Přihlásit

Studentské práce obhájené v roce 2014

Bakalářské projekty obhájené v roce 2014

CHÁBEK, Jakub. Komunikace pomocí rozhraní ETHERNET. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Leoš Beran.

KIN, Lukáš. Práce se soubory v PLC. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Leoš Beran.

HLÁVKA, Miroslav. Práce se soubory v PLC. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Leoš Beran.

MAREŠ, Stanislav. Správa datových objektů v PLC. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Leoš Beran.

HUMMER, Jakub. Fraktální geometrie. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Klára Císařová.

MALÁ, Markéta. Vizualizace dat pro DM algoritmy. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Klára Císařová.

TUČEK, Pavel. Výpočet akustické kvality vnitřního prostoru. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Petr Fuchs.

VIČAR, Petr. Návrh a výroba přípravku pro akustickou diagnostiku elektrického ručního nářadí u výrobce. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Petr Fuchs.

HUDEC, Michal. Kontrola testovacích bodů plošných desek. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Herajn.

PŘÍPLATA, David. Edukativní aplikace pro snímač Kinect. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miloš Hernych.

BURÝŠEK, Jiří. Edukativní aplikace pro snímač Kinect. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miloš Hernych.

HRABAL, Jaroslav. Agentově orientované modelování trhu s elektřinou. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jaroslav Hlava.

HUK, František. Tepelná dynamika budov. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lukáš Hubka.

STAŠÍK, Marek. Simulační model kogenerace s dieselovým motorem. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lukáš Hubka.

KRČMÁŘ, Lukáš. Návrh palubního počítače pro motocykl MZ 150 ETZ. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Jandura.

LAUER, Ondřej. Metody využívané pro získání přehledu o spolehlivosti zařízení a její využití v moderní organizaci. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kamenický.

ODCHÁZEL, Patrik. Návrh modelové aplikace stavebnice Xilinx/Digilent Spartan 3E Starter Kit v prostředí LabVIEW FPGA. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Milan Kolář.

KUBIŠTA, Libor. Měřicí přípravek pro měření teplotních závislostí. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lenka Kretschmerová.

JEŽEK, Tomáš. Chování baterii v závislosti na počtu cyklů a teplotě. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jiří Kubín.

MLÁDEK, Jiří. Meteorologická stanice. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

DROZD, Tomáš. Diagnostický SW dle komunikačního protokolu K-Line. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

NAJMAN, Lukáš. Zabezpečení a správa přístupu do místnosti. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Náhlovský.

VANČATA, Jiří. Přípravek přepínatelné banky kondenzátorů ovládaný po sériové lince. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miroslav Novák.

GAUDEL, Filip a TAUCHMAN, Petr. Návrh přípravků pro měření magnetických polí. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lubomír Slavík.

KUBÍČEK, Ondřej a LANKAŠ, Jan. Vzdálené ovládání počítače s architekturou klient-server. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Přemysl Svoboda.

HOLMAN, Jaromír. Užití balíku The Geochemist’s Workbench pro modelování reakcí mezi roztoky a horninou. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Šembera.

KRAUS, Vojtěch. Využití analýzy citlivosti v modelování proudění podzemní vody. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Šembera.

BRADÁČ, David. Návrh a realizace řídicího systému magnetonové naprašovačky. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu David Vápenka.

VENGLÁŘ, Jakub. Webová aplikace pro testování SQL. Liberec, 2014. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jana Vitvarová.

 

Bakalářské práce obhájené v roce 2014

FILIP, Michal. Stabilita vstřikování dávek do velikosti 1D šneku. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

KLUCH, Lukáš. Monitoring disků. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

KOZDEBA, Václav. Příspěvek dataminingových metod k eliminaci podvodného jednání klientů bank. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

VÁCLAVÍK, Tomáš. Predikční dataminingový model pro zavedení nových technologií do výroby. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

HEGNER, Jakub. Demoúlohy průmyslových robotů ABB. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Černohorský.

BLEHA, Jakub. Aplikace PLC OMRON pro část automatické linky CDC8. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Grosman.

DOSTÁLEK, Michal. Terénní bezdrátové snímače fyzikálních a chemických veličin. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

VEISOVÁ, Eliška. Použití LabView pro podporu výuky spojitého řízení. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lukáš

KADLASOVÁ, Monika. Návrh simulátoru jednodutinového kardiostimulátoru. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Ivan Jaksch.

ALBRECHT, Daniel. Ověření vlastností moderních fotovoltaických článků a stavba FV panelu. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Jandura.

TAUCHMAN, Petr. Zpracování signálů z rotačního inkrementálního čidla. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

HAVLE, Ondřej. Software pro simulaci okamžité pohotovosti a frekvence poruch výběrových systémů. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kamenický.

CHLUM, Jiří. Návrh aplikace pro zadávání a kontrolu semestrálních prací. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kamenický.

JELÍNKOVÁ (KOHNOVÁ), Veronika. Náklady životního cyklu produktu. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kamenický.

ŠLECHTA, Jiří. Návrh modelové aplikace využití robota LEGO MINDSTORMS NXT v prostředí LabVIEW. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Milan Kolář.

MIKULA, Erik. Návrh expertního systému pro analýzu spotřeby elektrické energie. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

RINDT, Zdeněk. Vizualizace dat spotřeby elektrické energie prostřednictvím webové aplikace. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

LAUER, Ondřej. Vzdálené řízení úlohy "Měření výšky hladiny ultrazvukovým senzorem" pomocí LabVIEW. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lenka Kretschmerová.

LAUER, Tomáš. Laboratorní pracoviště alternativních energií s využitím řízení pomocí LEGO Mindstorms. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lenka Kretschmerová.

MARTINEK, Jakub. Vzdálené řízení úlohy "Měření vyvážení odporového můstku" pomocí LabVIEW. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lenka Kretschmerová.

ZAJACOVÁ, Pavlína. Využití akcelerometrických senzorů v rehabilitaci. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Kysela.

KOVÁČIK, Milan. Asociační algoritmy v dataminingových úlohách. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Marián Lamr.

HOZÁK, Ondřej. Aplikace pro numerickou simulaci charakteristik synchronních servomotorů. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Lindr.

KRACÍK, Josef. Modul pro podporu procesorů z řady AVR na existujícím výukovém přípravku. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

MUSIL, Martin. Komunikace s PLC od firmy Siemens z vývojového prostředí Delphi. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

ULRICH, Pavel. Vzdálené řízení vybrané laboratorní úlohy. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Mrázek.

NASTOUPIL, Jaroslav. Měření závislosti zapínacího proudu transformátorů na geometrii jeho vinutí. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

VANČATA, Jiří. Ověření funkčnosti omezovačů ferorezonance. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

HOLAN, Filip. Spokojenost zákazníka. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Věra Pelantová.

VONDRÁČKOVÁ, Jana. Procesní řízení v organizaci. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Věra Pelantová.

MORAVA, Jan. Řízení pohonů v rehabilitační robotice. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

ŠTOČEK, Jakub. Srovnání průmyslových a lékařských zobrazovacích metod. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

TESÁRKOVÁ, Veronika. Rozpoznání fyzického stavu řidiče. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

DLABOLA, Ondřej. Modelování provozu podzemního zásobníku plynu metodou materiálové bilance. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Otto Severýn.

BÍLEK, Vít. Kalibrační pracoviště pro měření průtoku. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lubomír Slavík.

MACH, Ondřej. Displej LED zabudovaný v jízdním kole. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lubomír Slavík.

KROULÍK, Petr. Aplikace pro podporu učení metodou plánovaného učení opakováním s prodlevami. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

NÝVLT, Vladimír. Analýza, návrh a realizace vylepšení stávajícího bezpečnostního systému muzea motocyklů. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

MÜLLER, David. Tvorba nástroje pro počítačovou podporu analýzy citlivosti hydrogeologických modelů. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Šembera.

ŠTRAJT, Michal. Tvorba nástroje pro počítačovou podporu volby srovnávacích kritérií pro kalibraci parametrů modelu interakce vody s horninou. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Šembera.

TOMÁŠ, Miroslav. Porovnání simulace transportně-reakčních experimentů dvěma softwary. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Šembera.

VÍT, Martin. Návrh a realizace pracoviště „teplota v trubce“. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Školník.

GABRIEL, Jan. Komunitní portál s webovými službami. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

PERTLÍKOVÁ, Kamila. Vliv elektromagnetického pole na mikrobiální populace. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Truhlář.

ŠIMŮNEK, Tomáš. Realizace programového modulu pro identifikaci soustavy odporového výparníku. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Vápenka.

BUREŠ, Martin. Programování služeb pro přenos hlasu po IP sítích na portálech pro sdílený vývoj aplikací. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jana Vitvarová.

MADĚRA, Daniel. Automatizace procesu zadávání studentských prací a projektů. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jana Vitvarová.

MUŽÍČEK, Michal. Tvorba „offline“ webových aplikací: Sportovní časomíra. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jana Vitvarová.

 

Magisterské projekty obhájené v roce 2014

ŠÍDA, Jaromír. Implementace vybraného dataminingového algoritmu. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Klára Císařová.

ČERVA, Martin. Řízení vzdálené úlohy synchronizace krokových motorů. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

KUPEČEK, Jan. Studie proveditelnosti využití kamerového systému ve spolupráci s průmyslovým robotem. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

ČERNÝ, David a KAJZR, Daniel. Analýza možností Matlab/Simulinku pro regulaci dynamických systémů pomocí PLC. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Diblík.

KOVÁŘ, Jan. Grafické uživatelské rozhraní pro emulátor sériových sběrnic Bus Pirate. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Ivan Doležal.

VEJVODA, Petr. Editor datových struktur pro menu na dvouřádkovém displeji. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Ivan Doležal.

MATĚCHA, Tomáš. Software pro měření příkonu a svítivosti. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jiří Jelínek.

TOMEŠOVÁ, Vendula. Možnosti měření stavů pacienta ve spánkové laboratoři. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jiří Jelínek.

ŠIMON, Jan. Tvorba programu pro zpracování can tracu ve vozidle. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

VALENTA, Martin. Vzdáleně řízená úloha „Napěťový komparátor“ pomocí LabVIEW. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lenka Kretschmerová.

HUNĚK, Martin. Statistical data processing of inner pelvis anatomy structure from CT images. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Kysela.

PUJMAN, Radek. Design and construction of a pulse oximeter. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Kysela.

STOLÍN, Lubomír. Rozšíření souboru funkcí šestiosého průmyslového robotu. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu David Lindr.

LOCHOVSKÝ, Milan. Dataloger pro sledování komunikace po sériové lince. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Martinec.

PROCHÁZKA, Filip. Programovaní vývojového kitu s procesorem ARM. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Martinec.

HONS, Petr. Návrh elektronického zapojení pro účely samořízeného modelu auta. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Petr Mrázek.

TŘEŠŇÁK, Michal. Inverzní kyvadlo – projektová studie. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Náhlovský.

EICHLER, Jakub. Výkonový zesilovač/převodník napětí proud pro měření magnetizačních smyček v Epsteinově rámu. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Miroslav Novák.

ŠEC, Jan. PID regulátor průtoku. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Opálka.

ŠOLC, Tomáš. Simulační model systému rekuperace energie z tramvajového provozu. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Opálka.

VINKLER, Ondřej. Možnosti vzdáleného ovládání a spojení se systémem CompactRio od NI. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Opálka.

KOHL, Michal. Návrh spínaného zdroje 12/24 V. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lubomír Slavík.

ZAPADLÍK, Zbyšek. Control of pipe cutting machine for blood transfusion sets. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lubomír Slavík.

HOUŽVIČKA, Vojtěch. Optimalizace webových aplikací pro vyhledávací nástroje. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Roman Špánek.

VALŠÍK, Marek. Lokalizační systém pro soutěž Eurobot 2014. Liberec, 2014. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Václav Záda.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2014

SNĚTIVÝ, Tomáš. Návrh řídicího systému rehabilitačního rotopedu. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

ČERNÝ, David. Aplikace pokročilých regulačních metod pro řízení spojitých systémů. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

KOPAL, Martin. Explicitní prediktivní řízení a jeho aplikace. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

SUVOROV, Dmitry. Nonlinear process control - the method using derivatives. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

ŠREFL, Jaroslav. Simulační model tepelného výměníku. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

TOMSA, Jan. Elektrická zařízení elektromobilu eTUL. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Jandura.

VÍCH, Lubomír. Napájecí systém palubní sítě elektromobilu. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Jandura.

ČÍŽEK, Josef. Experimentální přípravek pro měření nabíjejících a vybíjejících charakteristik akumulátorů. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Jelínek.

DRÁBEK, Stanislav. Traverser pro testování čidel vzdálenosti a senzoru ionizujícího záření. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Jelínek.

PETŘVALSKÝ, Jan. Zranitelnost technologie Mifare Classic. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Milan Kolář.

LOUČ, Tomáš. Automatické monitorování sběrnice CAN v automobilech. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Koprnický.

HYBŠ, Jan. Implementace plug-in modulu pro výukový systém Moodle. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiřina Královcová.

NOVÁK, Pavel. Systém pro analýzu a transformaci datové komunikace zařízení používaných ve sportu. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiřina Královcová.

KNĚBORT, Petr. Rozbor metod měření elektrického výkonu v nelineárních soustavách. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Kubín

KNĚBORT, Pavel. Softwarové vybavení řídicího systému střídavého dynamomentru. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce David Lindr.

KOLOC, Petr. Inovace programového vybavení řídicího systému stroje Rotis II. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce David Lindr.

HALOW, Roman. Vzdálené ovládání přípravku pro předmět PMP. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Tomáš Martinec.

HORÁK, Tomáš. Programování pomocí grafických symbolů. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Tomáš Martinec.

NEČÁSEK, Jakub. Impedanční analyzátor pro laboratoř aktivního tlumení vibrací. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Márton.

ZEMTSOV, Nikita. Synthesis of robust PID controller for non-stationary object. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Osvald Modrlák.

HEIDLER, Roman. Ovlivnění zapínacího proudu transformátoru materiálem jádra. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

ŽÁČEK, Václav. Simulace termomechanického napětí v zapouzdřeném plošném spoji. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Aleš Richter.

KOLÁŘ, Matěj. Řídicí a komunikační software geofyzikální ústředny. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lubomír Slavík.

DOSTÁL, Leoš. Synchronizace databáze mobilního zařízení OS Android se serverovou databází. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Přemysl Svoboda.

ŠIMON, Jan. Zjišťování vzájemné polohy a orientace dvou zařízení s OS Android. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Přemysl Svoboda.

LÁD, Tomáš. Principy vytváření robustního softwaru v týmu programátorů. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

ŠTRICK, Michal. Sběr, interpretace a katalogizace volně dostupných online dat. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

KOCHUBEY, Dmitry. Remote setting up the PID controller parameters based on visual observation of controlled motion. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Tůma.

BUDASZ, Jiří. Digitální syntetická impedance pro výzkum v oblasti tlumení vibrací. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

SOBOTKA, Martin. Výuková aplikace pro předmět Gramatiky a automaty. Liberec, 2014. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Václav Záda.

 

Disertační práce obhájené v roce 2014

HORČIČKA, Jiří. Počítačová analýza obrazu textilních struktur. Liberec, 2014. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Ivan Jaksch.

KODEJŠKA, Miloš. Adaptivní metody potlačování přenosu vibrací: řešení rezonančních a širokofrekvenčních úloh. Liberec, 2014. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Pavel Mokrý.

STEIGER, Lukáš. Mirror alignment control for COMPASS RICH-1 detector at Cern. Liberec, 2014. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Miroslav Šulc.

NÁHLOVSKÝ, Tomáš. Aplikace fuzzy metod řízení pro regulaci teploty přehřáté páry. Liberec, 2014. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Osvald Modrlák.

DOSTRAŠIL, Pavel. Kinetostatická syntéza krokových mechanizmů s klasickou a elektronickou vačkou. Liberec, 2014. Disertační práce. Technická univerzita v Liberci. Vedoucí práce Vojtěch Konopa.

ZEDEK, Lukáš. Modelování transportně-chemických procesů. Liberec, 2014. Disertační práce. Technická univerzita v Liberci. Vedoucí práce Jan Šembera.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav