Přihlásit

Kontrola plagiátů

Od roku 2018 je každá bakalářská či diplomová práce po odevzdání do IS STAG automaticky zkontrolována systémem Theses pro kontrolu plagiátů. Následující text je informací o nových povinnostech vedoucího bakalářské, nebo diplomové práce.

 A. Kontrola míry shody:

Ještě před tím, než je práce odeslána k posouzení oponentovi, je třeba zkontrolovat, zda příslušná práce nevykazuje nepřípustnou míru shody s jinými pracemi. Postup je:

 1. přihlásit se do STAGu
 2. kliknout na záložku IS/STAG
 3. v levé nabídce kliknout na „Kontrola plagiátorství“ a nastavit potřebné parametry pro vyhledání
 4. v hlavním okně se zobrazí všechny práce a ve sloupci „Podobné dokumenty“ se objeví buď číslice „0“ (tj. nenalezena žádná shoda), nebo informace ve formátu „12 / 5 %“  (první číslice znamená počet dokumentů s jistou mírou shody, číslice za lomítkem představuje největší procento shody). Oponentovi lze zaslat práci pouze v případě že míra shody je menší než 5 %, nebo ve sloupci „Posouzení shody“ je nastaveno „Posouzeno“ (může nastavit jen vedoucí práce - viz další text).

B. Posouzení výsledku kontroly:

 1. v záložce „Kontrola plagiátorství“ (pod seznamem bakalářek a diplomek) je pro každý záznam vypsán seznam podobných prací
 2. každou z potenciálně podobných prací lze zobrazit kliknutím na název práce zobrazit, případně kliknutím na "Zobrazit podrobnosti" lze otevřít srovnávací soubor ve kterém je červeně zobrazen podobný text
 3. v záhlaví výpisu „kontrola plagiátorství“ podle B-a. je rozklikávací seznam vyjádření vedoucího práce (toto posouzení je zobrazeno i na přehledu prací):
 • „Neposouzen“ – implicitní hodnota, kterou je nutné změnit na některou z následujících dvou možností
 • „Posouzeno“ – tj. vedoucí práce si zobrazil výsledek kontroly a buď je podobnost menší než 5 %, nebo tímto prohlašuje, že shodný text je řádně citován s příslušným odkazem na zdrojovou literaturu
 • “Posouzeno - podezřelá shoda“ – vedoucí práce si zobrazil výsledek kontroly a shledal pochybení z pohledu plagiátorství, v takovém případě JE NUTNÉ INFORMOVAT PRODĚKANA PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST, který rozhodne o dalším postupu (očekává se zahájení disciplinárního řízení, nebo přepracování práce).

C. Vypracování hodnocení vedoucího práce:

 1. na stránce http://www.fm.tul.cz/studenti/formulare si vedoucí práce stáhne vhodný formulář pro hodnocení práce
 2. krom dosud zavedeného hodnocení je třeba ještě na druhé straně vyplnit zjištěné procento shody
 3. vybrat ze seznamu formulaci jak byla ve STAGu posouzena míra podobnosti
 4. a POKUD JE PODOBNOST VĚTŠÍ NEŽ 5 %, napíše vedoucí práce do příslušného okna stručné vysvětlení této skutečnosti, zdůvodní proč se nejedná o plagiát
 5. kompletně vyplněný formulář se 1x vytiskne, podepíše a odevzdá.

 

Kdo můře nahlížet na výsledek kontroly:

 • autor (student),
 • vedoucí práce,
 • sekretářka katedry,
 • vedoucí katedry,
 • proděkan fakulty (přidělená role IS/STAG Tajemník),
 • garant studijního programu
 • děkan fakulty a prorektor

 

Kdo je oprávněn k posouzení výsledků:

 • - POUZE vedoucí VŠKP

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav