Přihlásit

Studentské práce obhájené v roce 2010

Bakalářské práce obhájené v roce 2010

ADÁMEK, Ondřej. Optimalizace systému pro sledování životního cyklu vibrolisovaných forem. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Zuzana Capeková.

HANČIL, Tomáš. Webová aplikace pro řízení realitní kanceláře. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

ČERMÁK, Lukáš. Výukové úlohy a on-line ovládání přípravku s PLC FATEK. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Ivan Doležal.

ČERVENKA, Jan. Sběrnice CC-Link. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

CHOCHOLOUŠ, Martin. Softwarová knihovna pro řízení pasivního domu. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

ROLF, Martin. Rozhraní EPSNet-1Wire. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

HURT, Marek. Aplikace LabVIEW při programování FPGA. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Milan Kolář.

BEDRNÍK, Tomáš. Klient pro zobrazení dat virtuálního měřicího přístroje v prostředí GNU/Linux. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

STŘELÁK, Jan. Vlastnosti asynchronního motoru napájeného z měniče frekvence při nízkých otáčkách. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Kubín.

MORÁVEK, Jan. Modul digitálního kalibrátoru. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

ŠPIROCH, Radek. Renovace elektrorozvaděče pro balící stroj GAINSBOROUGH BAG MAKER. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

PLACHÝ, Martin. Konstrukce tranzistorového kytarového komba pro začínající hudebníky. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Václavík.

HOLUB, Petr. Ovládání A-V techniky. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vích Vlasák.

TICHOVSKÝ, Martin. Webový simulátor školního uP pro předmět Číslicové počítače. Liberec, 2010. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vích Vlasák.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2010

VOKŘÍNEK, Jan. Hodnocení izolačního materiálu PET. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Leoš Beran.

LAŇKA, Jiří. Elektronické seřizování puškohledů. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jaroslav Buchta.

BURDA, Lukáš. Interaktivní 3D-model sídla FM. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

JELÍNKOVÁ, Marcela. Optimalizace elektronického obchodu – www.beadmaker.eu. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

DOSTÁL, Tomáš. Návrh systému úpravy vzduchu pro drážní vozidla. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

ŠÍR, Filip. Model mechatronického uzlu stroje. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

MATĚJKA, Milan. Měření a identifikace parametrů synchronních servomotorů. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

PTÁČEK, Michal. Použití regulačních struktur s referenčním modelem pro regulaci elektrických pohonů. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

BÍLEK, Petr. Automatický měřič RLC s indikací v řadě jmenovitých hodnot. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Ivan Doležal.

MUSIL, David. Automatizovaný systém pro řízení sladkovodního akvária. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Grosman.

MAKYTA, František. Implementace optimalizačního algoritmu diferenciální evoluce. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Herajn.

CIBUĽA, Milan. Využití GSM/GPRS modulů ve výuce. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miloš Hernych.

GAŠPARÍK, Petr. Řízení teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky Atrea. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miloš Hernych.

SLAPNIČKA, Milan. Syntéza regulačního obvodu se stavovým regulátorem s ohledem na jeho robustnost. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Janeček.

APOŠTOL, Ondřej. Přestavba elektromechanického servořízení na systém Steer by Wire. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Koprnický.

VAVROUŠEK, Miroslav. Software pro simulace blokových schémat. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiřina Královcová.

MAZURA, Jan. Pokročilé možnosti ukládání archivů měření v přístroji SMP. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

VIK, Petr. Vizualizace dat ze solární elektrárny v Hrádku nad Nisou. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Kubín.

OPÁLKA, Jan. Potlačení vlivu proměnného momentu setrvačnosti na regulaci servomotorů průmyslového robota KUKA VK10. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce David Lindr.

BEDNÁŘ, Josef. Tester osazených desek plošných spojů. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Tomáš Martinec.

KŘIVKA, Jan. Metody nastavování parametrů obvodu se zápornou kapacitou v systému pro tlumení vibrací s piezoelektrickým aktuátorem. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Mokrý.

PODZIMEK, Michal. Tlumení vibrací pomocí piezoelektrického bimorfu připojeného k obvodu se zápornou kapacitou. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Mokrý.

VELTRUSKÝ, Jiří. Návrh a realizace experimentálního zařízení pro měření přenosu hluku v akustické trubici. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Mokrý.

LAUDA, Ruslan. Měření rozptylového pole transformátoru. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

PERK, Ladislav. Aplikace stykačů v omezovačích zapínacího proudu. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

EDLEEVA, Alexandra. Matematický model osnovního regulátoru tkacího stroje. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

HAZUCHOVÁ, Antonie. Měření dynamických parametrů při elektrostatickém zvlákňování. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

HLAVATÝ, Jakub. Tester komplexní tuhosti textilií. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

KUBÁNEK, Tomáš. Ověření výsledků měření průběhu elektrického proudu kapalinovou tryskou při elektrostatickém zvlákňování a rozšíření měření na jiné polymerní materiály. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

VÁŠA, Petr. Systém řízení pohonu jehelních tyčí. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

VAGENKNECHT, Martin. Web XML editor. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Přemysl Svoboda.

HENDRYCH, Petr. Webová aplikace jako samostatné rozhraní informačního systému pro mobilní zařízení. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

KVÁŠ, Ondřej. Transformace vnitropodnikového informačního systému. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

LUJC, Martin. Pokročilý redakční systém postavený na technologiích WEB X.0. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

PODLIPNÝ, Martin. Využití JSR-184 v 3D grafických aplikacích mobilního telefonu. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

CHECHELEV, Vladislav. Využití akcelerometru pro měření parametrů 3D křivek. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Tůma.

TRASPE, Jan. Návrh a realizace řídicího systému výrobního stroje. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Tůma.

HAMTIL, Petr. Tvorba pokročilého administračního rozhraní pomocí technologie JavaScript. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Tyl.

RŮŽIČKA, Jindřich. JavaScriptový XML editor. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Tyl.

ČERMÁK, Martin. Konstrukce mobilního robota. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Václav Záda.

PŠENIČKA, Radek. Kooperace činností robotů ve funkci robot-snímač a robot-manipulátor. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Václav Záda.

TVRZNÍK, Michal. Realizace mini-robotického centra pomocí produktů firmy RHINO. Liberec, 2010. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Václav Záda.

 

Disertační práce obhájené v roce 2010

JIRÁSKO, Petr. Metodika aplikací elektronických vaček v pohonech pracovních členů mechanismů výrobních strojů. Liberec, 2010. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Pavel Rydlo.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav