Přihlásit

VVV

Vědecká a tvůrčí činnost na fakultě je zaměřena na základní i aplikovaný výzkum v řadě vědních a technických oborů. Výzkumné práce probíhají zejména v rámci projektů GAČR, TAČR, MPO. Významnou roli v aktivitách fakulty hraje aplikovaný výzkum prováděný pro partnery z průmyslové sféry. Mezi nejvýznamnější oblasti výzkumu patří:

 • výzkum plošných akustických metamateriálů s aktivním řízením akustické impedance,
 • návrh a realizace systémů pro semiaktivní potlačení hluku a vibrací pomocí piezoelektrických materiálů, návrh a realizace inteligentních senzorů, aktuátorů a rezonátorů, využívajících elektromechanických vlastností piezoelektrických materiálů,
 • automatické rozpoznávání řeči,
 • studium přírodních procesů v biosféře a vliv cílených zásahů do tohoto prostředí na změny jeho chování a řízení sanačních procesů,
 • problematika matematického modelování a návrhu řízení kotlů a turbín tepelných elektráren
 • diagnostika a spolehlivost číslicových systémů, zpracování číslicových signálů,
 • aplikovaná informatika zaměřená na počítačové sítě, jejich protokoly a služby, webové aplikace a integrace ontologií sémantického webu,
 • vývoj a implementaci algoritmů pro přímé a zpětnovazební řízení, optimalizaci chování řízených soustav, teorie hybridních logicko-dynamických systémů, teorie systémů se zpožděním, vizualizaci stavu řízení, optimalizaci rozhraní člověk-stroj, aj.,
 • modelování proudění podzemních vod a s tím související činnosti, tedy příprava vstupních dat modelů (preprocesing) a numerické a grafické zpracování a vyhodnocení výsledků (postprocesing) simulačních výpočtů,
 • vývoj elektrických a elektronických částí mechatronických systémů, zejména textilních strojů, včetně jejich řídicích jednotek; vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA obvody.
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav