Přihlásit

Studentské práce obhájené v roce 2012

Bakalářské projekty obhájené v roce 2012

BENEŠ, Jiří. Internetová stránka s výukovými materiály pro předmět Elektrotechnika ELM. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

ČERVA, Martin. Vytvoření sady programů v prostředí MATLAB pro generování testů pro e-learningový systém MOODLE. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

FRANCŮ, Adam. Internetová stránka s výukovými materiály pro předmět Elektrické obvody ELO. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

TUMA, Jiří. Grafické rozhraní v MATLABu pro měření činitele akustické pohltivosti metodou přenosové funkce na impedanční akustické trubici. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

HOZÁK, Ondřej. Inovace laboratorních úloh předmětu PCON (Programmable Controllers). Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Diblík.

MIKULA, Erik. Implementace čítače kvadraturního signálu v mikrořadiči s SPI rozhraním. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Ivan Doležal.

NOVÁK, Josef. Nabíječka NiMh akumulátorové sady s obvodem MAX713. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Ivan Doležal.

GUTSUL, Vladyslav a SOBKO, Denis. Workout Manager. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Alena Gregová.

MOTL, Vlastimil. Samoobslužný nákupní systém pro prodej volně dostupných léků. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Alena Gregová.

NEYMAN, Michal a WANKE, Jan. Vytvoření pomocného výukového programu pro předměty Algoritmizace a programování 1 a 2. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Alena Gregová.

HEJCMAN, Jiří. Evidence inventárního majetku na pracovišti. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Josef Grosman.

ČECH, Jiří. Automatizované zařízení pro dlouhodobé testování akumulátorů (Návrh řízené zátěže). Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Jandura.

MACH, Ondřej. Automatizované zařízení pro dlouhodobé testování akumulátorů (Návrh řídicí jednotky). Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Jandura.

ŠTĚPÁNEK, Karel. Měření parametrů elektronicky komutovaného elektromotoru. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Jandura.

ALBRECHT, Daniel. Samořízené auto na auto dráhu (100). Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

HNYK, Jan. Samořízené auto na auto dráhu (102). Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

HOFMAN, Ladislav a PROCHÁZKA, Filip. Samořízené auto na auto dráhu (101). Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

NAJMAN, Petr a VALENTA, Jan. Samořízené auto na auto dráhu (99). Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

RODRIGUEZ, Francisco Rubio. Self-driven slot car. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

MOJŽÍŠ, Petr. GUI pro virtuální a monitorovací přístroj v prostředí GNU/Linux. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

SMOLÍK, Adam. Vizualizace dat CEA souboru v OS Android. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

STOLÍN, Lubomír. Návrh a realizace uživatelského rozhraní a software pro řídicí systém dvouosého souřadnicového stolu. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu David Lindr.

ERLEBACH, Petr. Simulace CAN komunikace v automobilu. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

FILIP, Michal. Slush. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

CHLUM, Jiří. Universální programátor EEPROM. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

NÝVLT, Vladimír a PIŠNA, Daniel. Software pro demonstraci funkcí inteligentního domu. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

HRDINA, Vladimír. Webové rozhraní programu Ferrodo: automatické testování. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Márton.

VORLÍČEK, Ondřej. Webové rozhraní programu Ferrodo: konstrukce inicializačního souboru. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Márton.

JELÍNEK, Marek. NF stereofonní zesilovač. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jaroslav Nosek.

HEGNER, Jakub. Tvorba interaktivní nástěnky pro výuku elektrotechniky – proud. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miroslav Novák.

HENCL, Martin. Tvorba interaktivní nástěnky pro výuku elektrotechniky – napětí. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miroslav Novák.

VALŠÍK, Marek a ZAPADLÍK, Zbyšek. Autonomní robot na soutěž BEAR RESCUE 2012. Liberec, 2012. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Václav Záda.

 

Bakalářské práce obhájené v roce 2012

BUREŠ, Roman. Řídicí systém dynamometru. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

KOHL, Michal. Studium elektrických, mechanických a chemických vlastností materiálu PET. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

ŠEJNOHA, Jaromír. Generátor pro malou vodní elektrárnu. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

VOJÍŘ, Martin. Kartézský polohovací systém plazmového hořáku. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

ŘEHÁK, Vít. Skalární řízení asynchronních motorů malých výkonů. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Černohorský.

HOUSEREK, Pavel. Laboratorní přípravek pro měření a identifikaci parametrů elektrických motorů. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

KUBA, Jiří. Řízení pohonu mikrotitrační destičky a odběrové jehly v průtokovém cytometru. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Ivan Doležal.

MELÍK, Filip. Knihovna pro ovládání GSM modulu mikrořadiči ATmega. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Ivan Doležal.

PAVKA, Marek. Příruční dozimetr s Geigerovou-Müllerovou trubicí a mikrořadičem. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Ivan Doležal.

MARTIN, Michal. Automatická kalibrace řídicí jednotky airbagu. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Grosman.

ŠTRICK, Michal. Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Grosman.

DLOUHÝ, Viktor. Vizualizace dat ze štoly Josef. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

KUŽELA, Milan. Využití SoftPLC při řízení fyzikálních modelů. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

VANĚK, Tomáš. Návrh řízení budovy s PLC Tecomat. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

KUPEČEK, Jan. Model tříosého portálu s PLC řízením. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

SNĚTIVÝ, Tomáš. PLC systémy ve virtuálních a fyzikálních úlohách. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

ŠIMON, Jan. Samořízené auto na autodráhu. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

ŠVERMA, Ota. Automaticky řízené elektrické auto. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

VÍT, Jakub. Samořízené elektrické auto. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

ŽÍDEK, Čeněk. Model mycí linky na auta s PLC řízením. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

HYBŠ, Jan. Serverová část systému pro podporu praktické výuky programování. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiřina Královcová.

HÁJEK, Zdeněk. Optimalizace výkonu aplikační vrstvy aplikace pro práci s daty měření elektrických veličin. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

NOVÁK, Pavel. Vizualizace dat analyzátoru na přenosných zařízeních. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

PĚNIČKA, Martin. Analýza záznamu měření parametrů spotřeby elektrické energie. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

SMOLA, Ondřej. Online systém pro zpracování dat o využívání elektrické energie. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

SMOLÍK, Adam. Záznam dat analyzátoru na přenosných zařízeních. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

ČERVINKA, Tomáš. Simulace procesoru PIC. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

HORÁK, Tomáš. Programování pomocí grafických symbolů. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

NEBŘENSKÝ, Matěj. Překladač vyššího programovacího jazyka. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

PAROUBEK, Martin. Univerzální servisní databáze výrobků. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

VÍCH, Daniel. Modul pro podporu procesorů Vinculum na existujícím výukovém přípravku. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

KRUCHENKO, Alexey. Numerické modelování a optimalizace systému adaptivní optiky. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Mokrý.

POPELKA, Jiří. Návrh a realizace semiaktivní podložky s piezoelektrickým aktuátorem pro potlačení přenosu vibrací v širokém frekvenčním pásmu. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Mokrý.

SIXTA, Zbyněk. Akční člen využívající vlastností materiálů pevné fáze. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jaroslav Nosek.

ŠPRÁCHAL, Milan. Měření impedance napájecí sítě. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

NEJEDLO, Vojtěch. Ohřev biologických roztoků pomocí elektromagnetického pole. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

VOLENEC, Josef. Technická řešení pro omezení vzniku dekubitu a kreativní návrhy pro konstrukci antidekubních lůžek. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

NĚMEČEK, Tomáš. Ovládání mobilní platformy pomocí OS Android. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Strnad.

SOBOTKA, Martin. Explorace vnitřního prostředí pomocí platformy IRobot Create. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Strnad.

DOSTÁL, Leoš. Aplikace pro sledování nákladů provozu automobilu pro OS Android. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

HAVLÍČEK, Jan. Aplikování prostředí LabVIEW při návrhu databázové aplikace s využitím . NET. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

SUK, Luboš. Software pro řízení projektu. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

TOMÁŠ, Martin. Systém pro podporu navrhování optimální struktury softwarových projektů. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

HAJSKÁ (TOMKOVÁ), Lenka. Automatizace exportování nahrávek. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vích Vlasák.

WOLF, Petr. Lokalizace portálu prednasky. tul.cz do českého jazyka. Liberec, 2012. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vích Vlasák.

 

Magisterské projekty obhájené v roce 2012

MEJDR, František. Příprava modelové úlohy servopohonu. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Leoš Beran.

ŘEZNÍČEK, Pavel. Jednoduchý model magnetického obvodu SMPM. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Leoš Beran.

PEŠEK, Jiří. Algoritmizace a implementace homingu kolidujících os. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

KNĚBORT, Pavel. Inovace laboratorních úloh předmětu EPO (Elektrické pohony). Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Diblík.

KOLOC, Petr. Inovace programového vybavení řídicího systému stroje Rotis II. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Diblík.

POMEZNÝ, Martin. Grafický simulátor konečného automatu a jemu ekvivalentních strojů. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Dostrašil.

BUDASZ, Jiří a NEČÁSEK, Jakub. CAN aplikace. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Grosman.

PELÁK, Martin. Realizace komunikačního rozhraní PIC procesoru s PC s využitím převodníku FT245R. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Zdeněk Herda.

VAJSAR, Aleš. Návrh battery management system (BMS) pro elektromobil. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Jandura.

KNEJP, Ivo. Ověření algoritmu linearizace průtoku vzduchu dvojcestným elektromagnetickým ventilem. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Bedřich Janeček.

CHÁRA, Tomáš. Elektricky polohovatelná sedačka vozu Škoda Superb. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

KNOP, Jiří. Rekuperační jednotka Atrea s PLC řízením Foxtrot. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

TOMSA, Jan. Úvod do diagnostiky automobilu. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

KUKAČKA, Leoš. Srovnání klasické výkonové teorie a CPC. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Kraus.

MARKGRAF, Jan. Využití knihoven jazyka Python k analýze rozsáhlého archivu měření. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Kraus.

POLÍVKA, Pavel. Návrh logické vrstvy vizualizační aplikace ENVIS pro SQL server a srovnání efektivity návrhu. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Kraus.

ŠREFL, Jaroslav. Analýza vlastností reálného gyroskopu. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jiří Kubín.

KAZDA, Jan. Řešení problému odluhu na primárním okruhu chladicího systému hydraulických lisů – realizace pomocí LOGO! PLC. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu David Lindr.

HARTYCH, Jaromír. Analýza provozních a poruchových stavů sítí vn, u kterých je riziko vzniku ferorezonance. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Miroslav Novák.

HEIDLER, Roman. Ovlivnění zapínacího proudu transformátoru materiálem jádra. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Miroslav Novák.

PETŘVALSKÝ, Josef. Ovlivnění remanentní indukce a ztrát naprázdno materiálem jádra transformátoru. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Miroslav Novák.

ROLF, Martin. Analýza odpudivé síly magnetické pružiny. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Miroslav Novák.

KROFTA, Jan. Possibilities of dielectric heating. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Aleš Richter.

KNĚBORT, Petr. Harmonické zkreslení sítě (Úvod do teorie). Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Aleš Richter.

ČERNÝ, Jan. Pokročilý kalkulátor pro OS Android. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Přemysl Svoboda.

MATOUŠ, Petr. Aplikace pro měření času okruhu pomocí dynamicky načítaných GPS souřadnic. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Přemysl Svoboda.

PEŠ, Martin. Využití LibGDX pro vývoj hry pro OS Android. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Přemysl Svoboda.

LÁD, Tomáš. PhoneGouard: Monitorovací aplikace pro OS Android. Liberec, 2012. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Roman Špánek.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2012

GABRIEL, Roman. Optimalizace systému SKS. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

STRANKA, Pavel. Optimalizace výstupních parametrů výkonového audio zesilovače třídy AB. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Černík.

SYROVÝ, Milan. Řízení výkonové pasivní zátěže pomocí PC. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Černík.

KALINA, Tomáš. Řadič paměťové karty. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Milan Kolář.

KAMARÝT, Milan. Projekt řídicího systému pro obsluhu balicího stroje. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Milan Kolář.

NEUMAN, Ladislav. Zpracování výsledků simulace proudění a transportu za účelem vyhledání transportních cest migrace. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiřina Královcová.

BUBLA, Viktor. Návrh analyzátoru kvality elektrické energie třídy A pro platformu ARM. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

POKORNÝ, Jan. Visualization of Domain Structure in Ferroelectric Materials. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Márton.

LINHART, Václav. Návrh a realizace elektroniky pro adaptivní tlumení přenosu vibrací v širokém frekvenčním pásmu pomocí piezoelektrického aktuátoru. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Mokrý.

ANTOŠ, Jaroslav. Úloha s tepelným tokem řízená pomocí PAC Rockwell a PC. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Mrázek.

TYML, Jakub. Vizualizace a řízení modelu dopravníku pomocí PAC Rockwell. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Mrázek.

BRANT, Petr. Návrh a implementace komunikačního protokolu a nadstavbového GUI pro mobilního robota Robotino Festo. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Strnad.

BOHÁČ, Roman. Internetová aplikace pro grafický návrh jednoduchých webových stránek v prostředí ASP. NET. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Přemysl Svoboda.

HLÁVKA, Radek. Pokladní a rezervační systém kulturního zařízení. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Přemysl Svoboda.

PEŘINA, Ondřej. Digitální škola - modernizace a nové moduly Školního Internetového Informačního Portálu (ŠIIP). Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Přemysl Svoboda.

ČERNÝ, Tomáš. Řídicí software úzkopásmového optického filtru pro pozorování slunce. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

MASTÍK, Jiří. Softwarová podpora pro Shack-Hartmannův senzor vlnoplochy. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

ŠOLC, Zdeněk. Rozšiřování systému Delmia Process Engineer v oblasti plánování montáže automobilů. Liberec, 2012. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Vích Vlasák.

 

Disertační práce obhájené v roce 2012

KRAUS, Jan. Optimalizace archivu měření kvality elektrické energie. Liberec, 2012. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Aleš Richter.

LINDR, David. Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích. Liberec, 2012. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Pavel Rydlo.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav