Přihlásit

doc. Mgr. Jan Stebel, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Stebel, Ph.D.
Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): člen katedry

E-mail:
jan.stebel@tul.cz
Kancelář:
A03002
Tel.:
+420 48535 3651
Specializace

Výzkum

 • Parciální diferenciální rovnice (matematická teorie a numerické metody)
 • Numerické simulace proudění, transportu a deformace porézního média
 • Navierovy-Stokesovy rovnice a jejich zobecnění
 • Tvarová optimalizace

Projekty

 • 2019 - 2022 Predikce vlastností EDZ s vlivem na bezpečnost a spolehlivost hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (TK02010118, TAČR, člen řešitelského týmu)
 • 2018 - 2022 Software pro komplexní a stochastické hydrogeologické modely (TH03010227, TAČR, člen řešitelského týmu)
 • 2013 – 2017 Studentská grantová soutěž FM TUL
  Řešitel 2 projektů s celkovou dotací 7,5 mil. Kč
 • 2009 – 2013 Matematická a počítačová analýza evolučních procesů v nelineárních viskoelastických tekutinách (GA 201/09/0917, GAČR, spoluřešitel za MÚ AV ČR)
  celková dotace 10,6 mil. Kč

Výuka (AR 2021/2022)

 • Lineární algebra a diskrétní matematika (přednášející)
 • Metoda konečných prvků (přednášející)
 • Numerické metody v proudění a transportu (přednášející, cvičící)
Dosažené vzdělání
 • Mgr. (MFF UK, 2004)
 • Ph.D. (MFF UK, 2007)
 • doc. (FM TUL, 2019)
Další funkce

Osobní web: http://astra.nti.tul.cz/~jan.stebel

Publikace v impaktovaných časopisech

 • Salač, P., Stebel, J. Shape optimization for a time-dependent model of a carousel press in glass production. Applications of Mathematics, 64 (2), pp. 195-224, 2019, DOI: 10.21136/AM.2019.0301-18.
 • Haslinger, J., Mäkinen, R.A.E., Stebel, J. Shape optimization for Stokes problem with threshold slip boundary conditions. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S, 10 (6), pp. 1281-1301, 2017. DOI: 10.3934/dcdss.2017069
 • Haslinger, J., Stebel, J. Stokes problem with a solution dependent slip bound: Stability of solutions with respect to domains. ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 96 (9), pp. 1049-1060, 2016. DOI: 10.1002/zamm.201500117
 • Lukáčová-Medviďová, M., Mizerová, H., She, B., Stebel, J. Error analysis of finite element and finite volume methods for some viscoelastic fluids. Journal of Numerical Mathematics, 24 (2), pp. 105-123, 2016. DOI: 10.1515/jnma-2014-0057
 • Giusti, S.M., Sokołowski, J., Stebel, J. On Topological Derivatives for Contact Problems in Elasticity. Journal of Optimization Theory and Applications, 165 (1), pp. 279-294, 2015. DOI: 10.1007/s10957-014-0594-7
 • Sokołowski, J., Stebel, J. Shape optimization for non-Newtonian fluids in time-dependent domains. Evolution Equations and Control Theory, 3 (2), pp. 331-348, 2014. DOI: 10.3934/eect.2014.3.331
 • Haslinger, J., Stebel, J., Sassi, T. Shape optimization for Stokes problem with threshold slip. Applications of Mathematics, 59 (6), pp. 631-652, 2014. DOI: 10.1007/s10492-014-0077-z
 • Feireisl, E., Kreml, O., Nečasová, Š., Neustupa, J., Stebel, J. Incompressible limits of fluids excited by moving boundaries. SIAM Journal on Mathematical Analysis, 46 (2), pp. 1456-1471, 2014. DOI: 10.1137/130916916
 • Feireisl, E., Karper, T., Kreml, O., Stebel, J. Stability with respect to domain of the low Mach number limit of compressible viscous fluids. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 23 (13), pp. 2465-2493, 2013. DOI: 10.1142/S0218202513500371
 • Feireisl, E., Kreml, O., Nečasová, T., Neustupa, J., Stebel, J. Weak solutions to the barotropic Navier-Stokes system with slip boundary conditions in time dependent domains. Journal of Differential Equations, 254 (1), pp. 125-140, 2013. DOI: 10.1016/j.jde.2012.08.019
 • Hirn, A., Lanzendörfer, M., Stebel, J. Finite element approximation of flow of fluids with shear-rate- and pressure-dependent viscosity. IMA Journal of Numerical Analysis, 32 (4), pp. 1604-1634, 2012. DOI: 10.1093/imanum/drr033
 • Stebel, J. On shape stability of incompressible fluids subject to Navier's slip condition. Journal of Mathematical Fluid Mechanics, 14 (3), pp. 575-589, 2012. DOI: 10.1007/s00021-011-0086-6
 • Lanzendörfer, M., Stebel, J. On a mathematical model of journal bearing lubrication. Mathematics and Computers in Simulation, 81 (11), pp. 2456-2470, 2011. DOI: 10.1016/j.matcom.2011.03.011
 • Lanzendörfer, M., Stebel, J. On pressure boundary conditions for steady flows of incompressible fluids with pressure and shear rate dependent viscosities. Applications of Mathematics, 56 (3), pp. 265-285, 2011. DOI: 10.1007/s10492-011-0016-1
 • Haslinger, J., Stebel, J. Shape optimization for Navier-Stokes equations with algebraic turbulence model: Numerical analysis and computation. Applied Mathematics and Optimization, 63 (2), pp. 277-308, 2011. DOI: 10.1007/s00245-010-9121-x
 • Feireisl, E., Neustupa, J., Stebel, J. Convergence of a Brinkman-type penalization for compressible fluid flows. Journal of Differential Equations, 250 (1), pp. 596-606, 2011. DOI: 10.1016/j.jde.2010.09.031
 • Bulíček, M., Haslinger, J., Málek, J., Stebel, J. Shape optimization for Navier-Stokes equations with algebraic turbulence model: Existence analysis. Applied Mathematics and Optimization, 60 (2), pp. 185-212, 2009. DOI: 10.1007/s00245-009-9066-0
 • Stebel, J., Mäkinen, R.A.E., Toivanen, J.I. Optimal shape design in a fibre orientation model. Applications of Mathematics, 52 (5):391-405, 2007. DOI: 10.1007/s10492-007-0022-5.

Publikace v mezinárodních recenzovaných časopisech

Publikace ve sbornících mezinárodních konferencí

 • Březina, J., Stebel, J. Analysis of model error for a continuum-fracture model of porous media flow. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 9611, pp. 152-160, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-40361-8_11
 • Giusti, S.M., Sokołowski, J., Stebel, J. Topology design of elastic structures for a contact model. In Lecture Notes in Computational Science and Engineering, 101, pp. 203-220, 2014. DOI: 10.1007/978-3-319-08025-3__6
 • Sokołowski, J., Stebel, J. Shape sensitivity analysis of incompressible non-Newtonian fluids. In IFIP Advances in Information and Communication Technology, 391 AICT, pp. 427-436, 2013. DOI: 10.1007/978-3-642-36062-6_43
 • Stebel, J. Finite element approximation of Stokes-like systems with implicit constitutive relation. In D. Ševčovič A. Handlovičová, Z. Minarechová, editor, ALGORITMY 2012 - 19th Conference on Scientific Computing, September 9 – 14, 2012. Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2012. WOS:00036326930003
Publikace
 • BŘEZINA, J. a STEBEL, J. Discrete fracture-matrix model of poroelasticity ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik Wiley-VCH GmbH, 2024, roč. 104, č. 4. S. e202200469. ISSN: 1521-4001.
 • STEBEL, J. aj. On the parallel solution of hydro-mechanical problems with fracture networks and contact conditions Computers & Structures Oxford: Elsevier Ltd., 2024, roč. 298, č. -. S. 107339. ISSN: 0045-7949.
 • HENYŠ, P. aj. From computed tomography to finite element space: A unified bone material mapping strategy CLINICAL BIOMECHANICS Elsevier, 2022, roč. 97, č. JUL. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0268-0033.
 • BŘEZINA, J. aj. Posouzení vlivu zóny ovlivněné ražbou na bezpečnost hlubinného úložiště pomocí výpočetních metod, 2022
 • BŘEZINA, J. aj. Software Endorse 1.0 [software]. Dostupné z: https://github.com/GeoMop/endorse.

Témata studentských prací
 • Homogenizace mechaniky hornin, NTI, 2024
 • Numerická homogenizace mechanických vlastností, NTI, 2023
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav