Přihlásit

Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry

E-mail:
miroslav.novak@tul.cz
Kancelář:
A03020
Tel.:
+420 48535 3626
STAG:
profil na portálu STAG
Specializace
 • Zapínací proudy transformátorů - podstata, ovlivnění, omezování, spínání a řízení transformátorů s minimálními zapínacími proudy.
 • Ferorezonance přístrojových transformátorů napětí - podstata, analýza ferorezonančních obvodů, vliv konstrukce transformátoru na vznik ferorezonance, omezovače ferorezonance.
 • Počítačové modelování hystereze feromagnetických materiálů - Jiles-Athertovů, Preisachův a další typy modelů hystereze, jejich užití pro analýzu a optimalizaci obvodů.
 • Problematika užití permanentních magnetů v náročných apliakcích.
 • Užití mikrokontrolerů pro řízení výkonové elektroniky.
Další funkce

Seznam ocenění
2004 Čestné uznání na výstavě AMPER za exponát TrafoSTART TS 1211

Účast na řešení projektů
TA04030145 Přesné vymezení a optimalizace energetických toků v trolejbusové dopravě s ohledem na nižší energetické nároky, délky trolejových úseků a na potřeby integrované dopravy (2014-2017 spoluřešitel)

TA03030420 Metody testování trakčních motorů v tramvajových podvozcích (2013-2015 spoluřešitel)

GAČR 102/08/P453 Omezování zapínacího proudu transformátorů (2008-2010 řešitel)

KONTAKT BARRANDE 2-06-33. Studium osvětlovacích sítí v administrativních budovách (BatiLight) (2006-2007 spoluřešitel)

COST 529 Účinnější osvětlování pro 21. století. (2001-2006), Výsledek: počítačový model transformátoru s hysterezí, příčiny vzniku oscilací v prostorově koncentrovaných osvětlovacích sítích.

FRVŠ 1596/2005/F1 Diferencovaná flexibilní výuka z předmětu teorie obvodů pro bakalářské studium. (2005)

FRVŠ 1843/2005/G1 Automatizované měření, vyhodnocení a vizualizace naměřených stacionárních magnetických polí. (2005)

CEZ:J11/98:242200001 Modelování, řízení a umělá inteligence. (1997-2004), Výsledek: automatický měřicí systém pro transformátory EMU-2.

Patenty
CZ 296466 Způsob omezování zapínacího proudu transformátoru. Novák Miroslav, Václavík Jan, Richter Aleš. H02H 9/00. 2006-3-15.

CZ 303043 Způsob eliminace zapínacího proudu třífázového transformátoru, a zařízení pro magnetování jádra třífázového transformátoru stejnosměrným proudem. Novák Miroslav. H 01 F 27/34, H 01 F 30/12, H 02 H 9/00. 2012-03-07.

Publikace
Aktuální seznam publikací s kompletními citačními údaji je volně dostupný na ResearcherID.com nebo Research Gate.

 

Publikace
 • KUKAČKA, L., NEČÁSEK, J. a NOVÁK, M. Numerical Environment for Modeling and Analyzing Transients in Static VAR Compensators Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2020 1. vyd. Prague: , 2020 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-72819-479-0, ISSN: 2376-5623.
 • NOVÁK, M., RINGELHAN, P. a KUKAČKA, L. Overview of thyristor module parameters for fast static VAr compensation available on the market 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) 1. vyd. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-72819-479-0, ISSN: 2376-5623.
 • BLEHA, M., SOPR, M. a NOVÁK, M. Prototyp řídicí jednotky s kompaktními moduly pro rychlé bezkontaktní spínání kompenzačních stupňů [funkční vzorek]
 • NOVÁK, M. a FERKOVÁ, Ž. Two-pulse magnetization process of the NdFeB multi-pole ring magnet for BLDC motors Electrical Engineering 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG., 2020, roč. 102, č. 4. S. 2315 – 2323. ISSN: 0948-7921.
 • NOVÁK, M. Difficulties Caused by Magnetic After-effect during Identification of the Preisach Hysteresis Model Weighting Function Acta Physica Polonica A 1. vyd. WARSAW: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS, 2019, roč. 136, č. 5. S. 731 – 736. ISSN: 0587-4246.

Témata studentských prací
 • Analýza chování omezovačů ferorezonance, MTI, 2021
 • Impedanční spektroskopie Li-Ion článků, MTI, 2021
 • Impedanční spektroskopie Li-Ion článků na platformě STM32H723, MTI, 2021
 • Obrazová analýza jiskření komutátoru tramvajového motoru, MTI, 2021
 • Optimalizace snímače proudu s Rogowského cívkou, MTI, 2021
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav