Přihlásit

Informace o odevzdávání a obhajobách projektů a závěrečných prací

V průběhu studia na FM studenti řeší dlouhodobé samostatné projekty, které jsou zakončené jejich obhajobou před odbornou komisí. Jedná se o:

 • ročníkový (bakalářský) projekt (PRJ),
 • bakalářská práce (BP),
 • semestrální (magisterský) projekt (PRO),
 • diplomová práce (DP).

Obhajoby BP a DP

Obhajoby BP a DP organizuje fakulta. Odevzdání závěrečných prací a obhajoby jsou dány harmonogramem výuky zveřejněným na stránkách fakulty.

Postup studenta při odevzdávání BP/DP

Obhajoby PRJ a PRO

Jednotlivé ústavy fakulty si zvlášť organizují obhajoby projektů PRJ a PRO. Obhajoby se uskutečňují první týden letního zkouškového období, obvykle v termínech středa (pro obhajoby PRJ ) a čtvrtek (pro obhajoby PRO).

Postup pro studenta při odevzdávání PRJ/PRO na ústavu MTI

Harmonogram obhajob projektů 2023

Obhajoby projektů PRJ (30. 8. 2023)

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav