Přihlásit
AVI

Aplikované vědy v inženýrství (AVI)

Klíčem k pochopení mnoha aktuálních problémů z oblasti techniky a pomezí techniky a přírodních věd je fyzika, nástrojem potom matematika, informatika a měřící technika.

Aplikované vědy v inženýrství (AVI) je moderní technický program pro motivované studenty, kteří mají zájmem o fyziku, matematiku, informatiku a moderní softwarové a měřicí technologie. Studijní program je realizován v těsné spolupráci s průmyslovými a výzkumnými partnery. Profil absolventa odpovídá požadavkům aplikovaného vývoje high-tech firem, špičkových výzkumných a vývojových center a akademických pracovišť v libereckém kraji, ČR i ve světě – absolventi oboru AVI tak snadno naleznou zajímavé a dobře ohodnocené uplatnění.

Aplikované vědy v inženýrství tvoří ucelenou a jednotně koncipovanou řadu programů:

U většiny studentů se předpokládá po ukončení bakalářského stupně pokračování v navazujícím magisterském programu.

Pavel Psotaavi13

 

Proč studovat AVI:

 • Semestrální stáž – cenná zkušenost a kontakt s potenciálním zaměstnavatelem
  Klíčovým prvkem programu je povinná minimálně čtyřměsíční stáž v 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Studenti tak získají cenné zkušenosti, reálná témata pro diplomovou práci a zároveň kontakt s potenciálním zaměstnavatelem. Vhodná pracoviště pro zajištění stáží jsou již sjednána konkrétními high-tech firmami, výzkumnými a vývojovými centry, zahraničními VŠ a výzkumnými institucemi. Naši studenti tak absolvovali stáže například v superlaserovém centru HiLase, ve vývojovém oddělení firmy Crytur, Bergenské univerzitě, Institutu aplikované optiky ve Stuttgartu, výzkumném centru Toptec (ÚFP AV ČR), výpočetním oddělení VÚTS, na nejlepší skandinávské technice NTNU Trondheim nebo v Evropském středisku pro jaderný výzkum v Ženevě (CERN).
 • Provázanost předmětů
  Předměty studia tvoří vzájemně provázaný celek. Teoretický základ je využíván v odborných předmětech, na která navazují praktika a samostatné studentské práce.
 • Nejlepší vyučující, zapojení do reálného výzkumu
  Přednášející jsou špičkoví odborníci z Fakulty mechatroniky, Akademie věd ČR a předních technologických firem. Neučíme z donucení, o výuku a o studenty máme zájem. Studenty zapojujeme do reálných výzkumných úkolů.
 • Možnost volby
  Oproti jiným studijním programům mají naši studenti možnost relativně širokého výběru volitelných předmětů. V navazujícím studiu lze volit ze tří specializací - Optika a lasery, Materiály pro elektrotechniku nebo Počítačové simulace.

 
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav