Přihlásit
AVI

Aplikované vědy v inženýrství (AVI)

Klíčem k pochopení mnoha aktuálních problémů z oblasti techniky a pomezí techniky a přírodních věd je fyzika, nástrojem potom matematika, informatika a měřící technika.

Aplikované vědy v inženýrství (AVI) je moderní technický program pro motivované studenty, kteří mají zájmem o fyziku, matematiku, informatiku a moderní softwarové a měřicí technologie. Studijní program je realizován v těsné spolupráci s průmyslovými a výzkumnými partnery. Profil absolventa odpovídá požadavkům aplikovaného vývoje high-tech firem, špičkových výzkumných a vývojových center a akademických pracovišť v libereckém kraji, ČR i ve světě – absolventi oboru AVI tak snadno naleznou zajímavé a dobře ohodnocené uplatnění.

Aplikované vědy v inženýrství tvoří ucelenou a jednotně koncipovanou řadu programů:

U většiny studentů se předpokládá po ukončení bakalářského stupně pokračování v navazujícím magisterském programu.

Pavel Psotaavi13

 

Proč studovat AVI:

 • Semestrální stáž – cenná zkušenost a kontakt s potenciálním zaměstnavatelem
  Klíčovým prvkem programu je povinná minimálně čtyřměsíční stáž v 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Studenti tak získají cenné zkušenosti, reálná témata pro diplomovou práci a zároveň kontakt s potenciálním zaměstnavatelem. Vhodná pracoviště pro zajištění stáží jsou již sjednána konkrétními high-tech firmami, výzkumnými a vývojovými centry, zahraničními VŠ a výzkumnými institucemi. Naši studenti tak absolvovali stáže například ve vývojovém oddělení firmy Crytur, na Polytechnice v Torinu, Bergenské univerzitě, Institutu aplikované optiky ve Stuttgartu, výzkumném centru Toptec (ÚFP AV ČR), výpočetním oddělení VÚTS, na nejlepší skandinávské technice NTNU Trondheim nebo v Evropském středisku pro jaderný výzkum v Ženevě (CERN).
 • Provázanost předmětů
  Předměty studia tvoří vzájemně provázaný celek. Teoretický základ je využíván v odborných předmětech, na která navazují praktika a samostatné studentské práce.
 • Nejlepší vyučující, zapojení do reálného výzkumu
  Přednášející jsou špičkoví odborníci z Fakulty mechatroniky, Akademie věd ČR a předních technologických firem. Neučíme z donucení, o výuku a o studenty máme zájem. Studenty zapojujeme do reálných výzkumných úkolů.
 • Možnost volby
  Oproti jiným studijním programům mají naši studenti možnost relativně širokého výběru volitelných předmětů. V navazujícím studiu lze volit ze tří specializací - Optika a lasery, Materiály pro elektrotechniku nebo Počítačové simulace.

 
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav