Přihlásit

O ústavu

Vedoucí doc. Ing. Milan Kolář, CSc. +420 485 353 523 milan.kolar@tul.cz
Zástupce vedoucího Ing. Miroslav Novák, Ph.D. +420 485 353 626 miroslav.novak@tul.cz
Tajemník Ing. Jan Koprnický, Ph.D. +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz
Sekretariát Iveta Macnerová
Ing. Dana Cýrusová
+420 485 353 799
+420 485 353 278
iveta.macnerova@tul.cz
dana.cyrusova@tul.cz

Korespondenční adresa:
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI)
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Sídlo ústavu:
Sekretariát MTI (přízemí budovy A, č. dveří 01045)
Hálkova 6
461 17 Liberec

Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI) je jedním ze tří ústavů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) Technické univerzity v Liberci (TUL). Vznikl 1. ledna 2007 při reorganizaci fakulty sloučením Katedry elektrotechniky, Katedry softwarového inženýrství, části Katedry řídicí techniky a části Katedry elektroniky a zpracování signálů. Začátkem roku 2013 se ústav sloučil s cca polovinou Ústavu řízení systémů a spolehlivosti. v následujícím roce 2014 se do struktury ústavu včlenila část pracovníků z Ústavu nových technologií a aplikované informatiky (oddělení spolehlivosti a rizik).

Aktivity MTI pokrývají široké spektrum činností zejména v oblastech aplikované informatiky, databázových systémů, počítačového modelování, elektroniky a elektrotechniky, automatizovaného řízení procesů, robotických systémů a oblasti hodnocení spolehlivosti a rizik. Akademičtí pracovníci a doktorandi ústavu se zabývají základním i aplikovaným výzkumem, a to zejména v rámci projektů GAČR, TAČR, MPO, SGS apod. Významnou roli v aktivitách ústavu hraje aplikovaný výzkum prováděný formou doplňkové činnosti pro partnery z průmyslové sféry.

Ústav zajišťuje výuku ve všech třech stupních univerzitního vzdělávání – od bakalářského, přes navazující magisterské až po doktorské. Pracovníci ústavu vyučují především na mateřské FM, ale i na dalších pěti fakultách TUL. Kromě česky vyučovaných předmětů probíhá výuka i v anglickém jazyce (studijní program „Mechatronics“). Členové ústavu jsou aktivně zapojeni do řady národních i mezinárodních vzdělávacích projektů jako jsou projekty Horizon 2020, ESF, aj.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav