Přihlásit

Ing. Petr Bílek, Ph.D.

Ing. Petr Bílek, Ph.D.
Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): externí pracovník
Oddělení nanotechnologie a informatiky (INT): člen katedry
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry

E-mail:
petr.bilek@tul.cz
Kancelář:
budova L,
Tel.:
+420 48535 3820
Specializace

Simulace procesu filtrace umělými mikročásticemi a stanovení jejich koncentrace ve vodě

Vizualizace procesů probíhajících na filtrech: separace pevných částic, tvorba filtračního koláče, regenerace povrchu filtru

Vizualizace různých metod čištění filtru: protiproud, střižný proud, bubliny vzduchu, ultrazvuk, vibrace, pulzace

Měření lokální účinnosti filtrace v čase pomocí laserového řezu, digitální kamery a obrazové analýzy

Obrazová analýza je založena na určení lokální průměrné úrovně šedi pixelů po kalibraci nebo na lokálním počtu obrazů jednotlivých částic po prahování

Vývoj a stavba laboratorních zařízení pro rychlé ověření parametrů částicových nanovlákenných filtrů

Návrh a kompletace automatických poloprovozních filtračních jednotek určených do provozu pro dlouhodobé testování

 

Dosažené vzdělání

2015: Ph.D., Obor Aplikované vědy v inženýrství, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci, Liberec, Disertační práce: Optické metody pro studium filtračních procesů na nanovlákenných filtrech.

2010: Ing., Obor Mechatronika, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci, Liberec, Diplomová práce: Návrh a stavba automatického měřicího přístroje RLC.

 

Pracovní zkušenosti:

2011 – Současnost: Junior Researcher - Oddělení Nanotechnologií a Informatiky, Ústav pro Nanomateriály, pokročilé Technologie a Inovace, Technická Universita v Liberci, Česká Republika.

08/2018 – 09/2018: Pracovní stáž – Měření a vizualizace filtrační účinnosti keramických filtrů pro čištění tekutého hliníku na vodní aparatuře, Department of Materials Science and Engineering, Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitaet, Trondheim, Norsko.

08/2014 – 12/2014: Pracovní stáž - Studium lokálního zanášení vlákenných filtračních membrán (voda), Chemical and Materials Engineering, The University of Auckland, Auckland, Nový Zéland.

12/2012 – 05/2013: Pracovní stáž – Modernizace filtrační aparatury s implementovaným optickým počítadlem částic (vzduch), Institute for Mechanical Process Engineering and Mechanics, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Německo.

 

Další funkce

Další zaměření a zájem:

Rozptyl světla na submikronových testovacích částicích ve vodě

Nefelometrie, turbidimetrie a optická počítadla částic na vodu

Provozní měření a řízení procesů, vzdálený monitoring a ovládání po internetu

Měření fyzikálních veličin, zpracování signálů a interpretace výsledků

Návrh měřicích řetězců, blokových a elektrických schémat včetně vývojových diagramů

Vývoj měřicích aplikací v NI LabView

Vývoj firmware v C

Vyuka - cvičení: Experimentální metody v pružnosti a pevnosti

 

Publikace
 • HRŮZA, J., UNGUR, G. a BÍLEK, P. Nanovlákenné membrány pro čištění odpadních vod TVIP 2018 0. vyd. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2018 S. neuvedeny (500 stran). ISBN: 978-80-85990-33-1.
 • BÍLEK, P. a HRŮZA, J. Optimization of the cleaning process on a pilot filtration setup for waste water treatment accompanied by flow visualization EPJ Web of Conferences - 12th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2017; Mikulov; Czech Republic; 21 November 2017 through 24 November 2017 1. vyd. EPJ Web of Conferences, 2018 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 21016275.
 • HRŮZA, J., BÍLEK, P. a UNGUR, G. Cleanable Nanofibrous Membranes for Waste Water Purification NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES - NART 0. vyd. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2017 S. 95 – 101. ISBN: 978-80-7494-393-5.
 • BÍLEK, P. Visualization of flow during cleaning process on a liquid nanofibrous filter IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; 17th World Textile Conference: Shaping the Future of Textiles, AUTEX 2017 254. vyd. IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 1757-8981.
 • BÍLEK, P. Visualization and evaluation of flow during water filtration: Parameterization and sensitivity analysis EPJ Web of Conferences 0. vyd. EDP Sciences, 2016 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 2101-6275.

Témata studentských prací
 • Monitorování vzdáleně naměřených dat v testovacím zařízení, NTI, 2018
 • Zařízení pro online monitoring a ovládání fyzikálních veličin v testovací aparatuře, NTI, 2017
 • Zařízení pro ovládání filtrační aparatury a monitoring vybraných veličin, NTI, 2017
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav