Přihlásit

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): člen katedry

E-mail:
jan.sembera@tul.cz
Kancelář:
A04033
Tel.:
+420 48535 3005
STAG:
profil na portálu STAG
Specializace
 • Matematické modelování geochemických a transportních procesů
 • Problémově orientované informační systémy
 • Metoda konečných diferencí, metoda konečných objemů, metoda konečných prvků
Dosažené vzdělání

2004 Ph.D., FJFI, České vysoké učení v Praze, obor Matematické inženýrství

1997 Ing., FJFI, České vysoké učení v Praze, obor Matematické inženýrství

Další funkce

vedoucí Laboratoře modelování sdružených procesů

Projekty a granty

VI04000018 Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy (MV)

TL02000328 Řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s občany a dalšími partnery (TAČR)

TL04000023 Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií (TAČR)

TH02030840 Paralelizovaný reakčně-transportní model šíření kontaminace v podzemních vodách (TAČR)

TH02030069 Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny (TAČR)

TD03000037 Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury - IS URBAN (TAČR)

TA04020207 Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách (TAČR)

TA02021132 Mobilita kontaminantů a dalších složek prostředí – integrace do expertního systému využívajícího transportně-reakční modelování (TAČR)

TA02020177 Informační systém pro podporu rozhodování o využití krajiny po rekultivaci (MARE) (TAČR)

100246598 Mezinárodní vzdělávací projekt – udržitelné a efektivní využívání zdrojů (Interreg V A/2014-2020)

100113281 Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (Cíl3)

FR-TI1/456 Vývoj a zavedení nástrojů aditivně modulujících proces bioremediace půdy a vody (MPO), Hlavní příjemce: MikroChem LKT spol. s r.o.

GP102/06/P450 Softwarový prostředek pro analýzu a řízení sanačních procesů in situ ovlivněných převážně chemickými reakcemi (GAČR)

Publikace
 • ZEDEK, L., ŠEMBERA, J. a STURM, M. 17. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2021 [workshop].
 • ŠEMBERA, J. aj. Úvodní studie k implementaci odhadů variability statistických odhadů se zaměřením na podmínky jejich implementace pro výběrová šetření, 2021
 • ŠMÍDA, J. aj. Digital epidemiology supported by GIS as a way for effective communication of the epidemic situation European Journal of Public Health Oxford University Press, 2020S. ISSN: 1101-1262.
 • ŠMÍDA, J. aj. IS EpiGIS-COVID [software]. Dostupné z: https://c19m.coffee-workers.cz/.
 • ZEDEK, L., ŠEMBERA, J. a SCHOENHERR, J. I. Mezinárodní odborný workshop „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí“ [workshop].

Témata studentských prací
 • Analýza citlivosti simulačního modelu hydrogeologických procesů, MTI, 2021
 • Efektivní nastavení numerických parametrů pro transportně-reakční výpočty, MTI, 2021
 • Efektivní propojení softwarů realizujících modely transportu a chemických interakcí, MTI, 2021
 • Geochemický model interakcí vody a kalcitu, MTI, 2021
 • Analýza citlivosti simulačního modelu hydrogeologických procesů, MTI, 2020
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav