Přihlásit

Laboratoře

Laboratoř aplikované informatiky

Znalosti a zkušenosti z oboru informačních technologií jednotlivých členů laboratoře umožňují vytvořit ucelený řetěz pro sběr a zpracování dat. Členové laboratoře začínají u sběru dat z inteligentních senzorických sítí, vestavných zařízení a systémů IoT, zabývají se vyhodnocením dat s využitím metod strojového učení až po aplikaci výsledků v inteligentních systémech či webových službách.

Laboratoř technické mechaniky

Laboratoř je vybavena tenzometrickými sadami HBM, měřicími kartami National Instruments a softwarem pro zpracování výsledků, rychlostní kamerou Olympus i-Speed 2 a laserovým dopplerovským vibrometrem. S využitím přístrojů a vybavení laboratoře je realizována výuka v předmětu Laboratoře I (LA1) a předmětu Experimentální metody pružnosti a pevnosti (EMPP).

Aero-hydrodynamická laboratoř

Laboratoř je určena zejména pro experimentální činnosti v rámci řešených projektů VaV. V laboratoři jsou zřízeny měřicí tratě zaměřené na hodnocení vlastností katalytických filtrů za podmínek blížících se reálnému nasazení zkoumaných a vyíjených filtračních materiálů. Laboratoř dále slouží pro výzkumnou část studia v doktorských studijních programech. V rámci laboratoře je v souvislosti s řešením Centra kompetence Progresivní technologie pro výrobu tepla a elektřiny provozována další měřicí trať v liberecké spalovně komunálního odpadu TERMIZO, a.s.

Meziuniverzitní podzemní laboratoř

Rozsáhlé prostory podzemního výukového střediska (UEF) Josef spravovaného ČVUT představují široké možnosti k využití pro různé zaměření. Díky Rozvojovému centralizovanému projektu s názvem „Meziuniverzitní spolupráce na rozvoji podzemní laboratoře Josef v oblasti ukládání nebezpečných látek a plynů“, vznikla Meziuniverzitní podzemní laboratoř (Mezilab). Na projektu se společně podílely pracoviště Fakulty stavební a Fakulty jaderné a fyzikálně-inženýrské z ČVUT Praha, Vysoké školy chemicko-technologické z Prahy, Masarykovy univerzity z Brna a Technické univerzity v Liberci.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav