Přihlásit

Ing. Lubomír Slavík, Ph.D.

Ing. Lubomír Slavík, Ph.D.
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry

E-mail:
lubomir.slavik@tul.cz
Kancelář:
A04003
Tel.:
+420 48535 3142
STAG:
profil na portálu STAG
Specializace
 • Aplikace jednočipových mikroprocesorů v měřicích přístrojích
 • Měřicí a řídicí elektronika pro geofyzikální účely
 • Měření průtoku kapalin
 • Elektronika pro řízení laserových diod
Další funkce

Patenty, užitné a průmyslové vzory
Užitný vzor: Slavík L., Rameš J., Tunys J.: "Princip autokalibrace měřicích přístrojů", č.p. 1995-3475, Úřad průmyslového vlastnictví

Průmyslový vzor: Slavík L., Šolc L.: Měřič průtoku FG4000, 2014

Účast na projektech
Řešitel projektu: MPO číslo: FI-IM5/120 - "SYMETUV" (Výzkum a vývoj měřícího systému teplé užitkové vody na patách objektu“)

Spoluřešitel projektů:
TA03020408 - Monitoring chování puklinových systémů horninového masivu geofyzikálními metodami (V. Kopecký)

TA03010893 - Měřidla pro asférické a freeform optické plochy (V. Lédl)

FR–TI1/362 - Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení (M. Hokr)

Realizované aplikace
NA-UM1200 - pec pro zpracování keramiky (pro Firmu NAUM)

EKO 02 - měřič odpadních vod (pro firmu Ekona)

MP400E, MP400C, MP400CM, HMX550 - měřiče průtoku založený na elektromagnetickém principu (pro firmu EESA)

KMH10, MT200 – měřiče tepla (pro firmu Elitex)

MT500, MT500L, FMX550 - měřiče tepla (pro firmu EESA)

MT200DS - dvojitý měřič tepla (pro firmu EESA)

MT200DS-TUV - dvojitý měřič tepla pro měření teplé užitkové vody (pro firmu EESA)

ESTER 03 - data logger (pro firmu EESA)

FG4000 – měřič průtoku (pro firmu Limesa meters)

Publikace
 • SLAVÍK, L. a NOVÁK, M. Magnetic Circuit of Electromagnetic Flow Meter with Capacitive Electrodes Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017 1. vyd. Donostia-San Sebastian: , 2017 S. neuvedeny (5 stran). ISBN: 978-1-5090-5582-1.
 • KOPECKÝ, V. a SLAVÍK, L. Time-lapse monitoring of hard-rocks properties in the vicinity of underground excavation ACTA MONTANISTICA SLOVACA 1. vyd. KOSICE: BERG FAC TECHNICAL UNIV KOSICE, 2017, roč. 22, č. 4. S. 396 – 403. ISSN: 1335-1788.
 • SLAVÍK, L., SVOBODA, P., BUCHTA, J. a KOPECKÝ, V. Měřicí aparatura pro zjišťování stavu horniny [užitný vzor] Zapsán 20161129 pod číslem 30076
 • SLAVÍK, L., ROSICKÝ, J. a NOVÁK, M. Optimization of magnetic circuit in electromagnetic flow meter 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016 1. vyd. Slovakia: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016 S. 688 – 691. ISBN: 978-1-4673-8606-7.
 • SVOBODA, M., SLAVÍK, L. a KOLÁŘ, M. Zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě [patent] Udělen 20160525 pod číslem 306041

Témata studentských prací
 • Porovnání napěťových stabilizátorů z hlediska EMC, MTI, 2021
 • Tester digitálních osciloskopů s procesorem ARM, MTI, 2021
 • Metodika testů EMC s komorou GTEM, MTI, 2020
 • Generátor budicího pulzu pro ultrazvukový měnič, MTI, 2019
 • Měření vlastností mikrovlnných vysílačů v pásmu 10 GHz, MTI, 2019
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav