Přihlásit

Ing. Lukáš Zedek, Ph.D.

Ing. Lukáš Zedek, Ph.D.
Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): člen katedry

E-mail:
lukas.zedek@tul.cz
Kancelář:
C02012
Tel.:
+420 48535 3953
STAG:
profil na portálu STAG
Jazykové schopnosti
angličtina, němčina
Specializace
 • Podíl na tvorbě problémově orientovaných informačních systémů
 • Tvorba odborných map se specializovaným obsahem v GIS
 • Matematické modelování přírodních a technologických procesů
 • Využívání svobodného softwaru, analytických (SageMath, Python 3 - SymPy) a numerických řešičů (Octave, SundialsTB) matematických úloh
 • Technická koordinace česko-německých přeshraničních projektů 
 • Simulace chemických reakcí
 • Modelování reakčního transportu kontaminace podzemní vodou
Další funkce

Účast na projektech

TAČR TL04000023: „Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií”

MV ČR VI04000018: „Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy”

Interreg V A / 2014-2020, projekt č. ERN-0830-CZ-20.05.2019: „Mezinárodní odborný workshop ‚Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí’“

Interreg V A / 2014-2020, projekt č. ERN-0808-SN-26.02.2019: „Odborná konference ‚Skládky a odpadové hospodářství’v Žitavě“

TAČR TH02030069: „Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu
rozhodování v oblasti využití krajiny“

TAČR TD03000037: „Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická
plánování inteligentních sídel a infrastruktury“

Interreg V A / 2014-2020, projekt č. 100246598: „Mezinárodní vzdělávací projekt – udržitelné a efektivní využívání zdrojů“

TAČR TA04020207: „Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní
vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách“

TAČR TA02021132: „Mobilita kontaminantů a dalších složek prostředí-integrace do expertního systému využívajícího transportně-reakční modelování“

TAČR TA01021331: „Vývoj modelovacích nástrojů predikce rozvoje THC procesů a jejich vlivu na migraci radionuklidů v geosféře“

Cíl 3/Ziel 3, č. 100113281: „Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby“

GAČR 102/08/H081: „Nestandardní aplikace fyzikálních polí-analogie, modelování, ověřování a simulace“

Stáže

Výzkumný pobyt, Oddělení rekčního transportu, Helmholtz Zentrum Dresden-
Rosendorf, Lipsko, SRN (listopad až prosinec 2016)

Zahraniční pracovní stáž, Department of mathematical analysis, Ghent University,
Gent, Belgie (září a listopad 2012)

Ověřená technologie

FLANDERKA, D. - ŠEMBERA, J. - ZEDEK, L. Program PCAChemie.exe. ARTEC-Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a~procesy. prosinec 2009.

Publikace
 • ZEDEK, L., ŠEMBERA, J. a STURM, M. 17. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2021 [online]. Dostupné z: https://skladky.tul.cz/skladky21/index.php/cs/index.html. ISSN .
 • ZEDEK, L. a LIPPOLD, H. Metal dissociation from humic colloids: Kinetics with time-dependent rate constants Chemosphere Elsevier, 2021, roč. 275, č. JUL. S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 0045-6535.
 • ZEDEK, L., ŠEMBERA, J. a SCHOENHERR, J. I. Mezinárodní odborný workshop „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí“ [workshop].
 • NECHYBA, M. aj. Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny [software]. Dostupné z: http://www.is-gerit.cz.
 • KURKA, J. aj. Mapa Chabařovické výsypky 1:25000. : , 2019.

Témata studentských prací
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav