Přihlásit

Směrnice děkana

3/2019 - Přehled režijních nákladových středisek Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
2/2019 - Přehled pracovišť Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
1/2019 - Směrnice k organizaci předmětů Projekt, Bakalářská práce a Diplomová práce
2/2017 Směrnice děkana o stipendiích za vynikající studijní výsledky studentů BSP a NMSP FM
1/2017 Směrnice děkana o upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
5/2016 Směrnice děkana o garantech studijních oborů
3/2016 Stipendia studentů doktorského studia Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - REVIZE SMĚRNICE; účinnost od 1.6.2019

3/2016 Guidelines for granting scholarships to doctoral students at the Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies - revision 04; valid from June 1st, 2019
2/2016 Organizace doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií – REVIZE SMĚRNICE, platnost od 1.9.2017
VD Uznávání absolvovaných částí studia
OD 1/2012 Rozsah činnosti, kompetence a odpovědnost tajemníka FM
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav