Přihlásit

SGS 2024

Zásady studentské grantové soutěže TUL

Principles of the Student Grant Competition

Dedikace publikací projektům SGS

Tato informace se týká způsobu dedikace publikací projektům SGS tak, aby to bylo v souladu se Zásadami. Do publikací prosím vkládejte frázi:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."

Za xxx prosím uvádějte evidenční číslo projektu tj. například SGS-2022-1234.
Prosím neplést s číslem nákladového střediska (např. 12354/115).
-------------------
Regarding publications that were supported by your SGS project, please include the following dedication into that paper:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."

Where xxx is the evidence number like SGS-2022-1234 (not the internal number like 12354/115 for the financial project account).
_____________________________________________________________________________________________________

Vykazování výstupů projektu v publikace.tul.cz / Reporting project outputs in publikace.tul.cz

Podíly spoluautorů výstupů projektu (tedy např. publikací) podpořených projektem SGS musí být v systému publikace.tul.cz vykázány pod fakultou a příslušným pracovištěm (ústavem).

Shares of co-authors of project outputs (e.g. publications) supported by the SGS project must be reported in the system publikace.tul.cz under the faculty and the relevant department.

 

Seznam podpořených projektů Studentské grantové soutěže pro rok 2024

Evidenční číslo projektu Interní číslo projektu Název projektu Řešitel Číslo prac. Období řešení projektu
SGS-2022-3052 21476 Vyšetřování x-vektorů v online systémech zpracování řeči F. Kynych 7620 01.02.2022 - 31.12.2024
SGS-2023-3372 21526 Mechanismus degradace plastů na
biologické bázi činností řas, bakterií a hub s analýzou potenciálně zapojených
enzymů
M. Marlita 7640 01.02.2023 - 31.12.2024
SGS-2023-3378 21527 Predikce porušení vláknových kompozitních materiálů V. Vomáčko 7640 01.02.2023 - 31.12.2024
SGS-2023-3379 21528 Numerická homogenizace pomocí
hlubokého učení
M. Špetlík 7640 01.02.2023 - 31.12.2024
SGS-2024-3416 21566 Přístupy k monitorování a analýze vozovek pomocí gyroskopu a údajů akcelerometru Y. Boyarchikov 7630 01.02.2024 - 31.01.2025
SGS-2024-3419 21567 Charakterizace LIDT vzorků pomocí generace druhé harmonické frekvence J. Lukeš 7640 01.02.2024 - 31.01.2025
SGS-2024-3423 21568 Generace nedifrakčních kaustických svazků M. Dušek 7640 01.02.2024 - 31.01.2025
SGS-2024-3424 21569 PLasM: Pulzním laserem zprostředkovaná úprava morfologie plazmonických nanočástic S. I. Abdallah 7640 01.02.2024 - 31.01.2025
SGS-2024-3425 21570 Výzkum jazykových modelů pro online postprocessing výstupu z ASR systémů M. Poláček 7620 01.02.2024 - 31.12.2026
SGS-2024-3445 21571 Metriky pro vyhodnocení realističnosti rychlostního profilu vozidla M. Křepelka 7640 01.02.2024 - 31.01.2025
SGS-2024-3446 21572 Studium elektrického pole generovaného piezoelektrickým jevem ve fantomu tkáně V. Lindauer 7630 01.02.2024 - 31.01.2025
SGS-2024-3463 21573 Pokročilé bateriové systémy a jejich management Z. Dolenský 7630 01.02.2024 - 31.12.2026
SGS-2024-3484 21574 Optické měření napětí ve dvojlomných vzorcích V. Miller 7640 01.02.2024 - 31.01.2025
SGS-2024-3485 21575 Vliv mikroorganismů na beton z nízkým pH v hlubinném úložišti T. Lé Dúc 7640 01.02.2024 - 31.12.2025
SGS-2024-3489 21576 Adaptivní pohon pro přenosnou pushbroom hyperspektrální kameru L. Klein 7640 01.02.2024 - 31.12.2025
SGS-2024-3490 21577 Imobilizace kovových nanočástic pomocí bakterií kmene Pseudomonadota z bývalé těžební lokality Zlaté Hory V. Velianyk 7640 01.02.2024 - 31.12.2026
SGS-2024-3504 21578 Simulace transistoru řízeného polem s negativní kapacitou získanou z feroelektrické vrstvy V. Kosina 7630 01.02.2024 - 31.12.2025
SGS-2024-3505 21579 Inovativní 3D tištěné patrony s nanovlákny pro odstraňování mikronových částic z vody E. Boyraz 7630 01.02.2024 - 31.12.2025
SGS-2024-3493 21068 FM - Organizace SGS M. Hokr 7817 01.02.2024 - 31.01.2025
SGS-2024-3492 21069 FM - Studentská vědecká konference M. Hokr 7817 01.02.2024 - 31.12.2026

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav