Přihlásit

Studentské práce obhájené v roce 2015

Bakalářské projekty obhájené v roce 2015

KLABAN, Michal. Jak posuzovat kvalitu software. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Klára Císařová.

TSCHUNKO, Mikuláš. Zpracování obrazu v C#. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Klára Císařová.

FRYDRYCH, Martin. Řízení svítidla s předřadníkem pomocí rozhraní DALI. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

HORÁČEK, Jan. Použití OPC klienta TIRS.NET s routerem Helvar. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

EICHLER, Lukáš. Návrh a realizace napájecího zdroje AcoPos Micro. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Josef Černohorský.

TISOVSKÁ, Petra. Modernizace výukového SCARA robota Rhino. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Josef Černohorský.

KUTÍK, Jakub. Tvorba funkčních bloků pro laboratorní úlohy předmětu PCON (Programmable Controllers). Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Diblík.

HARCUBA, Jiří. Inteligentní budovy - výuková pomůcka pro předměty ZLR/PAU. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miloš Hernych.

HONCŮ, Milan. Pomůcky pro výuku - fyzikální modely v laboratoři TK3. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miloš Hernych.

KRCHŇÁK, Michael. Návrh řízeného osvětlovače pro kamerový systém zpracování obrazu. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jiří Horčička.

SELICHAR, Lukáš. Interaktivita 3D scény v prostředí LabVIEW. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jiří Horčička.

BOŠ, Daniel. Realizace řízení teploty protékajícího vzduchu. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lukáš Hubka.

GLASER, Michal. Servisní obrazovka na lince ASD. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lukáš Hubka.

CIMBORA, Miroslav. Webový portál o elektromobilitě na TUL. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Jandura.

ALBRECHT, Patrick. Zdroj vysokého napětí pro fotonásobič. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jiří Jelínek.

EISLER, David. Grafické rozhraní pro interakci s měřicím přístrojem v prostředí Android. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

DVORSKÝ, Jakub. Model třídičky barevných kuliček. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lenka Kretschmerová.

KASTNER, Martin. Návrh a realizace kapacitní klávesnice. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Kysela.

ŠTIŤÁK, Libor. Návrh a realizace pulzního oxymetru. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Kysela.

KOŠŤÁLEK, Martin. Vývoj funkce pro komfortní nastavování orientace angulárního robotu. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu David Lindr.

JON, Lukáš. Palubní počítač pro motocykl. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

HORVÁTH, Stanislav. Pódiový informační panel pro muzikanty. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu František Mejdr.

CHVOJKA, Lukáš. Polohový regulátor pro CNC stroje. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu František Mejdr.

TALLER, David. Systémy reálného času. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Náhlovský.

KOLÁŘ, Milan. Simulační model tepelného výměníku v LabView. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Opálka.

DANKO, Jan. Historický odkaz systému managementu organizace. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Věra Pelantová.

KORDA, Aleš. Efektivní údržba v organizaci. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Věra Pelantová.

MORAVEC, Tomáš. Bezdrátové řízení vozítka pomocí mobilního telefonu. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Radek Srb.

HOŘENÍ, Petr. Návrh a realizace číslicového regulátoru průtoku. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Petr Školník.

BALOGH, Jan. Rozhraní sociální aplikace pro mobilní zařízení s OS Android. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Roman Špánek.

LABAJ, Filip. Sociální aplikace pro komunitní server. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Roman Špánek.

MACEK, Petr. Sociální aplikace pro komunitní server. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Roman Špánek.

BRZOBOHATÝ, Jan. Počítač podle Nand2Tetris projektu. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jana Vitvarová.

MAREK, Jiří. Webová aplikace pro rozvržení inventur. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jana Vitvarová.

NEFEDOV, Dmitry. Telefonní automatický operátor. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Vlasák.

SAMEK, Pavel. Regulace topení. Liberec, 2015. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Vlasák.

 

Bakalářské práce obhájené v roce 2015

KIN, Lukáš. Správa souborů v PLC. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

MAREŠ, Stanislav. Práce s datovými objekty v PLC. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

HUMMER, Jakub. Fraktální geometrie v e-learningovém kurzu na ALS. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

KLUCH, Lukáš. Monitoring disků. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

MALÁ, Markéta. Asociační metody v dataminingových úlohách. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

ŘEHOŘEK, Adam. Identifikace dílů ve výrobním procesu. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

RUCKI, Tomáš. Využití herních periferií pro rehabilitační účely. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Černohorský.

BURÝŠEK, Jiří. Aplikace rozhraní Microsoft Kinect pro práci s fotografiemi z elektronového mikroskopu. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

SELICHAR, Lukáš. Vizualizace interakce množiny světelných zdrojů s definovanou plochou. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Radek Horálek.

KASPAR, Petr. Metody zpracování obrazu v bižuterním průmyslu. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Horčička.

HUK, František. Simulační model tepelné dynamiky budovy. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lukáš Hubka.

KRČMÁŘ, Lukáš. Palubní počítač a ostatní elektrická zařízení pro elektrickou koloběžku. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Jandura.

ALBRECHT, Patrick. Napájecí obvody pro fotonásobiče užívané v přístrojích nočního vidění. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

HÁTLE, David. Sledování pohybové aktivity pacienta na lůžku. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

DVORSKÝ, Jakub. Měření, zpracování údajů a řízení v průmyslu s využitím prostředí LabVIEW. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Milan Kolář.

NAJMAN, Petr. Automaticky řízený model vozu s přísavným systémem. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

VOŠOUST, Petr. Model autonomního vozu sledujícího čáru SC3. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

MARHOUL, Vojtěch. Webová aplikace pro plánování společných jízd autem. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiřina Královcová.

KUBÍČEK, Ondřej. Grafické uživatelské rozhraní analyzátoru jako webová aplikace. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

ZENKNER, Tomáš. Inteligentní a univerzální online katalog produktů. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

TITLBACH, Jindřich. Sběr dat v průběhu automatického vážení - mikrováha KERN PEJ 620-3M. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lenka Kretschmerová.

JEŽEK, Tomáš. Cyklické testování elektrochemických nabíjitelných článků. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Kubín.

KAŠPAR, Jakub. Návrh elektroinstalace na jednotce intenzivní péče. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Kubín.

STAŠÍK, Marek. Návrh a realizace bezkontaktního indukčního přenosu energie standardu Qi. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Kysela.

GAUDEL, Filip. HMI aplikace k přímému ovládání funkcí elektrického servopohonu. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Lindr.

MÜLLER, Lukáš. Teoretická studie vhodných komponent polohovacího zařízení pro účely experimentální magnetické resonance. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Lindr.

DROZD, Tomáš. Analýza CAN komunikace EPS posilovače VW Golf V. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

BROŽ, Jan. Implementace rozhraní pro vývojové kity v prostředí Matlab / Octave. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Mrázek.

KŘÍŽ, Kristián. Laboratorní 3D tiskárna. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

HYNKOVÁ, Eliška. Možnosti využití monitorovacího systému pacienta s Nikl-Titan senzory. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

MÜLLEROVÁ, Lucie. Technické prostředky terénního monitoringu vybraných fyziologických funkcí člověka. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

TALLER, David. Číslicový regulátor průtoku na desce SiLabs. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Školník.

VÍTOVSKÝ, David. Rekonstrukce a řízení laboratorní úlohy "Batyskaf". Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Školník.

VESELÝ, Luděk. Návrh a tvorba databáze dopravních nehod v ČR. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Tyl.

BRADÁČ, David. Kompletní renovace systému řízení magnetronové naprašovačky. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Vápenka.

VENGLÁŘ, Jakub. SQL Tester. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jana Vitvarová.

FANTA, Jakub. Obnovitelné zdroje při napájení Wi-Fi NODE. Liberec, 2015. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vích Vlasák.

 

Magisterské projekty obhájené v roce 2015

BRANDT, Jan. Rozšíření IDE Delphi pro automatické přidávání Unit do projektu. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Klára Císařová.

KOZDEBA, Václav. Algoritmy shlukové analýzy v Data miningu. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Klára Císařová.

ŠRÁMEK, Jan. Příspěvek algoritmů DM k prevenci kriminality. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Klára Císařová.

HEGNER, Jakub. Návrh dopravníkového systému laboratoře inteligentních robotů. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

JELÍNEK, Marek. Digitalizace školícího robotického pracoviště Škoda Auto. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

SMOLÍK, Adam. Analýza komunikačního protokolu a formátu záznamu archivních dat chytrého elektroměru. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

VANČATA, Jiří. Příprava měření na frekvenčním měniči. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

VONDRÁČKOVÁ, Jana. Aplikace pro návrh vzoru díla pro pletací stroj. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Diblík.

ŠTĚPÁNEK, Karel. Vstupní převodníky pro analyzátor sítě na PC. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Petr Fuchs.

BÍLEK, Vít. Ovládání teploty v uzavřeném prostoru pomocí webového rozhraní. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Herajn.

FIEDLER, Michal. Realizace systému nabíjení experimentálního elektromobilu. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Jandura

HOUSEREK, Pavel. Realizace systému osvětlení experimentálního elektromobilu. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Jandura.

MACH, Ondřej. Třífázový můstek pro řízení BLDC motorů. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Jandura.

LAUER, Tomáš. Studium metod řízení technologického procesu v prostředí LabVIEW Statechart. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Milan Kolář.

ŠLECHTA, Jiří. Vývoj aplikace manipulačního robota Mitsubishi RV-2SD v prostředí LabVIEW. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Milan Kolář.

PROCHÁZKA, Filip. Uživatelské rozhraní pro dotykovou obrazovku, řízenou procesorem STM32. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Kraus.

ROŠKO, Michal. Postprocessing dat technické diagnostiky. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Kraus.

KOVÁČIK, Milan. Mobilní aplikace využívající databáze dopravních nehod. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Marián Lamr.

KRACÍK, Josef. Monitorování dějů během spánku. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Martinec.

TVRDÍK, Aleš. Rozšíření stávajícího programu pro řízení procesu repase. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Martinec.

CHMELÍK, Miroslav. Optimalizace a paralelizace části kódu programu FERRODO. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Márton.

VEISOVÁ, Eliška. Vizualizace doménových stěn ve feroelektrikách. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Márton.

VÍT, Martin. Konstrukce radiofrekvenční cívky pro zobrazování magnetickou rezonancí. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Márton.

FILIP, Michal. Servozesilovač pro AC synchronní servomotory. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu František Mejdr.

STRAŠIL, Václav. Fuzzy řízení v reálné aplikaci. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Náhlovský.

DOSTÁLEK, Michal. Funkční generátor s procesorem ARM Cortex M4. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lubomír Slavík.

HAKL, Tomáš. Modul měřiče vodivosti kapalin pro měřicí ústřednu. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lubomír Slavík.

VÁCLAVEK, David. Mobilní aplikace, poskytující informace o rozhlednách. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Radek Srb.

MÜLLER, David. Rozšíření nástroje pro počítačovou podporu analýzy citlivosti hydrogeologických modelů. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Šembera.

ŠTRAJT, Michal. Shrnutí informací a podkladů pro návrh efektivního propojení softwarů realizujících modely transportu a reakcí. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Šembera.

BUREŠ, Martin. Počítačová reprezentace elektrické rozvodné sítě. Liberec, 2015. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jana Vitvarová.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2015

VOJÍŘ, Martin. Software pro ovládání CNC stroje. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Leoš Beran.

DRHLÍK, Patrik. Strojové učení a Datamining. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

ŠÍDA, Jaromír. Vizualizace klasifikační úlohy pro e-learningový portál ALS. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

ČERVA, Martin. Řízení rehabilitačního ergometru nové generace. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

JELÍNEK, Marek. Analýza a programování buňky svařovacího robota. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

KAJZR, Daniel. Aplikace pokročilých regulačních metod pro řízení vícerozměrných spojitých systémů. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

MAZURA, Ondřej. Návrh software pro řídicí systém řezacího stroje. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

PAŽOUT, Radek. Implementace komunikačního protokolu pro ovládání pohonů Siemens. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

VANĚK, Tomáš. Řízení inteligentní budovy. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

HLUBUČEK, Vojtěch. Aplikace standardu IEEE 802.15.1 v dohledovém systému. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Ivan Doležal.

BERAN, Jan. Implementace stavového regulátoru. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Herajn.

LASTOCHKIN, Kirill. Explicitní prediktivní řízení v aplikaci. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

VINKLER, Ondřej. Vzdálený přístup k regulačním úlohám na cRio/myRio. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

KOVÁŘ, Jan. Zobrazovací jednotka pro experimentální elektromobil. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Jandura.

MATĚCHA, Tomáš. Návrh systému pro automatické pěstování rostlin. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Jelínek.

PAVKA, Marek. Modul dozimetru pro experimentální laboratorní úlohu. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Jelínek.

TOMEŠOVÁ, Vendula. Problematika monitorace pacienta ve spánkové laboratoři. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Jelínek.

VALENTA, Martin. Vzdálené řízení úloh elektronických obvodů s operačními zesilovači pomocí LabVIEW. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lenka Kretschmerová.

NOSEK, Jakub. Vývoj bezrázových polohových profilů pro astronomický teleskop. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce David Lindr.

PRIKHODKO, Igor. Inovace leštičky asférických čoček. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce David Lindr.

POLÁŠEK, Tomáš. Konstrukce traverseru pro přesná rastrovací měření vibrací. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Márton.

SIXTA, Zbyněk. Rozložení teplotního pole v piezoelektrickém rezonátoru a jeho vliv na rezonanční kmitočet. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jaroslav Nosek.

EICHLER, Jakub. Měření a modelování hysterezní smyčky feromagnetik za různých podmínek buzení. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

HAKL, Tomáš. Inteligentní časomíra pro požární sport. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lubomír Slavík.

PEŠ, Martin. Využití standardního audio konektoru pro alternativní aplikace v mobilních zařízeních s OS Android. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Přemysl Svoboda.

MARTIN, Michal. Návrh a realizace laboratorního pracoviště "suport modelu soustruhu". Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Školník.

BOHUSLÁVEK, Michal. Vyhledávání duplicitních a zkopíruj/vlož bloků ve zdrojových kódech v jazyce GO. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

VLAS, František. Systém pro sledování a vyhledávání vozidel. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

HOUŽVIČKA, Vojtěch. Využití algoritmů dataminingu pro rozpoznávání pojmenovaných entit. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Tyl.

SAVELOV, Maxim. Sol-gel vrstvy jako nástroj pro modifikaci povrchových struktur optických komponent. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

FEDOROV, Aleksandr. Dynamika robotů a jejich řízení pomocí exponenciálních matic. Liberec, 2015. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Václav Záda.

 

Disertační práce obhájené v roce 2015

JANDURA, Pavel. Současné trendy optimálního řízení pohonů a energetických úložišť v elektromobilech a městské trakci. Liberec, 2015. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Josef Černohorský.

ŽABKA, Vratislav. Využití experimentů a modelování k posouzení míry vlivu dílčích procesů na transportně-reakční děj. Liberec, 2015. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Jan Šembera.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav