Přihlásit

doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.

doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.
Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): zástupce vedoucího katedry
Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): člen katedry

E-mail:
petr.sidlof@tul.cz
Kancelář:
A04017
Tel.:
+420 48535 3015
Konzultační hodiny
po dohodě
Specializace

Výzkum

 • Mechanika pevných těles, mechanika tekutin:
  • numerické simulace (metoda konečných prvků, metoda konečných objemů - OpenFOAM, COMSOL Multiphysics), paralelizace v CFD
  • experimentální výzkum (interferometrie, PIV, měření v oblasti dynamiky a vibrací)
 • Interakce proudění s pružnými tělesy
  • biomechanika lidského hlasu
  • aeroelastická nestabilita leteckých profilů a lopatkových mříží v turbínách a kompresorech
  • pneumatický transport

Projekty

 • Postdoktorský grant GAAV KJB200760801 Mathematical modeling and experimental investigation of fluid-structure interaction in human vocal folds, 2008-2010 (řešitel)
 • Bilaterální česko-rakouský projekt MŠMT/FWF Aktion-Mobility 7AMB13AT006 The Fundamentals of Human Voice – Hybrid Methods in Computational Aeroacoustics společně s Technische Universität Wien (prof. Manfred Kaltenbacher), 2013-2014 (řešitel)
 • GAČR 13-10527S Analýza subsonického flutteru elasticky uložených profilů s využitím interferometrie a CFD, 2013-2016 (spoluřešitel)
 • MPO Trio FV40025 Zpracování odpadových a recyklovaných textilních vláken, 2019-2022 (vedoucí řešitelského týmu FM)
 • MŠMT Inter-Excellence LTAUSA19036 Pokročilý experimentální výzkum synchronního a nesynchronního kmitání lopatek, 2019-2022 (spoluřešitel)
 • GAČR 20-11537S Experimentální výzkum budící funkce flutteru v turbostrojích, 2020-2022 (spoluřešitel)
 • Člen řešitelského týmu daších cca 15 projektù GAČR, GAAV, TAČR, MPO, Eureka.

Další vědecká činnost

 • Zvaná přednáška v zahraničí (COST summerschool, Erlangen, Germany 2010)
 • Člen mezinárodní vědecké skupiny COST Action 2103 (2009-2011)
 • Recenzent v impaktovaných časopisech (J. Biomech, Exp. Fluids, Biomech. Model. Mechanobiol., J. Acoust. Soc. Am., J. Speech Lang. Hear. Res., Flow Turb. Combust., Comput. Biol. Med., Acta Acust. United Ac., J. Fluid Struct., J. Comp. Appl. Math.)
 • Recenzent pro zahraniční grantové agentury (Agence Nationale de la Recherche - ANR France, Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG)
 • Člen redakční rady ACC Journal

Výuka (AR 2020/2021)

Aktuální verze vypsaných témat pro bakalářské a magisterské studium je vedena v rámci fakultního systému Správa studentských prací. Témata prací nejsou pevná, lze je po dohodě upravit nebo dokonce vytvořit dle zájmů studenta.

Témata pro doktorské studium

Dosažené vzdělání

Vzdělání

 • FJFI ČVUT - Stavba a vlastnosti materiálů (Ing., 2003)
 • MFF UK - Vědecko-technické výpočty (Ph.D., 2007)
 • FM TUL - Aplikované vědy v inženýrství (doc., 2015)

Zahraniční stáže

 • ENSTA Paris, Dynamique des Fluides et Acoustique (2005-2006)
 • NTNU Trondheim, Dpt. of Energy and Process Engineering, CFD research group (08-11/2009)
 • RWTH Aachen (03/2007)
 • TU Wien, Measurement and Actuator Technology division (09/2012, 04/2013)

Praxe

 • Výzkumný ústav textilních strojů (SW vývojář, 2001-2005; konzultant, 2016-2020)
 • Ústav termomechaniky AV ČR, Odd. dynamika a vibrace (výzkumný pracovník, 2003-dosud)
 • Technická Univerzita v Liberci - FM, CxI (akademický pracovník, docent, 2007-dosud)
Další funkce

Publikace v impaktovaných časopisech

 • Šidlof P., Kolář J., Peukert P., Pustka M., Šidlof P. (2021), Aeroelastic instability of paper sheet in an offset printing press, Archive of Applied Mechanics 92, pp. 121-136, DOI 10.1007/s00419-021-02044-7, IF 2021: 2.467 (Q3)
 • Psota P., Çubreli G., Hála J., Šimurda D., Šidlof, P., Kredba J., Stašík M., Lédl V., Jiránek M., Luxa M., Lepicovsky J. (2021), Characterization of Supersonic Compressible Fluid Flow Using High-Speed Interferometry, Sensors 202121, 8158, DOI 10.3390/s21238158, IF 2020: 3.847 (Q2)
 • Fürst J., Lasota M., Lepicovsky J., Musil J., Pech J., Šidlof P., Šimurda D. (2021), Effects of a Single Blade Incidence Angle Offset on Adjacent Blades in a Linear Cascade, Processes 2021, 9, 1974, DOI 10.3390/pr9111974, IF 2021: 3.352 (Q2)
 • Lasota M., Šidlof P., Kaltenbacher M., Schoder S. (2021), Impact of the Sub-Grid Scale Turbulence Model in Aeroacoustic Simulation of Human Voice, Applied Sciences 2021, 11, 1970, DOI 10.3390/app11041970, IF 2019: 2.838 (Q2/Q3)
 • Šidlof P., Vlček V., Štěpán M. (2016), Experimental investigation of flow-induced vibration of a pitch-plunge NACA 0015 airfoil under deep dynamic stall, Journal of Fluids and Structures 67, pp. 48-59, DOI 10.1016/j.jfluidstructs.2016.08.011, IF 2016: 2.020
 • Horáček J., Bula V., Radolf V., Šidlof P. (2016), Impact Stress in a Self-Oscillating Model of Human Vocal Folds, Journal of Vibration Engineering & Technologies 4(3), pp. 183–190, IF 2017: 0.615
 • Zörner S., Šidlof P., Hüppe A., Kaltenbacher M. (2016), Flow and Acoustic Effects in the Larynx for Varying Geometries, Acta Acustica united with Acustica 102(2), pp. 257-267, DOI 10.3813/AAA.918942, IF 2016: 1.119
 • Šidlof P., Zörner S., Hüppe A. (2015), A hybrid approach to computational aeroacoustics of human voice production, Biomechanics and Modeling in Mechanobiology 14, pp. 473-488, DOI 10.1007/s10237-014-0617-1, IF 2013: 3.251
 • Šidlof P., Horáček J., Řidký V. (2013), Parallel CFD simulation of flow in a 3D model of vibrating human vocal folds, Computers & Fluids 80, pp. 290-300, DOI 10.1016/j.compfluid.2012.02.005, IF 2012: 1.532
 • Šidlof P., Doaré O., Cadot O., Chaigne A. (2011), Measurement of flow separation in a human vocal folds model, Experiments in Fluids 51, pp. 123-136, DOI 10.1007/s00348-010-1031-9, IF 2011: 1.735
 • Kniesburges S., Thomson S. L., Barney A., Triep M., Šidlof P., Horáček J., Brücker C., Becker S. (2011), In vitro experimental investigation of voice production, Current Bioinformatics 6, pp. 305-322, DOI 10.2174/157489311796904637, IF 2011: 0.898
 • Šidlof P., Švec J.G., Horáček J., Veselý J., Klepáček I., Havlík R. (2008), Geometry of human vocal folds and glottal channel for mathematical and biomechanical modeling of voice production, Journal of Biomechanics 41, pp. 985-995, DOI 10.1016/j.jbiomech.2007.12.016, IF 2008: 2.784
 • Horáček J., Laukkanen A.-M., Šidlof P. (2007), Estimation of impact stress using an aeroelastic model of voice production, Logopedics Phoniatrics Vocology 32, pp. 185-192, DOI 10.1080/14015430600628039, IF 2013: 0.818
 • Horáček J., Šidlof P., Švec J.G. (2005), Numerical simulation of self-oscillations of human vocal folds with Hertz model of impact forces, Journal of Fluids and Structures 20, pp. 853-869, DOI 10.1016/j.jfluidstructs.2005.05.003, IF 2005: 0.832

Publikace v neimpaktovaných recenzovaných časopisech

 • Maryška J., Novák J., Šidlof P. (2011), Zařízení pro laboratorní a poloprovozní testy spalinových filtrů nové generace pro spalovny, All for power 2, pp.125-128
 • Horáček J., Šidlof P., Uruba, V., Veselý J., Radolf V., Bula V. (2010), Coherent structures in the flow inside a model of the human vocal tract with self-oscillating vocal folds, Acta Technica 55, pp. 327-343
 • Šidlof P., Lunéville E., Chambeyron C., Doaré O., Chaigne A., Horáček J. (2010), Finite Element Modeling of Airflow During Phonation, Applied and Computational Mechanics 4, pp.121-132
 • Horáček J., Laukkanen A.-M., Šidlof P., Murphy, P., Švec, J.G. (2009), Comparison of acceleration and impact stress as possible loading factors in phonation: a computer modeling study, Folia Phoniatrica et Logopaedica 61, pp.137-145

Vybrané publikace ve sbornících konferencí

 • Šidlof P., Lasota M. (2020): Aeroacoustic simulation of human phonation with the WALE sub-grid scale model, in: Topical problems of Fluid Mechanics, Prague, Czech Republic, DOI 10.14311/TPFM.2020.027
 • Šidlof P., Lasota M. (2019): High-resolution CFD simulation of flow in glottis using LES, in: The 13th International Conference on Advances in Quantitative Laryngology, Voice and Speech Research, Montreal, Canada
 • Lasota M., Šidlof P. (2018): Large-Eddy Simulation of Internal Flow through Human Vocal Folds, in: EPJ Web of Conferences 180, 02054, DOI 10.1051/epjconf/201818002054
 • Šidlof P., Štěpán M., Vlček V., Šimurda D., Luxa M., Horáček J. (2018): Aeroelastic response of a pitch-plunge airfoil with non-zero initial angle of attack, in: Proceedings of the 9th International Symposium on Fluid-Structure Interactions, Flow-Sound Interactions, Flow-Induced Vibration & Noise, Toronto, Canada
 • Šidlof P., Antoš P., Šimurda D., Štěpán M. (2017): Turbulence intensity measurement in the wind tunnel used for airfoil flutter investigation, in: EPJ Web of Conferences 143, 02107, DOI 10.1051/epjconf/201714302107
 • Šidlof P., Štěpán M., Horáček J., Vlček V. (2016), Influence of torsional stiffness on flow-induced vibration of a 2DOF airfoil, in: Proceedings of the 11th International Conference on Flow Induced Vibration & Noise, The Hague, Netherlands, pp. 203–507
 • Šidlof P., Vlček V., Štěpán M., Horáček J., Luxa M. et al. (2014), Wind tunnel measurements of flow-induced vibration of a NACA0015 airfoil model, in: Proceedings of the ASME 2014 PVP Conference - symposium Fluid-structure interaction, Anaheim, CA, USA
 • Šidlof P., Zörner S., Hüppe A. (2014), Vowel spectra simulated using a 3D aeroacoustic model of phonation, in: International Conference on Voice Physiology and Biomechanics - ICVPB 2014, Salt Lake City, UT, USA
 • Šidlof P., Zörner S. Hüppe A. (2013), Numerical simulation of flow-induced sound in human voice production, Procedia Engineering 61, pp. 333--340 (Parallel CFD 2013, Changsha, China)
 • Šidlof P., Horáček J., Staněk J. (2011), Parallel CFD simulation of flow on moving meshes on a heterogeneous computational cluster, In: Parallel CFD 2011, Barcelona, Spain
 • Šidlof P., Horáček J. (2011), Flow separation from the vocal fold surface, In: Advances in Quantitative Laryngology, Voice and Speech Research - AQL 2011, Erlangen, Germany
 • Šidlof P.; Müller B. & Horáček J. (2011), Numerical Analysis of Airflow in Human Vocal Folds Using Finite Element and Finite Volume Method, In: Alexander Kuzmin, ed., Computational Fluid Dynamics 2010, Springer Berlin Heidelberg, pp. 917-919 (Proceedings of the Sixth International Conference on Computational Fluid Mechanics - ICCFD6, St. Petersburg, Russia)
 • Šidlof P., Doaré O., Cadot O., Chaigne A., Horáček J. (2008), Finite element modeling of airflow in vibrating vocal folds. In: International Conference on Voice Physiology and Biomechanics - ICVPB 2008, Tampere, Finland
 • Šidlof P., Chaigne A., Doaré O., Cadot O. (2008), Simulation of acoustic pressure and flow velocity in human glottis. Journal of the Acoustical Society of America 123(5), pp. 3664 (abstract from Acoustics'08, Paris)
 • Šidlof P., Doaré O., Cadot O., Chaigne A., Horáček J. (2007), PIV measurements of velocity fields in glottis on a physical vocal fold model. In: Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications 2007, Firenze, Italy
 • Šidlof P., Frič M., Veselý J., Švec J.G., Šram F., Horáček J. (2005), Videokymographic and Acoustic Analysis of Vibration of Silicone Lips for Use in Tracheo-Esophageal Shunt Valves, In: International Congress on Surgical and Prosthetic Rehabilitation after Laryngectomy, Groningen, The Netherland

Vybrané výsledky aplikovaného výzkumu

 • Lepicovsky J., Šidlof P., Šimurda D., Štěpán M., Fiala P., Vomáčko V.: Fyzikální model lopatky pro experimentální výzkum flutteru v turbostrojích (funkční vzorek, 2021)
 • Lepicovsky J., Šidlof P., Šimurda D., Štěpán M., Luxa M., Fiala P., Psota P., Hála J., Radnic T.: Zkušební sekce pro výzkum transonického flutteru (funkční vzorek, 2021)
 • Šidlof P., Komárek M.: Aparatura pro dlouhodobé měření účinnosti filtračních materiálů odbourávajících NOx při atmosférických koncentracích (funkční vzorek, 2017)
 • Šidlof P., Hrůza J.: Trať pro dlouhodobé testování mechanické odolnosti textilních materiálů pro filtraci kapalin (funkční vzorek, 2015)
 • Bílek P., Šidlof P.: Laboratorní trať pro vizualizaci a měření účinnosti kapalinové filtrace (funkční vzorek RIV/46747885:24220/11:#0001802, 2011)
 • Šidlof P., Štěpán M., Hrabák P.: Provozní aparatura pro měření účinnosti katalytické destrukce perzistentních organických polutantů z horkých spalin (funkční vzorek RIV/46747885:24220/11:#0001841, instalováno ve spalovně Termizo a.s., 2011)
 • Jašíková D., Šidlof P., Hrůza J., Kotek M.: Systém pro vizualizaci a vyhodnocení časových a prostorových změn filtračních vlastností nanovlákenných materiálů (funkční vzorek RIV/46747885:24220/10:#0001594, 2010)
 • Klouček P., Šidlof P., Hudousek O., Škop P., Šidlof P., Čejka V.: Method of measuring the longitudinal irregularities of slivers of textile fibres and of similar longitudinal formations and a device for carrying out the method' (05466018.8), European patent EP 1 659 402 (2006)
Publikace
 • ŠIDLOF, P. aj. Aeroelastic instability of paper sheet in an offset printing press Archive of Applied Mechanics SPRINGER, 2022, roč. 92, č. 1. S. 121 – 136. ISSN: 0939-1533.
 • VOMÁČKO, V. a ŠIDLOF, P. CFD Analysis of Flow in a Blade Cascade Deformed Due to Forced Torsional Vibration Topical Problems of Fluid Mechanics 2021 Praha: , 2021 S. 149 – 156. ISBN: 978-80-87012-76-5, ISSN: 2336-5781.
 • PSOTA, P. aj. Characterization of supersonic compressible fluid flow using high‐speed interferometry Sensors Basel: MDPI, 2021, roč. 21, č. 23. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 1424-8220.
 • FÜRST, J. aj. Effects of a Single Blade Incidence Angle Offset on Adjacent Blades in a Linear Cascade Processes 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 11. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2227-9717.
 • LASOTA, M., ŠIDLOF, P., KALTENBACHER, M. a SCHODER, S. Impact of the Sub-Grid Scale Turbulence Model in Aeroacoustic Simulation of Human Voice Applied Sciences 1. vyd. MDPI AG, 2021, roč. 11, č. 4. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417.

Témata studentských prací
 • Paralelní vizualizace v prostředí ParaView, NTI, 2020
 • Škálování CFD výpočtů na výpočetním clusteru, NTI, 2020
Správa studentských prací a projektů
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
 • Trask
  Trask
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav