Přihlásit

Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry
Oddělení robotických soustav a mechatronických systémů (LEP): člen katedry

E-mail:
miroslav.novak@tul.cz
Kancelář:
L03014
Tel.:
+420 48535 3626
STAG:
profil na portálu STAG
Specializace
 • Zapínací proudy transformátorů - podstata, ovlivnění, omezování, spínání a řízení transformátorů s minimálními zapínacími proudy.
 • Ferorezonance přístrojových transformátorů napětí - podstata, analýza ferorezonančních obvodů, vliv konstrukce transformátoru na vznik ferorezonance, omezovače ferorezonance.
 • Počítačové modelování hystereze feromagnetických materiálů - Jiles-Athertovů, Preisachův a další typy modelů hystereze, jejich užití pro analýzu a optimalizaci obvodů.
 • Problematika užití permanentních magnetů v náročných apliakcích.
 • Užití mikrokontrolerů pro řízení výkonové elektroniky.
Další funkce

Seznam ocenění
2004 Čestné uznání na výstavě AMPER za exponát TrafoSTART TS 1211

Účast na řešení projektů
TA04030145 Přesné vymezení a optimalizace energetických toků v trolejbusové dopravě s ohledem na nižší energetické nároky, délky trolejových úseků a na potřeby integrované dopravy (2014-2017 spoluřešitel)

TA03030420 Metody testování trakčních motorů v tramvajových podvozcích (2013-2015 spoluřešitel)

GAČR 102/08/P453 Omezování zapínacího proudu transformátorů (2008-2010 řešitel)

KONTAKT BARRANDE 2-06-33. Studium osvětlovacích sítí v administrativních budovách (BatiLight) (2006-2007 spoluřešitel)

COST 529 Účinnější osvětlování pro 21. století. (2001-2006), Výsledek: počítačový model transformátoru s hysterezí, příčiny vzniku oscilací v prostorově koncentrovaných osvětlovacích sítích.

FRVŠ 1596/2005/F1 Diferencovaná flexibilní výuka z předmětu teorie obvodů pro bakalářské studium. (2005)

FRVŠ 1843/2005/G1 Automatizované měření, vyhodnocení a vizualizace naměřených stacionárních magnetických polí. (2005)

CEZ:J11/98:242200001 Modelování, řízení a umělá inteligence. (1997-2004), Výsledek: automatický měřicí systém pro transformátory EMU-2.

Patenty
CZ 296466 Způsob omezování zapínacího proudu transformátoru. Novák Miroslav, Václavík Jan, Richter Aleš. H02H 9/00. 2006-3-15.

CZ 303043 Způsob eliminace zapínacího proudu třífázového transformátoru, a zařízení pro magnetování jádra třífázového transformátoru stejnosměrným proudem. Novák Miroslav. H 01 F 27/34, H 01 F 30/12, H 02 H 9/00. 2012-03-07.

Publikace
Aktuální seznam publikací s kompletními citačními údaji je volně dostupný na ResearcherID.com nebo Research Gate.

 


Témata studentských prací
 • Analýza chování omezovačů ferorezonance, MTI, 2019
 • Modul diferenciálního vstupu, detektoru zkreslení a ochran analogového zesilovače, MTI, 2019
 • Převodník napětí proud pro testování proudových vstupů měřicích přístrojů, MTI, 2019
 • Tester tyristorových spínacích modulů, MTI, 2019
 • Fluxmetr s možností ovladaní z PC, MTI, 2018
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav