Přihlásit

Ing. Lubomír Slavík, Ph.D.

Ing. Lubomír Slavík, Ph.D.
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry

E-mail:
lubomir.slavik@tul.cz
Kancelář:
A04003
Tel.:
+420 48535 3142
STAG:
profil na portálu STAG
Specializace
 • Aplikace jednočipových mikroprocesorů v měřicích přístrojích
 • Měřicí a řídicí elektronika pro geofyzikální účely
 • Měření průtoku kapalin
 • Elektronika pro řízení laserových diod
Další funkce

Patenty, užitné a průmyslové vzory
Užitný vzor: Slavík L., Rameš J., Tunys J.: "Princip autokalibrace měřicích přístrojů", č.p. 1995-3475, Úřad průmyslového vlastnictví

Průmyslový vzor: Slavík L., Šolc L.: Měřič průtoku FG4000, 2014

Účast na projektech
Řešitel projektu: MPO číslo: FI-IM5/120 - "SYMETUV" (Výzkum a vývoj měřícího systému teplé užitkové vody na patách objektu“)

Spoluřešitel projektů:
TA03020408 - Monitoring chování puklinových systémů horninového masivu geofyzikálními metodami (V. Kopecký)

TA03010893 - Měřidla pro asférické a freeform optické plochy (V. Lédl)

FR–TI1/362 - Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení (M. Hokr)

Realizované aplikace
NA-UM1200 - pec pro zpracování keramiky (pro Firmu NAUM)

EKO 02 - měřič odpadních vod (pro firmu Ekona)

MP400E, MP400C, MP400CM, HMX550 - měřiče průtoku založený na elektromagnetickém principu (pro firmu EESA)

KMH10, MT200 – měřiče tepla (pro firmu Elitex)

MT500, MT500L, FMX550 - měřiče tepla (pro firmu EESA)

MT200DS - dvojitý měřič tepla (pro firmu EESA)

MT200DS-TUV - dvojitý měřič tepla pro měření teplé užitkové vody (pro firmu EESA)

ESTER 03 - data logger (pro firmu EESA)

FG4000 – měřič průtoku (pro firmu Limesa meters)


Témata studentských prací
 • Automatizované pracoviště pro měření elektrických veličin, MTI, 2018
 • Digitální zpracování analogového signálu o nízké úrovni, MTI, 2018
 • Generátor budicího pulzu pro ultrazvukový měnič, MTI, 2018
 • Inteligentní grafický displej pro měřicí ústřednu, MTI, 2018
 • Inteligentní ovládání dvířek kurníku, MTI, 2018
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav