Přihlásit

Obhájené práce v roce 2017

Bakalářské projekty obhájené v roce 2017

ALTERA, Daniel. Stanovení nejistot v hodnocení kritičnosti prvků kritické infrastruktury. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kamenický.

BENDA, Vít, Jan ZAPADLO. Integrovaná robotika. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Leoš Beran.

BÍLÝ, Michal. Procesní řízení v organizaci. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Věra Pelantová.

DAITKHE, Valentin. Vzdálené řízení systému prostřednictvím systému Android a NI CompactRio. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lukáš Hubka.

DEVÁTÝ, Zdeněk. Raspberry Pi meteorologická stanice pro školy. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jana Vitvarová.

EICHLER, Miroslav. Řízení stejnosměrného servomotoru. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu František Mejdr.

FIŠERA, Marek, Petr HUSÁK. IoT – konstrukce snímače fyzikálních dat. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miloš Hernych.

HÁJEK, Vojtěch. Mapová aplikace. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Kamil Nešetřil.

HOCHMAN, Ladislav. Využití statistických možností jazyka R při zpracování a analýze dat. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Vratislav Žabka.

JAROŠ, Jakub. Řízení plošiny (výtahu) pomocí PLC Simatic S7. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lukáš Hubka.

JUSTL, Martin. Výpočet intervalů sledování stavu zařízení při optimalizaci údržby. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jaroslav Zajíček.

KNEYS, Mikuláš. Návrh MIDI kontroléru. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Milan Kolář.

KOŠEK, Tomáš. Dolování dat z informačního systému Helios Orange. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

KRATOCHVÍL, Filip. Vybrané problémy v přípravě dat pro data miningové úlohy. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Klára Císařová.

KREJČÍ, Radek. Edukativní hra pro znevýhodněné děti. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

KŘÍŽEK, Mojmír. Testování radiové sítě s radiomoduly IQRF. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Ivan Doležal.

KULHÁNKOVÁ, Barbora. Automatizované měření teplotním senzorem s použitím robota EV3. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lenka Kretschmerová.

KULIŠ, Vojtěch. Analogový integrátor - fluxmetr. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miroslav Novák.

KUSHCHOV, Mykhailo, Sanzhar SANGISPAYEV. Přístrojový panel experimentálního elektromobilu TUL . Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Jandura.

KYNYCH, František. Aplikace strojového vidění. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

MALENA, Jonáš. Soft computing - využití neuronových sítí pro hydrologické modelování. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Vratislav Žabka.

MÁZL, Lukáš. Vytváření rozšiřujících balíčků pro data miningové nástroje. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Marián Lamr.

MLACKI, Patrik. Analýza konektivity zařízení bluetooth s infotainmentem automobilu. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kamenický.

MYSLIVEC, Tomáš. Radiová síť s moduly nRF24L01. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Ivan Doležal.

NĚMEČEK, Jiří. Power management v obytném automobilu. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

NGUYEN, Michal. Analýza modelů hydrologických dat pomocí neuronových sítí. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Vratislav Žabka.

NOLL, Jan. IoT - modul pro sběr environmentálních dat ve vnějším prostředí. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Miloš Hernych.

NOVOTNÝ, Šimon. Řízení experimentální mobilní platformy. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Josef Černohorský.

PANDADIS, Jakub. Analýza potřeb zákaznického portálu pro odběratele elektrické energie. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

PECINA, Martin. Plánovač úloh. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Bedrník.

PEČA, Jan. Využití elektronické vzdělávací stopy. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Marián Lamr.

PÍCHA, Lukáš. Systém pro sdílenou přípravu na zkoušky . Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jana Vitvarová.

ROMPOTL, Tomáš. Návrh kontroléru pro systém přiřizování zadní nápravy experimentálního elektromobilu TUL. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Jandura.

SATRAPA, Filip. Ovládání pohonů Siemens pomocí programovatelných logických automatů B+R. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Diblík.

SEMIRÁD, Josef. Skladové hospodářství malé organizační jednotky. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Věra Pelantová.

SOUČEK, Lukáš. Měření spotřeby elektrické energie na svítidle řízeném protokolem DALI. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

SPIRAL, Dominik. Možnosti využití Car-to-X komunikace. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kamenický.

TREPERA, Lukáš. Modifikace HW řízení pohonu (servomechanismu). Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Lukáš Hubka.

VARNUŠKA, Daniel. Automaticky řízený model vozu s přísavným systémem. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

VASKO, Tadeáš. Hardwarové a softwarové řízení robotického systému. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

VÍT, Jaroslav. Využití data miningových přístupů k analýze rodinného podnikání. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Marián Lamr.

ZAJÍČEK, Libor. Využití knihovny MatPlotLib pro definici ucelených grafických akcí. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jiřina Královcová.

ŽIŽKA, Tomáš. Bezpečnost práce v organizaci. Liberec, 2017. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Věra Pelantová.

 

Bakalářské práce obhájené v roce 2017

BAYER, Jiří. Internetová reklama a internetový marketing: možnosti a řešení pro internetový obchod. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Roman Špánek.

CIMBORA, Miroslav. Webový portál elektromobilita.tul.cz s databází a interaktivním prohlížením dat z bateriových testovacích stanic. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Jandura.

FRYDRYCH, Martin. Návrh a konstrukce 3D tiskárny. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

HERIANOVÁ, Michaela. Návrh a testování vybraných scénářů pro uživatelsky přívětivé aplikace. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

HONKE, Lukáš. Vývoj desktopové aplikace pro obsluhu obráběcího stroje. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Herajn.

HORÁKOVÁ, Lenka. Analýza procesů a rizik administrativní činnosti. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kamenický.

HRADECKÝ, Lukáš. Návrh prvků uživatelského rozhraní ve vývojovém prostředí Processing. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

KENDÍK, Daniel. Automatizované zpracování hydrogeologických dat. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Kamil Nešetřil.

KULHÁNKOVÁ, Barbora. Možnosti regulace teploty v průběhu automatizovaného měření teplotním senzorem s použitím robota EV3. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lenka Kretschmerová.

LEBEDOVÁ, Kateřina. Tvorba aplikace pro přímé ovládání a parametrování měniče z PC pomocí USS protokolu. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce David Lindr.

MACEK, Petr. Sociální aplikace pro komunitní server s 3D interaktivním rozhraním. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Roman Špánek.

MLACKI, Patrik. Analýza konektivity zařízení bluetooth s infotainmentem automobilu. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kamenický.

MORAVEC, Jan. Zpracování a vizualizace dat analyzátorů v OS Android. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

NĚMEC, Miroslav. Aplikace pro automatické generování reportů pro automotive. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Miroslav Novák.

NEVYHOŠTĚNÝ, Vladimír. Analýza tréningových dat pomocí jazyka R. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Otto Severýn.

SOUČEK, Tomáš. Segmentace CT snímku a tvorba 3D dat pro CAD technologie. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Jan Koprnický.

SPIRAL, Dominik. Analýza rizik Car-to-X komunikace. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kamenický.

ŠEVČÍK, Jan. Tvorba biosenzorů pomocí metody laser induced forward transfer. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Jiří Jelínek.

ŠKOPEK, Vladimír. Nástroj pro vizualizaci fázových diagramů ve feroelektrikách. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Márton.

TRDLA, Tomáš. Automatická analýza archivů dat kvality elektrické energie. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

TŘMÍNEK, Jan. Rozšíření a testování knihovny pro výpočet elektrického výkonu. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Leoš Kukačka.

ULMANOVÁ, Tereza. Aplikace pro synchronizaci biomedicínských dat. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Jiřina Královcová.

VELE, Lukáš. Testování odolnosti průmyslových napěťových zdrojů vůči VQ událostem a rušení. Liberec, 2017. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Leoš Kukačka.

Magisterské projekty obhájené v roce 2017

BROTÁNEK, Martin. Vyhledávání skrytých závislostí v datech celosvětového dotazníkového šetření GUESSS. Liberec, 2017. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Marián Lamr.

EICHLER, Lukáš. Převodník napětí proud pro magnetická měření. Liberec, 2017. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Miroslav Novák.

GAUDEL, Filip. Návrh programového bloku pro ovládání navíjecího zařízení příze. Liberec, 2017. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Diblík.

HUDEC, Michal. Návrh elektroniky volantu pro studentskou formuli SF TUL. Liberec, 2017. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

JÁGR, Filip. Numerické metody pro modelování jevu na rozhraní feroelektrických polovodičů. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Mokrý.

KASTNER, Martin. Inteligeletní závodní časomíra. Liberec, 2017. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Bedrník.

KLUCH, Lukáš. Struktury pro ukládání dat měření do relačních databází. Liberec, 2017. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Kraus.

KOLÁŘ, Milan. Najížděcí pochod turbogenerátoru přečerpávací elektrárny. Liberec, 2017. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Hubka.

TSCHUNKO, Mikuláš. Analýza přepětí v trolejbusové trakci Ústí nad Labem. Liberec, 2017. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Miroslav Novák.

VELECHOVSKÝ, Ondřej. Demonstrační model AC dobíjecí stanice. Liberec, 2017. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Jandura.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2017

BRADÁČ, David. Možnosti aplikace prediktivního řízení na vytápěcí a klimatizační jednotky. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

BRZOBOHATÝ, Jan. Řízení mobilního robota pro vnitropodnikovou logistiku. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Josef Černohorský.

HADAČ, Jakub. Programování webového rozhraní pro ovládání přístroje Myotonometru. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Kysela.

HEGNER, Jakub. Realizace pracoviště robotického vidění. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce David Lindr.

KADLEČEK, Tomáš. Regresní analýza v data miningových úlohách. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Klára Císařová.

KAŠPAR, Jakub. Korekce rušivých vlivů biomedicínských senzorů a jejich aplikace. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Pavel Rydlo.

KOZDEBA, Václav. Shluková analýza v data miningových úlohách. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Klára Císařová.

KRACÍK, Josef. Radiový modul pro energetický dohledový systém. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

KRATOCHVÍL, Jiří. Časové řady v data miningových úlohách. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Klára Císařová.

KRČMÁŘ, Lukáš. Pokročilé řízení pohonů pro mobilní robotickou platformu a jejich laboratorní testování. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Jandura.

MADĚRA, Daniel. Pokročilý třídní jazykový slovníček. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jana Vitvarová.

MALÁ, Markéta. Vzory chování ukryté v provozních datech. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Klára Císařová.

MÜLLER, Lukáš. Vliv signálů elektroporace na srdeční rytmus. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Aleš Richter.

NAJMAN, Petr. Bionická ruka. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Koprnický.

ODCHÁZEL, Patrik. Webová aplikace pro správu dat o životním prostředí. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Kamil Nešetřil.

PAŽOUT, Radek. Robotické tváření plechů. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce David Lindr.

SEDLÁČEK, Lukáš. Vizualizace dat 3D prostorového senzoru v embedded systému. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Kysela.

STAŠÍK, Marek. Jednoduchý impedanční analyzátor. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Černík.

STRAŠIL, Václav. Soft computingové metody identifikace a regulace. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Náhlovský.

SUK, Luboš. Moderní uživatelská rozhraní ve webových aplikacích. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Roman Špánek.

VONDRÁČKOVÁ, Jana. Program pro návrh vzoru díla pro pletací stroj. Liberec, 2017. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

Disertační práce obhájené v roce 2017

CRHÁK, Vladislav. Elektronické vačky v řídicím systému brusky radiálních vaček. Liberec, 2017. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Pavel Rydlo.

HERDA, Zdeněk. Aktivní řízení nelineárního vibroizolačního systému sedačky. Liberec, 2017. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Bedřich Janeček.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav