Přihlásit

Studentské práce obhájené v roce 2011

Bakalářské práce obhájené v roce 2011

ŠREFL, Jaroslav. Měření teplotního pole statorového vinutí. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

LIEDERHAUS, Matěj. Databázový informační systém pro základní školy. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

PEŠEK, Jiří. Aplikace pro správu konferencí. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Černohorský.

KNĚBORT, Pavel. Aplikace regulačních struktur s referenčním modelem pro řízení elektrických pohonů. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

KOLOC, Petr. Návrh elektrického rozvaděče pro umístění do prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnic ATEX. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

BAJER, Lukáš. Kontrola teploty pájení. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

KOLÁŘ, Matěj. On-line monitoring geofyzikálních dat. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

SÁDLO, Tomáš. Bezdrátový přenos dat v podzemí. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

ŠVEJZDRAL, Lukáš. Využití WiFi ve výuce. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

VÍCH, Lubomír. Generátor signálu snímače otáček motoru. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

KUKAČKA, Leoš. Analýza dat databáze měření kvality elektrické energie. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

MARKGRAF, Jan. Zpracování a vizualizace rozsáhlé databáze měření kvality elektrické energie. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

POLÍVKA, Pavel. Efektivní přístup k datům v rozsáhlé databázi měření elektrických veličin. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

JIROUŠEK, Petr. Tvorba softwaru pro řízení výrobní linky Gamma. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Lindr.

VAJSAR, Aleš. Programování servopohonů pro řízení kartézského manipulátoru. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Lindr.

ŽÁČEK, Václav. Optimalizace parametrů regulační struktury určené ke kompenzaci parazitních kmitů servomechanismu s pružnou vazbou. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Lindr.

HALOW, Roman. Demonstrační příklady a možnosti rozšíření přípravku pro výuku předmětu PMP. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

NGUYEN, Ba Huy. Automatický generátor testů. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

PONIKELSKÝ, Jakub. Automatické generování zkouškových testů. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

HEIDLER, Roman. Dimenzování rezistorů při mžikovém zatížení. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

KAZDA, Jan. Měření přechodového děje při vypnutí 3f transformátoru. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

PETŘVALSKÝ, Josef. Měření parametrů 3f transformátoru. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

KNĚBORT, Petr. Vysokofrekvenční vlastnosti plošných vrstvených materiálů. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

ČERNÝ, Jan. Mobilní aplikace pro sledování nákladů na provoz automobilu. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

MATOUŠ, Petr. Aplikace pro sledování pozice v mapě pro OS Android. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

PEŠ, Martin. Využití technologie CUDA pro realizaci výpočtů. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

BARTOŠ, Vojtěch. Aplikace pro zpracování záznamů měření elektrických veličin. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Tobiška.

KAČMÁR, Vítězslav. Testování stability a zvyšování spolehlivosti knihoven pro vývoj programu ENVIS. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Tobiška.

LUŇÁK, Radek. Záznam a vizualizace dat měření v prostředí .NET Compact Framework. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Tobiška.

KOZIC, Zlatko. Mapování elektromagnetického pole mikrovlnných zdrojů a jeho absorpce v živých organismech a biologických tkáních. Liberec, 2011. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Truhlář.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2011

ČISTÝ, Jakub. Ekonomické modelování sanace kontaminovaného území. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

KAROL, Pavel. Datamining ve výuce IT. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

KRATOCHVÍL, Ondřej. Optimalizace richformátu webových prezentací. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

MOHROVÁ, Markéta. Informační systém Bilance kompetencí. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

VYTISKA, Jakub. Open source CMS. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

NOVÁK, Michal. Demonstrace možností pohonů Maxon. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

KOSEK, Michal. Databáze norem. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Alena Gregová.

SIMANDL, Stanislav. Zavlažovací systém řízený počítačem. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Milan Kolář.

ŽANTA, Marek. Měření tloušťky napařované vrstvy. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Milan Kolář.

BLÍŽKOVSKÝ, Martin. Optimalizace systémové služby pro automatický záznam dat. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

VANČURA, Lukáš. Software pro analýzu záznamů měření elektrických veličin. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

VENCL, Pavel. Modulární systém pro vytváření a generování reportů z dat měřicích přístrojů. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

NOSEK, Martin. Univerzální elektronická zabezpečovací ústředna. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Tomáš Martinec.

ZAVADSKÁ, Magdalena. Návrh a realizace měření sil na pletacím stroji. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Mrázek.

KREJZLÍKOVÁ, Ludmila. Ověření stárnutí doutnavkových startérů pro zářivkové osvětlení. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

JURIGA, Jindřich. Systém elektromechanického posilovače řízení (EPS) a jeho vliv na spotřebu paliva. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Aleš Richter.

KUNC, Štěpán. Měření komplexní permitivity materiálů pomocí vrstvených dielektrik. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Aleš Richter.

NOVÝ, Lukáš. Způsoby vytváření databázových informačních systémů založených na relačních a objektově orientovaných databázích. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

HELTA, Lukáš. Optimalizace pasivní zátěže piezoelektrického harvestoru. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

VÁPENKA, David. Vývoj a realizace monitorovacího systému vakuové napařovačky. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

KUK, Milan. Uživatelsky přívětivý web. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Vích Vlasák.

FEDURCA, Luděk. Návrh a konstrukce robotického manipulátoru. Liberec, 2011. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Václav Záda.

 

Disertační práce obhájené v roce 2011

ŠOLCOVÁ, Veronika. Analýza startů zářivkového osvětlení s elektromagnetickým předřadníkem. Liberec, 2011. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Miroslav Novák.

TRUHLÁŘ, Martin. Nerovnoměrné rozložení proudové hustoty v třífázové rozvodné síti. Liberec, 2011. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Aleš Richter.

KOUSALÍK, Pavel. Inteligentní čidlo pro on-line vyhodnocování kvality příze. Liberec, 2011. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Pavel Rydlo.

CHATRAEI, Abbas. Optimal Control of Robot Manipulators. Liberec, 2011. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Václav Záda.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav