Přihlásit

Obhájené pr8ce v roce 2013

Bakalářské projekty obhájené v roce 2013

KLUCH, Lukáš. Monitoring disků. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Klára Císařová.

VONDRÁČKOVÁ, Jana. Návrh prstů pneumatického efektoru. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Josef Černohorský.

VEISOVÁ, Eliška. Inovace laboratorních úloh pro renovované DC soustrojí v laboratoři elektrických pohonů. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Diblík.

TŘEŠŇÁK, Michal. HW generátor náhodných čísel. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Josef Grosman.

DOSTÁLEK, Michal. Senzorová síť pro geofyzikální a geochemické měření. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miloš Hernych.

RYBA, Lukáš. Realizace řízení virtuálních úloh pomocí STEP7. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lukáš Hubka.

VÍT, Martin. Konstrukce úlohy výšky hladiny v nádržích – projektová studie. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lukáš Hubka.

BLAŽEK, Vojtěch a MÜLLER, David. Samořízené auto na autodráhu (2). Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

FICHTNER, Jiří. Řízení modelové železnice pomocí PLC. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

KOZDEBA, Václav a LAUER, Tomáš. Samořízené auto na autodráhu (5). Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

KULHÁNEK, Martin a PAVLÍČEK, Libor. Samořízené auto na autodráhu (4). Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

MARKOVÁ, Pavlína a VOŠOUST, Petr. Samořízené auto na autodráhu (3). Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

POMEZNÝ, Lubomír a VÍTOVSKÝ, David. Samořízené auto na autodráhu (1). Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

ŠANDA, David, TAUFER, Oldřich a TOMEŠ, Vojtěch. Automaticky řízený model auta (C2). Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

HOUSKOVÁ, Alisa. Vizualizace dat měření energetické náročnosti ve 3D scénách. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

RINDT, Zdeněk. Trendy ve vývoji webových aplikací s přívětivým uživatelským rozhraním a grafickými prvky. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

HEJLEK, Martin. Návrh měřicího přípravku pro měření deformace. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lenka Kretschmerová.

KRACÍK, Josef. Ukázkové příklady pro výukový přípravek s procesorem PIC a PICAXE. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

MAYER, Jaromír. Univerzální programátor EEPROM. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

MUSIL, Martin. Komunikační protokoly pro komunikaci s PLC automaty firmy Siemens. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

VRBA, Josef. Měření přenosových charakteristik ve výzkumu tlumení vibrací. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Márton.

ULRICH, Pavel. Vzdálené řízení laboratorních úloh. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Petr Mrázek.

KOLMAN, Oldřich. Interaktivní nástěnka – demonstrace principu transformátoru. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miroslav Novák.

KŘÍŽ, Kristián. Návrh a konstrukce stolní 3D tiskárny. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Aleš Richter.

RUCKI, Tomáš. Webová prezentace SPZP a uživatelský panel účastníků. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Radek Srb.

TOMA, Ondřej. Databáze pro SPZP. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Radek Srb.

KROULÍK, Petr. Aplikace pro podporu učení metodou plánovaného učení opakováním s prodlevami. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Přemysl Svoboda.

ŠTRAJT, Michal. Volba srovnávacích kritérií pro kalibraci parametrů modelu interakce vody s horninou. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Šembera.

BUREŠ, Martin. Programování služeb a infrastruktura pro přenos hlasu po IP sítích VoIP (Voice over IP). Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jana Vitvarová.

GABRIEL, Jan. Programování webových aplikací v prostředí cloudu s využitím NoSQL databáze: Hecuj. cz. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jana Vitvarová.

KOUNOVSKÝ, Tomáš. Platforma pro tvorbu a využívání výukových šachových map. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jana Vitvarová.

KŘÍŽEK, Tomáš. Programování webových aplikací v prostředí cloudu s využitím Web API. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jana Vitvarová.

MADĚRA, Daniel. Programování webových aplikací v prostředí cloudu s využitím NoSQL databáze: Správa týmů a sportovních organizací. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jana Vitvarová.

FANTA, Jakub. Průzkum využitelnosti obnovitelných zdrojů pro napájení NODE. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Vích Vlasák.

PROVAZNÍK, Petr. Optimalizace sběru dat v rámci letového provozu CSA. Liberec, 2013. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Vích Vlasák.

 

Bakalářské práce obhájené v roce 2013

STRÁNSKÝ, Martin. Příspěvek dataminingových metod k efektivním marketingovým akcím. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

ŠÍDA, Jaromír. Příspěvek nasazení dataminingu k bezpečnosti ve společnosti. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

ČERVA, Martin. Identifikace a model pohonu Maxon. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Černohorský.

MRÁZEK (KALÍŠEK), David. Robotino - výukové úlohy. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Černohorský.

HAKL, Tomáš. Návrh a realizace laboratorní úlohy na téma polohové řízení. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

HOUSEREK, Pavel. Laboratorní přípravek pro měření a identifikaci parametrů elektrických motorů. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

WANKE, Jan. Evidence přidělované práce. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Alena Gregová.

HEJCMAN, Jiří. Evidence inventárního majetku na pracovišti. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Grosman.

TŘEŠŇÁK, Michal. HW generátor náhodných čísel. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Grosman.

EICHLER, Jakub. Automatizované měření parametrů LED diod pro vzdálenou laboratoř. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

FIEDLER, Michal. Měření výšky hladiny pro vzdálenou laboratoř. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

KOVAŘÍK, Vlastimil. Měření nabíjejících a vybíjejících charakteristik akumulátorů NiMH pro vzdálenou laboratoř. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

MATĚCHA, Tomáš. Měření příkonu a svítivosti pro vzdálenou laboratoř. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

SLAVÍK, Pavel. Měření otáček pro vzdálenou laboratoř. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

ŠOLC, Tomáš. Konstrukce ultrazvukového senzoru vzdálenosti a výukového modulu se senzory polohy. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

TOMEŠOVÁ, Vendula. Možnosti sledování biomechanických projevů peristaltiky střev. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

PROCHÁZKA, Filip. Model autonomního vozu. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

ŠMEJKAL, Jakub. Modul pro vyhodnocování parametrů laserového svazku kamerou pro LabView. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lenka Kretschmerová.

TOMŠŮ, Zdeněk. Automatizace sběru dat z digitálního wattmetru. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lenka Kretschmerová.

HNYK, Jan. Tvorba ukázkových aplikací průmyslových robotů v prostředí ABB Robot Studio. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Lindr.

STOLÍN, Lubomír. Tvorba ovládací aplikace na dotykový panel kartézského manipulátoru. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Lindr.

ERLEBACH, Petr. Simulátor CAN komunikace v automobilu. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

TVRDÍK, Aleš. Sledování výrobního procesu repasování. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

VEJNAR, Lukáš. Vývojové prostředí pro práci s procesory řady x51 v předmětu PMP. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

HRDINA, Vladimír. Webové rozhraní programu Ferrodo. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Márton.

CHMELÍK, Miroslav. Digitalizace datosběrných archů pro terénní biologické výzkumy. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Márton.

KRČEK, Aleš. Měření ferorezonance v třífázovém obvodu. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

ONDŘICH, Jan. Vstupní obvody pro měřicí kartu NI USB-6212. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

ŠTĚPÁNEK, Karel. Vyhodnocování magnetické asymetrie rotoru vysokoobrátkového motoru. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

JAŠKOVÁ, Lucie. Spektrofotometrická analýza antioxidantů in vivo. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

BOHUSLÁVEK, Michal. Algoritmy využívané v 'point and click adventure' hrách. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Radek Srb.

TOMA, Ondřej. Software pro zdravotní prevenci. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Radek Srb.

SRB, Tomáš. Aplikace pro zobrazení dat z GPS loggeru. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

ŠEC, Jan. Inteligentní řízený zdroj napětí. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Školník.

HOUŽVIČKA, Vojtěch. Aplikační rámec pro tvorbu softwarových produktů s využitím databáze pro OS Android. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

BARTOŇ, Marian. Vliv magnetického pole na mikroorganismy. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Truhlář.

VALŠÍK, Marek. Konstrukce 3D tiskárny. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Václav Záda.

ZAPADLÍK, Zbyšek. Autonomní robot pro mapování vnitřních prostor. Liberec, 2013. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Václav Záda.

 

Magisterské projekty obhájené v roce 2013

VOJÍŘ, Martin. Řídicí systém kartézského souřadného systému. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Leoš Beran.

SNĚTIVÝ, Tomáš. Řízení 1 osy pohonu Acopos Multi. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

MAZURA, Ondřej. Analýza řídicího systému stroje Hydrosag. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Diblík.

HLUBUČEK, Vojtěch. Demonstrační aplikace Bluetooth modulů. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Ivan Doležal.

KUBA, Jiří. Image generator design for simulation of environment for multipurpose camera control unit in the car Škoda Octavia III. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Ivan Doležal.

MILICHOVSKÝ, Petr. Analýza nárazového děje pro zkoušky bezpečnosti chodců. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jiří Horčička.

BERAN, Jan. Možnosti identifikace procesu v uzavřené smyčce. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Hubka.

KOPAL, Martin. Explicitní model-prediktivní řízení a jeho aplikace. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Hubka.

NOSEK, Jakub. Identifikace nelineárních procesů pomocí PWA modelů. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Hubka.

VÍCH, Lubomír. Systém napájení palubních spotřebičů školního elektromobilu eŠus. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Jandura.

HAKEN, David. Model testovacího zařízení pro posilovače řízení EPS. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Janeček.

ČÍŽEK, Josef. Měření nabíjejících a vybíjejících charakteristik Pb akumulátorů. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jiří Jelínek.

DRÁBEK, Stanislav. Měření parametrů fotovoltaického článku pro vzdálenou laboratoř. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jiří Jelínek.

PAVKA, Marek. Modul meteorologické stanice pro přesné měření přirozeného ionizujícího záření. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jiří Jelínek.

VANĚK, Tomáš. Meteorologická stanice pro vzdálenou laboratoř. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jiří Jelínek.

HAVLÍČEK, Jan. Návrh databázového asistenta pro LabVIEW. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Milan Kolář.

NĚMEČEK, Tomáš. Vizualizace dat na prostorové LED kostce. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Milan Kolář.

PETŘVALSKÝ, Jan. Implementace šifrovací funkce CRYPTO1 na FPGA. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Milan Kolář.

DLOUHÝ, Viktor. Application of Android OS in Embedded System. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

LOUČ, Tomáš. Využití systému CANoe v diagnostice automobilu. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

ŠVERMA, Ota. Automaticky řízený model auta (C1). Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

JADRNÝ, Michal. Laboratorní úloha pro vzdálené měření vlhkosti vzduchu prostřednictvím LabVIEW. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lenka Kretschmerová.

KYBL, Zdeněk. Aplikace pro řešení úloh vybraných partií numerické matematiky na platformě . NET. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Loufek.

RADA, Pavel. Real-time komunikátor na principu klient-server na platformě . NET. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Loufek.

VLAS, František. Realizace algoritmu Monte-Carlo pro výpočet pohledového faktoru. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Loufek.

HALOW, Roman. Vzdálené ovládání přípravku pro předmět PMP. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Martinec.

HORÁK, Tomáš. Programování pomocí grafických symbolů. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Martinec.

VÍCH, Daniel. Modul pro podporu procesorů Vinculum na existujícím výukovém přípravku. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Martinec.

POLÁŠEK, Tomáš. Experimentální charakterizace vibrací tabule skla v pevném rámu. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Márton.

ŽÍDEK, Čeněk. Advanced visualization of ferroelectric domains. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Márton.

KRUCHENKO, Alexey. Návrh algoritmu pro řízení napětí na elektrodách piezoelektrického deformovatelného zrcadla. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Mokrý.

SIXTA, Zbyněk. Návrh úlohy pro laboratorní cvičení předmětu „Elektrické výkonové členy“. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jaroslav Nosek.

DOSTÁL, Leoš. Rozšíření aplikace pro sledování nákladů provozu automobilu pro OS Android. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Přemysl Svoboda.

MARTIN, Michal. Rezervační systém ubytovacího zařízení s vazbou na pokladní systém. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Přemysl Svoboda.

KULIKOVA, Natalia. Využití analýzy citlivosti v modelování proudění podzemní vody. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Šembera.

SUK, Luboš. Ganttův diagram pro www aplikace. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Roman Špánek.

ŠTRICK, Michal. Modulární systém pro sběr a katalogizaci online dat. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Roman Špánek.

VINŠ, Jiří. Zdroj pro laserovou diodu. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Václavík.

SOBOTKA, Martin. Výukový program pro předmět Gramatiky a automaty. Liberec, 2013. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Václav Záda.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2013

MEJDR, František. Univerzální CNC systém. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Leoš Beran.

ŘEZNÍČEK, Pavel. Optimalizace konstrukce synchronního motoru s permanentními magnety. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Leoš Beran.

CHÁRA, Tomáš. Emulátor CAN komunikace pomocí aplikace CANoe. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Grosman.

LAURIN, Jan. Návrh samoobslužné půjčovny jízdních kol. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miloš Hernych.

HURT, Marek. Řízení modelu přehřívání páry. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

PUNCMAN, Antonín. Řídicí jednotka elektromobilu. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Jandura.

HAKEN, David. Model chování elektrického posilovače řízení. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Janeček.

JIŘÍČEK, Martin. Realizace aritmetických operací v pohyblivé řádové čárce pomocí programovatelných hradlových polí. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Milan Kolář

KNOP, Jiří. Residential Heat Recovery Unit Controlled by PLC. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Koprnický.

BEDRNÍK, Tomáš. Grafické uživatelské rozhraní pro měřicí přístroje v prostředí operačního systému GNU/Linux. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

KUKAČKA, Leoš. Definice výkonů v elektrické síti a jejich praktické aplikace. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

PAULÍK, Jan. Systém online zpětné vazby uživatelů pro . NET a PHP aplikace. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

POLÍVKA, Pavel. Návrh a implementace datové a aplikační vrstvy databáze pro vzdálený přístup, webové aplikace a reporting. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

TRUHLÁŘ, Adam. Systém pro evidenci školení zaměstnanců. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Tomáš Martinec.

SIKOROVÁ, Iveta. Ultrazvukový měnič pro lékařskou terapii. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jaroslav Nosek.

HARTYCH, Jaromír. Simulace ferorezonance transformátoru vn. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

PETŘVALSKÝ, Josef. Impulsní zatížitelnost výkonových rezistorů. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

ROLF, Martin. Vliv nesymetrie rotoru na pulsaci radiální síly u elektricky komutovaného motoru. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav

HYNEK, Pavel. Tester pro analýzu signálu z průtokoměrného čidla. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lubomír Slavík.

SCHREIBER, Richard. Měřicí moduly pro geofyzikální ústřednu. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lubomír Slavík.

ČERMÁK, Lukáš. Vzduchová levitace míčku. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Školník.

KOŘÍNEK, Zdeněk. Obvod FPGA jako zdroj obrazových dat pro operační systém Microsoft Windows. Liberec, 2013. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

 

Disertační práce obhájené v roce 2013

VLACH, Jaroslav. Metody zpracování obrazu pro časově náročné úlohy. Liberec, 2013. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Milan Kolář.

NOVÁKOVÁ, Kateřina. Control of static and dynamic mechanical response of piezoelectric composite shells: Applications to acoustics and adaptive optics. Liberec, 2013. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Pavel Mokrý.

ROSICKÁ, Dana. An Investigation of Aggregation Models of Magnetic, Zero-valent Iron Nanoparticles. Liberec, 2013. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Jan Šembera.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav