Přihlásit

12. Skládkový workshop Liberec-Žitava 2016

V rámci aktuálně probíhajícího "Mezinárodního vzdělávacího projektu – udržitelné a efektivní využívání zdrojů" se ve dnech 3.–4. listopadu 2016 uskuteční v budově G Technické univerzity v Liberci už 12. ročník Skládkového workshopu Liberec-Žitava. Uvedený workshop ponese podtitul "Skládka jako poslední možnost", který odráží nynější strategii Evropské unie ve vztahu k nakládání s odpady.

Z přednášejících je možno se těšit například na odborníky přes právní otázky, na zástupce firem zřizujících nebo provozujících skládky (ale také například kompostárnu), zaměstnance společností starajících se o skládky po jejich uzavření, počítačové modeláře vyhodnocující rizika spojená s provozem skládek nebo na odborníky z oblasti aplikované geologie.

Vzhledem k mezinárodnímu složení a rozdílným odbornostem pozvaných řečníků, přispěje workshop svou náplní k dosažení cílů výše zmíněného přeshraničního projektu zaměřeného na propojování znalostí a na hledání multioborových řešení aktuálních modelových příkladů z oblasti stavebního inženýrství.

Postupně aktualizované informace o workshopu jsou k dispozici na webových stránkách http://skladky.tul.cz .

Tato akce je podpořena z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 – číslo projektu 100246598.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav