Přihlásit

Studentské práce obhájené v roce 2008

Bakalářské práce obhájené v roce 2008

VOKŘÍNEK, Jan. Měření izolačního odporu drážkové izolace. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

BUREŠ, Marek. IS pro prodej automobilů na webu. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

TRASPE, Jan. Inteligentní návrhář algoritmů. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

VYTISKA, Jakub. Identifikace a evidence počítačů v lokální síti. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

LUPOMĚSKÝ, David. Rekonstrukce laboratorního soustrojí DC pohonů. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

MAGNUSEK, Radek. Návrh a realizace systému pro řízení životních podmínek v akváriu. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

PORTEŠ, Martin. Realizace momentové zátěže pro pohon s asynchronním elektromotorem. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

MAREŠ, Václav. Elektronická vyhodnocovací jednotka měřiče propustnosti textilií pro vzduch. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Ivan Doležal.

VELTRUSKÝ, Jiří. Návrh HW generátoru náhodných čísel. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Grosman.

KALINA, Tomáš. Řízené větrání učebny TK3. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

SVOBODA, Jan. Řízení fyzikálního modelu specifické chemické reakce. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

VALTA, Jan. Využití programovatelné zátěže pro optimální chod solárního panelu. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Kubín.

DROBNÍK, Josef. Dataloger s ukládáním na SD/MMC kartu. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

KLEPRLÍK, Petr. Návrh metody semiaktivního potlačení přenosu vibrací pro mikropolohovací systém. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Mokrý.

NOVÁK, Lukáš. Návrh a realizace zdroje vibrací. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Mokrý.

PODZIMEK, Michal. Návrh a realizace systému pro potlačení kmitání piezoelektrického ohybového aktuátoru. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Mokrý.

BOROVEC, Jiří. Grafický terminál pro vizualizaci scény a ovládání mobilního robota. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Pirkl.

HELTA, Lukáš. Realizace ultrazvukového systému mobilního robota. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Pirkl.

NOVÁK, Ondřej. Realizace distribuce Linux pro řídicí systém PXA s real-time podporou Xenomai. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Pirkl.

TVRZNÍK, Michal. Simulace pohybu robota po obecné trajektorii a jeho vzájemná spolupráce s pohybujícím se dopravníkem. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Pirkl.

KUNC, Štěpán. Vliv mikrovlnného elektromagnetického pole na biologické tkáně. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

OBRÁTIL, Martin. Využití Atlas AMapy API ke sledování polohy objektu. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

VAGENKNECHT, Martin. Rozšíření systému pro evidenci výkazu práce a vyúčtování. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

BAMBUCH, Tomáš. Databázová aplikace pro mobilní zařízení v .NET Framework. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

PAVLÍK, Michal. Knihovna v .NET pro vytváření a správu ISO 9660 a UDF archivů. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

ŘÍHA, Jakub. JavaRMI: Aplikace využívající vzdálené volání funkcí. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

CHECHELEV, Vladislav. Měření úhlové odchylky od svislého směru s použitím 3D snímače zrychlení. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Tůma.

PÁNEK, Jiří. Kapacitní senzor, možnosti integrace do textilií, možnosti využití. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Tůma.

PAŽOUT, Radek. Vstup binárních a spojitých signálů do řídicího systému robota ABB. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Tůma.

HAMTIL, Petr. WYSIWYG editor pro sazbu validního XHTML. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Tyl.

RŮŽIČKA, Jindřich. WYSIWYG editor pro sazbu Docbook. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Tyl.

MAKYTA, František. Konstrukce jednoduché pece pro IR – reflow pájení. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Václavík.

POLÁK, Kamil. Záložní zdroj pro aktivní síťové prvky. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Václavík.

HOŘENÍ, Jan. Komunikace po energetickém vedení ke spotřebiči. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vlasák.

KUK, Milan. Použitelnost SEO na webovém portále. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vlasák.

OPÁLKA, Jan. Inverzní úloha robotiky a její řešení. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Václav Záda.

PŠENIČKA, Radek. Vzájemná koordinace pohybu dvou robotů. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Václav Záda.

DRAHOŇOVSKÝ, Tomáš. Rozšíření PC o funkci jednoduchého logického analyzátoru. Liberec, 2008. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Ondřej Zelinka.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2008

OSTATEK, Vladimír. Návrh komponent a tříd pro použití ve WYSIWYG grafických editorech. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jaroslav Buchta.

BAŘINOVÁ, Zuzana. Kalibrace senzorů pro měření teplotního pole. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Zuzana Capeková.

HORÁK, Martin. Síťové grafy a hierarchické struktury v Oracle. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

DAŘBUJANOVÁ, Jitka. Tvorba rich internet application pro správu zákaznických referencí. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

JAVŮREK, Lukáš. Návrh a realizace funkčního vzorku operačního zesilovače pro vysoké napětí. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Černík.

POLLAK, Zbyněk. Návrh a realizace dvouosého polohovacího zařízení pro měření zvukových polí. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

HORKÝ, Lukáš. Emulátor řídicí jednotky spalovacího motoru. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Herajn.

DOSTRAŠIL, Pavel. Větrací a vytápěcí vzduchotechnická jednotka Atrea RB. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miloš Hernych.

ŠEVELA, Michal. Návrh stavové regulace s ohledem na robustnost regulačního obvodu. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Janeček.

DUŠEK, Pavel. Simulace kombiinstrumentu automobilu Škoda Superb. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Koprnický.

FELTL, Karel. Emulátor spalovacího motoru automobilu Škoda Superb. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Koprnický.

FLANDERKA, David. Implementace konfigurovatelného simulátoru železničního provozu. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiřina Královcová.

LINKA, Tomáš. Sledování marketingových nákladů na zákazníka. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiřina Královcová.

MOKRÝ, Michal. Monitoring prostředí pro uskladnění léčiv. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

TOBIŠKA, Tomáš. Firmware přístroje pro měření kvality elektrické energie. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

HAVLÍČKOVÁ, Eva. Efektivní zhodnocení solární energie na Liberecku. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Kubín.

LEĽOVÁ, Jana. Účinnost asynchronního motoru napájeného z měniče frekvence. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Kubín.

SINAIOVÁ, Petra. Porovnání vlastností modelu stejnosměrného motoru s řízeným usměrňovačem a reálného pohonu Siemens. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Kubín.

ŠPLÍCHALOVÁ, Jana. Vizualizace dat ze solárního panelu. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Kubín.

HÁK, Martin. Vývoj programu pro transformaci geologických datových struktur. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiřina Královcová.

TOUŠKOVÁ, Barbora. Modelování mechanismu pro změnu hustoty pleteniny. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Mrázek.

AMBROŽ, Petr. Tlumení ferorezonance. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

ŠPRÁCHAL, Roman. Vliv poruch síťového napětí na provoz zářivkového osvětlení. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

CHLUP, Tomáš. Návrh regulace napínacího, sušicího a fixačního stroje. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

CHVOJKA, Tomáš. Závislost průhybu trysky polymerního roztoku na vnějším pomocném poli při elektrostatickém zvlákňování. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

KARAFFOVÁ, Miroslava. Měření rozložení tlaku v netkaných textiliích. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

SERVINSKÁ, Daniela. Kalibrace povrchu polyuretanových desek. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

TEJKLOVÁ, Eliška. Polohový servomechanismus s lineárním stejnosměrným motorem. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

TRUHANOVÁ, Alena. Průběh elektrického proudu vláknem polymerního roztoku při elektrostatickém zvlákňování. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

VÍTEK, Roman. Řízení automatizované přípravy vlákenného materiálu pro linku na výrobu netkaných textilií. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

ŽÁČÍK, Petr. Webové služby v mobilních zařízeních: získávání dat a spouštění výpočtů. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

MRAKIČOVÁ, Silvia. Mikrovlnný ohřev plošných izolačních materiálů pomocí stojaté vlny ve vlnovodu. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Truhlář.

ZELENKA, Jan. Návrh dvouosého lineárního servopohonu. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Tůma.

CHMELAŘ, Vítězslav. Technicko-ekonomický rozbor robotizovaného pracoviště. Liberec, 2008. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Václav Záda.

 

Disertační práce obhájené v roce 2008

KUPKA, Libor. Aktivní vibroizolační systém sedadla řidiče. Liberec, 2008. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Bedřich Janeček.

SLUKA, Tomáš. Noise and Vibration Control Using Piezoelectric Elements Shunted by a Negative Capacitor. Liberec, 2008. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Pavel Mokrý.

ŠPÁNEK, Roman. Samostatně pracující bezpečnostní model pro dynamická distribuovaná prostředí. Liberec, 2008. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Július Štuller.

ŠTILEC, Jakub. Využití počítačového vidění v robotice. Liberec, 2008. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Václav Záda.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav