Přihlásit

Studentské práce obhájené v roce 2016

Bakalářské projekty obhájené v roce 2016

NĚMEC, Miroslav. Data mining a export získaných dat do XML souborů. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Bedrník.

HAASE, Matěj. E-learningový kurz na ALS "SAP a jeho využití". Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Klára Císařová.

JACKMANN, Daniel. VN zdroj pro zobrazení závěrné VA charakteristiky bipolární diody a tyristoru osciloskopem. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

SNOPEK, Vojtěch. Teslův generátor buzený měničem. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

FRANCÚZ, Vladimír a Velechovský Ondřej. Studie proveditelnosti veřejné dobíjecí stanici pro elektromobily v areálu TUL. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Jandura.

KANIA, Lukáš. Řízení pneumatického manipulátoru pomocí PLC Siemens. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

SLABIHOUD, Matěj a Šmíd Jakub. Řízení manipulátoru s pneumatickými prvky pomocí PLC. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

LEBEDOVÁ, Kateřina. Automatická analýza archivních dat měření elektrického výkonu. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

TRDLA, Tomáš. Agregace dat pro energy management v prostředí C# a .NET. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

URBAN, Antonín. Profilování aplikací pro .NET anebo SQL Server. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

PELC, Lukáš. Návrh automatického sytému řízení laboratorní filtrační jednotky. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lenka Kretschmerová.

CRHA, David. Vytvoření zařízení pro měření flikru LED svítidel. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Leoš Kukačka.

VELE, Lukáš. Rozšíření a testování knihovny pro výpočet elektrického výkonu. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Leoš Kukačka.

BAYER, Jiří. SEO optimalizace webu. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Loufek.

SAMEK, Michal. Návrh webové herní aplikace pro více hráčů. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Loufek.

ŠKOPEK, Vladimír. Webová aplikace pro plánování fyzických tréninků. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Loufek.

GLABAZŇA, Viktor a Puzják, Bruno. Multiplatformní hry pro znevýhodněné děti. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

HRADECKÝ, Lukáš. Návrh prvků uživatelského rozhraní ve vývojovém prostředí Processing. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

NOVÁK, Zbyněk. Vývoj aplikací pro Raspberry Pi. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

NOVÁK, Petr. Akustická měření na aktivních akustických metamateriálech. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Mokrý.

POLÁK, Kryštof. Numerické metody pro modelování feroelektrických polovodičů. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Mokrý.

PUTTENAERS, Kaz. Effect of geometrical parameters of structures with tunable stiffness elements on the modal frequencies. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Mokrý.

CIUBACIUC, Ion. Automatizace procesů v Pentaho Business Intelligence. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Kamil Nešetřil.

KENDÍK, Daniel. Zpracování dat o životním prostředí. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Kamil Nešetřil.

NEVYHOŠTĚNÝ, Vladimír. Použití data mining-u v geovědách a ložiskovém inženýrství. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Otto Severýn.

BARTOŠ, Petr. Návrh brumového spínače . Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lubomír Slavík.

HERIANOVÁ, Michaela a Honke, Lukáš. Návrh a tvorba multiplatformní hry typu MMORPG. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Přemysl Svoboda.

FARAGULA, Vít. Typologie multiplatformních Peer-to-peer aplikací. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Roman Špánek.

DANG, Michal. Management nástrojů pro CNC systém. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Vojíř.

DUB, Václav. Využití bluetooth technologie pro sportovní časomíru. Liberec, 2016. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Vratislav Žabka.

 

Bakalářské práce obhájené v roce 2016

HLÁVKA, Miroslav. Implementace komunikačního protokolu Faulhaber RS232. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

FRANZ, Petr. Klasifikační algoritmy v dataminingových úlohách. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

NAJMAN, Lukáš. Výuková pomůcka - inteligentní budovy. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

KRCHŇÁK, Michael. Návrh řízeného osvětlovače pro kamerový systém při zpracování obrazu v bižuterním průmyslu. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Radek Horálek.

KUTÍK, Jakub. Využití fuzzy transformace a obrazové fúze pro zpracování obrazu. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Radek Horálek.

BOŠ, Daniel. Identifikace a řízení tepelného výměníku. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lukáš Hubka.

GLASER, Michal. Programové řešení úlohy aplikace lepidla na dveřní výplně do auta. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lukáš Hubka.

KOLÁŘ, Milan. Najížděcí pochod turbogenerátoru přečerpávací elektrárny. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lukáš Hubka.

VELEBA, Václav. Návrh řídicích algoritmů jednotky osvětlení experimentálního elektromobilu. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Jandura.

VELECHOVSKÝ, Ondřej. Návrh silové části veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Jandura.

VESELOVSKÁ, Jana Emilie. Zdravotní aspekty umělého osvětlení a využití světla pro udržení pozornosti. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jiří Jelínek.

HONCŮ, Milan. Model autonomního vozu sledujícího čáru. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Koprnický.

EISLER, David. Aplikace pro konfiguraci a správu dat měřicích přístrojů v prostředí Android. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

HORVÁTH, Stanislav. Využití platformy STM32 F4/F7 pro návrh HMI panelů. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

SUCHARDA, Michael. Nástroje pro testování protokolu IEC-104 pro automatizaci distribučních sítí. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

HUDEC, Michal. Návrh hardwaru a softwaru měřicí karty. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Kysela.

POSPÍŠIL, Jakub. Měření elektrických vlastností SMD kapacitorů. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Kysela.

ŠTIŤÁK, Libor. Návrh a realizace pulzního oxymetru. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Kysela.

VLKOVÁ, Denisa. Možnosti detekce a vyhodnocení chrápání. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Kysela.

KOŠŤÁLEK, Martin. Realizace interpolačních funkcí šestiosého průmyslového robotu KUKA. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce David Lindr.

JON, Lukáš. Osobní GPS asistent. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

MAREK, Jiří. Konfigurace dataloggeru a zpracování diagnostických dat. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

KRAUS, Vojtěch. Řízení úlohy výšky hladiny pomocí PLC Rockwell. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Mrázek.

EICHLER, Lukáš. Spínaný regulovatelný zdroj napětí. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

TSCHUNKO, Mikuláš. Analýza dat trolejbusového provozu Ústí nad Labem. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

DANIŠOVÁ, Karolína. Možnosti využití průmyslového CT pro zobrazení biologických materiálů. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

PAVLATOVSKÝ, Matěj. Návrh fantomů pro verifikaci zobrazení průmyslového CT a jejich využití v biomedicínské technice. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

SMÉKALOVÁ, Veronika. Rentgenová počítačová mikrotomografie měkkých tkání. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Aleš Richter.

HRABAL, Jaroslav. Objektově orientovaný framework pro provozní data podzemních zásobníků plynu. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Otto Severýn.

HOŘENÍ, Petr. Přesný proudový zdroj s vysokou účinností. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Lubomír Slavík.

PROCHÁZKA, Tomáš. Multifunkční panel pro elektromobil. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Přemysl Svoboda.

KASTNER, Martin. Výukový model manipulační plošiny. Liberec, 2016. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Petr Školník.

 

Magisterské projekty obhájené v roce 2016

MAREŠ, Stanislav. Práce s datovými objekty v PLC. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Leoš Beran.

ŠIMŮNEK, Tomáš. Pohon tvářecího mechanizmu. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Leoš Beran.

MALÁ, Markéta. Asociační pravidla jako vzory chování ukryté v provozních datech. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Klára Císařová.

STAŠÍK, Marek. Jednoduchý impedanční analyzátor. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Černík.

BRZOBOHATÝ, Jan. Řízení platformy mobilního robota ve vyšším programovacím jazyce. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

EŠPANDR, Jiří. Použití USS protokolu pro parametrizaci pohonů Siemens. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Diblík.

BRADÁČ, David. Explicitní prediktivní řízení s omezeným paměťovým prostorem a výkonem HW. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Hubka.

ALBRECHT, Daniel. Návrh „grid-tied“ fotovoltaického systému s průmyslovou baterií. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Jandura.

KRČMÁŘ, Lukáš. Koncept jednostopého elektrického vozidla individuální městské mobility. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Jandura.

NAJMAN, Petr. Bionická ruka. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

KULKA, Filip. Návrh webové aplikace pro zpracování záznamů měření spotřeby elektrické energie. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Kraus.

HOZÁK, Ondřej. Software pro baličku airbagů. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jiří Kubín.

KADLEČEK, Tomáš. Programování aplikace 3D prostorového senzoru pro rehabilitaci. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Kysela.

SEDLÁČEK, Lukáš. Vizualizace dat 3D prostorového senzoru pro rehabilitaci. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Kysela.

DVOŘÁK, Robin. Vizualizace informací o dopravních nehodách. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Marián Lamr.

HADAČ, Jakub. Algoritmy pro hledání shluků podobných dopravních nehod. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Marián Lamr.

MARHOUL, Vojtěch a Titlbach, Jindřich. Senzitivní robotika. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu David Lindr.

DROZD, Tomáš. Tvorba simulátoru pro testování EPS posilovače VW Golf V. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Martinec.

ODCHÁZEL, Patrik. Online aplikace pro editaci dat. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Kamil Nešetřil.

DLABOLA, Ondřej. Manipulace s časovými řadami pro potřeby numerického modelování. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Otto Severýn.

MADĚRA, Daniel. Pokročilé softwarové postupy a agilní techniky pro novou verzi aplikace BPDP. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jana Vitvarová.

VENGLÁŘ, Jakub. Webové služby pro SQL Tester. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jana Vitvarová.

SALAČ, David. Implementace řešení soustav obyčejných diferenciálních a algebraických rovnic. Liberec, 2016. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Zedek.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2016

ŠRÁMEK, Jan. Prevence kriminality s podporou dataminingových modelů. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

BITMANOVÁ, Barbora. Pokročilé řízení lineárních pohonů elektrického lůžka. Liberec, 2016. Diplomová práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

MORAVA, Jan. Návrh pokročilé robotické ortézy. Liberec, 2016. Diplomová práce. Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

ROŠKO, Michal. Diagnostický systém tramvajových podvozků. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

VANČATA, Jiří. Porovnání vlastností a možností moderních frekvenčních měničů střední třídy. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

BÍLEK, Vít. Realizace tepelné regulace v uzavřeném prostoru. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Herajn.

TŘEŠŇÁK, Michal. Inverzní kyvadlo. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

FIEDLER, Michal. Realizace řídicí elektroniky experimentálního elektromobilu. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Jandura.

MACH, Ondřej. Pokročilé řízení pohonu elektricky asistovaného kočárku. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Jandura.

LAUER, Tomáš. Řízení technologického procesu v prostředí LabVIEW Statechart. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Milan Kolář.

ŠLECHTA, Jiří. Řízení víceosého servopohonu v prostředí LabVIEW. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Milan Kolář.

GABRIEL, Jan. Modul pro spouštění úloh na vzdálených výpočetních clusterech. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiřina Královcová.

KŘÍŽEK, Tomáš. Editor konfiguračních souborů Flow123d. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiřina Královcová.

SMOLÍK, Adam. Aplikace pro zpracování měřených dat pro mobilní platformu Android. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

FILIP, Michal. Automatické měření charakteristik krokových motorů. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Kubín.

HOZÁK, Ondřej. Software pro baličku airbagů. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jiří Kubín.

HUNĚK, Martin. Optimalizace NiTi tlakových senzorů. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Kysela.

STOLÍN, Lubomír. Design a testování části bezpečnostního systému pro výzkumné centrum ELI Beamlines. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce David Lindr.

LOCHOVSKÝ, Milan. Univerzální dataloger. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Tomáš Martinec.

VÍT, Martin. Konstrukce radiofrekvenční cívky pro zobrazování magnetickou rezonancí. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Márton.

PROCHÁZKA, Filip. Prediktivní regulátor na RTX systému. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Tomáš Náhlovský.

KOHL, Michal. Proudová a teplotní stabilizace diodových laserových zdrojů pro užití v optické interferometrii. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lubomír Slavík.

MÜLLER, David. Paralelizace nástroje pro počítačovou podporu analýzy citlivosti modelů. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Šembera.

ŠTRAJT, Michal. Návrh a implementace propojení softwarů realizujících modely transportu a reakcí. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Šembera.

ŠOLC, Tomáš. Simulační model tramvajového vozu. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Petr Školník.

ANTOŠ, Vladimír. Čistý kód: Návrh míry pro výpočet toxicity kódu a její implementace. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Roman Špánek.

HUŤKA, Jan. Tenkovrstvé optické filtry využívající vlastností vrstev Fe2O3. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

KULHÁNEK, Martin. Charakterizace vibračního chování CNC obráběcího zařízení v optické výrobě. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

THOŘ, Tomáš. Příprava sol-gel vrstev oxidů kovů v optické kvalitě. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

HLUBUČEK, Jiří. Příprava tenkých feroelektrických vrstev PZT metodou IBS. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce David Vápenka.

BUREŠ, Martin. Výpočty elektrické rozvodné sítě v prostředí webu. Liberec, 2016. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jana Vitvarová.

 

Disertační práce obhájené v roce 2016

HORÁLEK, Radek. Multilineární prediktivní řízení palivových článků s pevným oxidickým elektrolytem. Liberec, 2016. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Jaroslav Hlava.

LOUFEK, Jan. Simulace tepelného toku infračervených zářičů. Liberec, 2016. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Jiřina Královcová.

NEŠETŘIL, Kamil. Jednoduché alternativní modely podzemní vody. Liberec, 2016. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Jan Šembera.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav