Přihlásit

Studentské práce obhájené v roce 2009

Bakalářské práce obhájené v roce 2009

VOJČINIAK, Jan. Návrh měřicího systému pro bezdotykové měření otáček. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

ČISTÝ, Jakub. IS pro ekonomický model sanace kontaminovaného území. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

KLABAN, Tomáš. Informační systém pro monitoring a evidenci počítačů v počítačové síti malé firmy. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

KRATOCHVÍL, Ondřej. Speciální transformace grafického návrhu obkladů. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

MOHROVÁ, Markéta. Systém sledování vytíženosti testovacích zařízení. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

ANTOŠ, Jaroslav. Termostatická deska s PID regulátorem. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Černík.

POSSELT, Zdeněk. Jednoduchý obvodový simulátor v jazyce JAVA. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Černík.

NOVÁK, Adam. Emulátor řídicí jednotky spalovacího motoru. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Herajn.

ŠTĚPÁN, Martin. Vývojová deska signálového procesoru. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Herajn.

KAMARÝT, Milan. RFID ve výuce. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

PACÁK, Jiří. PLC Mitsubishi jako náhrada fyzikálního modelu. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

STUDNIČKA, Vítězslav. Translátor. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

ŽANTA, Marek. Návrh a realizace přípravku pro výuku hradlových polí. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Milan Kolář.

NEUMAN, Ladislav. Generování vstupních dat modelu na konfigurovatelné síti. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiřina Královcová.

SZAJDA, Martin. Softwarová podpora pro zpracování obrazových podkladů strukturního geologa. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiřina Královcová.

BLÍŽKOVSKÝ, Martin. Vzdálený sběr a archivace dat z měřicích přístrojů SMP. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

VANČURA, Lukáš. Komponenty pro grafický výstup záznamů měření elektrických veličin v prostředí .NET. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

NOSEK, Martin. Zabezpečovací systém pro automobil s využitím GPS a GSM. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

DOMORÁD, Vojtěch. Měření rozptylového pole transformátoru. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

TYML, Jakub. Budič piezoelektrického motoru. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Rydlo.

KOLMISTR, Ondřej. Klasifikace objektů rozpoznáváním obrazu. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

KOSEK, Michal. Model virtuálního stroje s možností připojení do sítě EPSNET. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

PAULÍK, Jan. Webová aplikace pro e-learning na téma UML a Objektový návrh. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

KOVÁŘ, Přemysl. Grafická aplikace pro mobilní zařízení. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

NOVÝ, Lukáš. Aplikace pro synchronizování dokumentů v P2P síti. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

BUBLA, Viktor. Virtuální měřicí a monitorovací přístroj v prostředí GNU/Linux. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Tobiška.

BÍLEK, Jan. Počítačové vyhodnocení záznamu o otáčkách motoru a rychlosti vozidla. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Tůma.

FALTA, Michal. Kooperace dvou robotů, předání předmětu. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Tůma.

KOREJTKO, Jan. Nezávislé pořízení a záznam informace o otáčkách motoru a rychlosti vozidla. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Tůma.

ČERNÝ, Tomáš. Srovnání vlastností obvodů pro energy harvesting pomocí piezoelektrických měničů. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Václavík.

STRANKA, Pavel. Řídicí zesilovač vibrátoru ES020. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Václavík.

VÁPENKA, David. DC/DC měnič pro napájení piezoelektrických aktuátorů. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Václavík.

DANYI, Jiří. Srovnávací studie nasazení systému SAP. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vích Vlasák.

PETIRA, Martin. Komunikace po energetickém vedení ke spotřebiči. Liberec, 2009. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vích Vlasák.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2009

MIZERA, Zdeněk. Návrh měřicího pracoviště pro měření teplotního pole v asynchronním elektromotoru. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Leoš Beran.

NESVADBA, Lukáš. Návrh a realizace informačního systému s databázovou a webovou aplikací. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Zuzana Capeková.

VÍT, Lukáš. RUP v návrhu nového e-learningového portálu pro TUL. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

JANDURA, Pavel. Vývoj frekvenčního měniče. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

NOVÁK, Tomáš. Tvorba programu pro řešení projektového plánování. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Grosman.

RYŠLAVÝ, Jan. Čtečka chybových kódů v automobilu. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Herajn.

JIRÁNEK, Pavel. Digitální odměřování a programovatelné řízení pro obráběcí stroje. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miloš Hernych.

VELEK, Daniel. Fyzikální model pro sběrnici KNX/EIB. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miloš Hernych.

MAREK, Martin. Návrh aktivního vibroizolačního systému sedačky. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Bedřich Janeček.

TOMAN, Martin. Modul pro měření analogového signálu. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Milan Kolář.

VANĚK, Roman. Vytvoření a odladění komunikačního BAP testu řídicích jednotek. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Koprnický.

VITOUŠ, Martin. Návrh informačního systému pro bezpečnostní agenturu. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiřina Královcová.

JOCH, Kamil. Mobilní aplikace pro správu archivů měření a vývoj podpůrné komunikační knihovny. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

ŠŤASTNÝ, Jiří. Podpora měřicích registračních přístrojů řady SM v SCADA/HMI systémech. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

ŠTĚPÁN, Pavel. Návrh a realizace systému pro vyhodnocování míry vjemu blikání. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

NOVOTNÝ, Michal. Tvorba algoritmů pro řídicí jednotku průmyslového robota. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce David Lindr.

DIVIŠ, Milan. Startování zářivkových svítidel s paralelní a duo kompenzací účiníku. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

ŽALUD, Jan. Elektromagnetický návrh asynchronního motoru. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Aleš Richter.

HERDA, Zdeněk. Realizace měřicího zařízení s možností záznamu veličin potřebných k vytvoření řadících map. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Přemysl Svoboda.

LAMR, Marián. Systém využívající mobilního záznamového zařízení obrazu. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Přemysl Svoboda.

HÁTLE, Radek. Optimalizace v relačních databázích. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

LOUFEK, Jan. Zásuvný modul pro matching ontologií v systému Protégé. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Tyl.

SVATOŇ, Pavel. WYSIWYG editor pro sazbu MathML. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Tyl.

ANDREJS, Filip. Modulární systém pro ověřování funkcí základních prvků výkonové elektroniky. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

SALII, Nataliia. Adaptivní řízení robota. Liberec, 2009. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Václav Záda.

 

Disertační práce obhájené v roce 2009

ZELINKA, Ondřej. Měření rozměrů a pozic objektů s využitím CCD snímače. Liberec, 2009. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Milan Kolář.

KRETSCHMEROVÁ, Lenka. Vybrané nelineární vlastnosti piezoelektrických křemenných rezonátorů. Liberec, 2009. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Jaroslav Nosek.

MIKOLANDA, Tomáš. Studium silového působení mezi permanentními magnety. Liberec, 2009. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Aleš Richter.

LUFINKA, Aleš. Řízení plošiny se šesti stupni volnosti s ohledem na bezpečnost zkoušeného objektu. Liberec, 2009. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Pavel Rydlo.

MARTINEC, Tomáš. Měření teplotních polí pomocí kontaktních metod měření. Liberec, 2009. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Petr Tůma

PETŘÍK, Jan. Interakce automobilové sedačky a zátěže. Liberec, 2009. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Petr Tůma.

PIRKL, Pavel. Mapování prostředí a plánování trajektorie pohybu mobilního robotu. Liberec, 2009. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Václav Záda.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav