Přihlásit

Ing. Petr Bílek, Ph.D.

Ing. Petr Bílek, Ph.D.
Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): externí pracovník
Oddělení nanotechnologie a informatiky (INT): člen katedry
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry

E-mail:
petr.bilek@tul.cz
Kancelář:
budova L,
Tel.:
+420 48535 3820
Specializace

Simulace procesu filtrace umělými mikročásticemi a stanovení jejich koncentrace ve vodě

Vizualizace procesů probíhajících na filtrech: separace pevných částic, tvorba filtračního koláče, regenerace povrchu filtru

Vizualizace různých metod čištění filtru: protiproud, střižný proud, bubliny vzduchu, ultrazvuk, vibrace, pulzace

Měření lokální účinnosti filtrace v čase pomocí laserového řezu, digitální kamery a obrazové analýzy

Obrazová analýza je založena na určení lokální průměrné úrovně šedi pixelů po kalibraci nebo na lokálním počtu obrazů jednotlivých částic po prahování

Vývoj a stavba laboratorních zařízení pro rychlé ověření parametrů částicových nanovlákenných filtrů

Návrh a kompletace automatických poloprovozních filtračních jednotek určených do provozu pro dlouhodobé testování

 

Dosažené vzdělání

2015: Ph.D., Obor Aplikované vědy v inženýrství, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci, Liberec, Disertační práce: Optické metody pro studium filtračních procesů na nanovlákenných filtrech.

2010: Ing., Obor Mechatronika, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci, Liberec, Diplomová práce: Návrh a stavba automatického měřicího přístroje RLC.

 

Pracovní zkušenosti:

2011 – Současnost: Junior Researcher - Oddělení Nanotechnologií a Informatiky, Ústav pro Nanomateriály, pokročilé Technologie a Inovace, Technická Universita v Liberci, Česká Republika.

08/2018 – 09/2018: Pracovní stáž – Měření a vizualizace filtrační účinnosti keramických filtrů pro čištění tekutého hliníku na vodní aparatuře, Department of Materials Science and Engineering, Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitaet, Trondheim, Norsko.

08/2014 – 12/2014: Pracovní stáž - Studium lokálního zanášení vlákenných filtračních membrán (voda), Chemical and Materials Engineering, The University of Auckland, Auckland, Nový Zéland.

12/2012 – 05/2013: Pracovní stáž – Modernizace filtrační aparatury s implementovaným optickým počítadlem částic (vzduch), Institute for Mechanical Process Engineering and Mechanics, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Německo.

 

Další funkce

Další zaměření a zájem:

Rozptyl světla na submikronových testovacích částicích ve vodě

Nefelometrie, turbidimetrie a optická počítadla částic na vodu

Provozní měření a řízení procesů, vzdálený monitoring a ovládání po internetu

Měření fyzikálních veličin, zpracování signálů a interpretace výsledků

Návrh měřicích řetězců, blokových a elektrických schémat včetně vývojových diagramů

Vývoj měřicích aplikací v NI LabView

Vývoj firmware v C

Vyuka - cvičení: Experimentální metody v pružnosti a pevnosti

 


Témata studentských prací
 • Návrh grafiky displeje pro elektrická vozidla, MTI, 2019
 • Návrh grafiky HMI displeje pro elektrická vozidla, MTI, 2019
 • Zapisovač a sledovač analogových a logických vstupů v tramvajích, MTI, 2019
 • Zařízení pro monitoring podmínek na přírodních lokalitách, MTI, 2019
 • Zařízení pro online monitoring a ovládání fyzikálních veličin v testovací aparatuře, NTI, 2017
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav