D., FJFI, České vysoké učení v Praze, obor Matematické inženýrství

1997 Ing., FJFI, České vysoké učení v Praze, obor Matematické inženýrství

Další funkce

  vedoucí Laboratoře modelování sdružených procesů
  garant magisterského studijního oboru Přírodovědné inženýrství
  garant magisterského studijního programu Aplikované vědy v inženýrství
  předseda AS TUL

Projekty a granty

TH02030840 Paralelizovaný reakčně-transportní model šíření kontaminace v podzemních vodách (TAČR)

TH02030069 Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny (TAČR)

TD03000037 Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury - IS URBAN (TAČR)

TA04020207 Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách (TAČR)

TA02021132 Mobilita kontaminantů a dalších složek prostředí – integrace do expertního systému využívajícího transportně-reakční modelování (TAČR)

TA02020177 Informační systém pro podporu rozhodování o využití krajiny po rekultivaci (MARE) (TAČR)

100246598 Mezinárodní vzdělávací projekt – udržitelné a efektivní využívání zdrojů (Interreg V A/2014-2020)

100113281 Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (Cíl3)

FR-TI1/456 Vývoj a zavedení nástrojů aditivně modulujících proces bioremediace půdy a vody (MPO), Hlavní příjemce: MikroChem LKT spol. s r.o.

GP102/06/P450 Softwarový prostředek pro analýzu a řízení sanačních procesů in situ ovlivněných převážně chemickými reakcemi (GAČR)

Publikace
 • NECHYBA, M. aj. Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny [software]. Dostupné z: http://www.is-gerit.cz.
 • KURKA, J. aj. Mapa Chabařovické výsypky 1:25000. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019.
 • ZEDEK, L. aj. Mapa rizika propadů Kyjovské sloje 1:100000. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019.
 • KURKA, J. aj. Mapa stability drážního pilíře 1:12500. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019.
 • ZEDEK, L., ŠEMBERA, J. a SCHOENHERR, J. I. Skládkový workshop Źitava-Liberec 2019 [workshop].

Témata studentských prací
 • Analýza citlivosti simulačního modelu hydrogeologických procesů, MTI, 2020
 • Efektivní nastavení numerických parametrů pro transportně-reakční výpočty, MTI, 2020
 • Efektivní propojení softwarů realizujících modely transportu a chemických interakcí, MTI, 2020
 • Geochemický model interakcí vody a kalcitu, MTI, 2020
 • Efektivní propojení softwarů realizujících modely transportu a chemických interakcí, MTI, 2018
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav