Přihlásit

Obhájené práce 2019

Bakalářské projekty
Bakalářské práce
Magisterské projekty
Diplomové práce
Disertační práce

Bakalářské projekty obhájené v roce 2019

BÖHM, Lukáš, Filip RUBEŠ. Návrh konfiguračně-servisního software pro BMS trakční baterie elektrokol. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Jandura.

HYŠKA, Tomáš. Vizualizace dat ze zařízení Myo Armband. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

KOLÁŘ, Dominik. Bezpečnost práce v organizaci. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Věra Pelantová.

KOVÁŘ, Jakub. Modelování a predikce spotřeby elektrické energie . Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kraus.

KRECHLER, Tomáš. Algoritmy a datové struktury pro úlohy rekreační matematiky. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Otto Severýn.

MOTL, Jiří. Software pro řízení a správu teplotní komory pro dlouhodobé testy baterií. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Pavel Jandura.

PILAŘ, Pavel. Zpřístupnění rozhraní C++ knihovny v Pythonu. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Ing.

RYTINA, Daniel. Statistické zpracování dat poruchovosti. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Kamenický.

SÁL, Jiří. Programování rozšiřujících uzlů pro DM nástroje. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Marián Lamr.

VACEK, Karel. Softwarová podpora kvality. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Věra Pelantová.

BŘEZINA, Jan. Řídicí systém pro laboratorní odporník. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

FELTL, Josef. Bezpečnostní přípravek pro vn. měření výkonových polovodičových prvků. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

KADLEC, Martin. Pneumatické řazení pro studentskou formuli. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

KUBÍČEK, Tomáš. Návrh HMI pro autonomního skladového robota. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Leoš Beran.

NEJEDLÝ, Tomáš. Aplikace pro zobrazaní závěrné charakteristiky diod a tyristorů. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Martin Černík.

SOKOLA, Jakub. Využití senzitivních robotů pro rehabilitaci. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

TRNKA, Victor. Detekce a opravy chyb měření tepové frekvence pomocí chytrých hodinek. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Otto Severýn.

JERIE, Aleš. Řízení modelové továrny pomocí PLC. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Jan Koprnický.

LUPOMĚSTSKÝ, Martin. Stolice pro_měření vyváženosti válcových kartáčů. Liberec, 2019. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí ročníkového projektu Tomáš Martinec.

Bakalářské práce obhájené v roce 2019

BERAN, Matěj. Vícejazyčný informační dynamický web. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Kamil Nešetřil.

CIUBACIUC, Ion. Online aplikace pro hodnocení ekologických dopadů. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Kamil Nešetřil.

DOLENSKÝ, Zoltán. Optimalizace 3D tisku SLS technologií. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Koprnický.

FIŠERA, Marek. IoT - sběr a zpracování dat snímačů s modulem ESP8266. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Miloš Hernych.

GLOS, Pavel. Platforma pro archivaci měření kvantity a kvality elektrické energie. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

HEJDUK, Dominik. Problematika adheze lepeného spoje s polyuretanovými lepicími systémy. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Tyl.

HLINĚNÝ, Lukáš. Návrh systému pro inteligentní ovládání dvířek. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lubomír Slavík.

HOCHMAN, Ladislav. Tvorba specializované webové aplikace pro statistickou analýzu dat. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Vratislav Žabka.

HORÁČEK, Petr. Zvýšení hospodárnosti produkčního procesu. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Věra Pelantová.

JERIE, Aleš. Pracoviště pro testování elektromagnetické kompatibility. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lubomír Slavík.

KÁLECKÝ, Jan. Vizualizace a tvorba analýz velkých objemů dat měření spotřeby elektrické energie. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

KRAUŠNER, Matěj. Vývoj softwaru pro samostatnou jednotku dávkovače hmot. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Roman Špánek.

KŘÍŽEK, Mojmír. Aplikace pro dlouhodobé sledovaní a analýzu cenove hladiny produktů. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

MAMULA, Petr. Balancující robot. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

MATOCHA, Daniel. Implementace komunikačního protokolu Siemens USS na platformě PLC automatů BR. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

MÁZL, Lukáš. Vytváření rozšiřujících balíčků pro data miningové nástroje. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Marián Lamr.

NGUYEN, Michal. Analýza naučené neuronové sítě v jazyku R. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Vratislav Žabka.

PECHÁČEK, Jakub. Komunikační protokoly pro chytré sítě. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

PROKORÁT, Jan. Tvorba reportu v prostředí .NET core. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

SÁL, Jiří. Porovnání průmyslových komunikačních sběrnic. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Miloš Hernych.

SAMEK, Michal. Klientská aplikace pro energetický portál. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Bedrník.

SATRAPA, Filip. Řízení asynchronního elektromotoru s polohovou zpětnou vazbou. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

SEMIRÁD, Josef. Racionalizace produkčního procesu. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Věra Pelantová.

ŠPECIÁN, Jan. Vizualizace a tvorba analýz z dat v oblasti kvality a kvantity odběru elektrické energie. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

TREPERA, Lukáš. Ovládání kartézského manipulátoru prostřednictvím PLC. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce David Lindr.

VARNUŠKA, Daniel. Uživatelské rozhraní pro vícekanálové měřicí systémy. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Bedrník.

VAŠÍČEK, Jan. Velkoformátový 3D tisk. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

VONDRÁČEK, Martin. Archivace posloupností hodnot měřených veličin elektrické energie. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

VONDRÁK, Jaroslav. Inteligentní domácnost a zabezpečení domu pomocí IoT. Liberec, 2019. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

Magisterské projekty obhájené v roce 2019

BRZÁK, Kryštof. Získávání skrytých závislostí z dotazníkového šetření GUESSS. Liberec, 2019. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Marián Lamr.

FRYDRYCH, Martin. 3D tiskárna. Liberec, 2019. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Martinec.

HOŘENÍ, Petr. Sada přípravků pro laboratorní úlohy předmětu MT1. Liberec, 2019. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lubomír Slavík.

LEBEDOVÁ, Kateřina. Mobilní aplikace regulátoru vzduchotechnické jednotky. Liberec, 2019. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Kysela.

MORAVEC, Jan. Mobilní aplikace pro monitoring alarmových stavů měřicích přístrojů a regulátorů.. Liberec, 2019. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Kraus.

ŘEHÁK, Matěj. Testovací prostředí Profibus komunikace komponent vakuových systémů pro urychlovače. Liberec, 2019. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Hubka.

ŠKOPEK, Vladimír. Komunikace elektromobilu s dobijecí stanicí. Liberec, 2019. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Pavel Jandura.

TŘMÍNEK, Jan. Způsoby řízení kompenzátorů jalového výkonu. Liberec, 2019. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Leoš Kukačka.

VELE, Lukáš. Identifikační program v LabVIEW. Liberec, 2019. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Hubka.

Diplomové práce obhájené v roce 2019

DVOŘÁK, Robin. Systém pro získávání a analýzu dat o dopravních nehodách. Liberec, 2019. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Marián Lamr.

EŠPANDR, Jiří. Parametrizace elektrických pohonů Siemens pomocí komunikačního protokolu USS. Liberec, 2019. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

GAUDEL, Filip. Software pro řízení experimentální linky na výrobu nanovlákenných produktů. Liberec, 2019. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

HEJDA, Matěj. Depth-resolved quantitative phase imaging using lensfree interferometric microscopy. Liberec, 2019. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Mokrý.

LEBEDOVÁ, Kateřina. Mobilní multiplatformní aplikace k regulátoru tepelného čerpadla. Liberec, 2019. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Kysela.

MORAVEC, Jan. Metody zpracování a vizualizace záznamů z regulátorů účiníku na tenkých klientech. Liberec, 2019. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

OVCHINNIKOVA, Nadezhda. Steam Temperature Control Based on Modified Active Disturbance Rejection. Liberec, 2019. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

VEDEL, Pavel. Modeling and real time optimization of a smart microgrid. Liberec, 2019. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jaroslav Hlava.

VELE, Lukáš. Optimalizace řízení kaskády kondenzačních kotlů. Liberec, 2019. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

Disertační práce obhájené v roce 2019

HANČIL, Daniel. Metody počítačové analýzy příčných řezů textilií. Liberec, 2019. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Školitel Ivan Jaksch.

NEČÁSEK, Jakub. Vývoj systému pro adaptivní tlumení vibrací. Liberec, 2019. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Školitel Pavel Márton.

VÁPENKA, David. Studium vlivu iontového svazku na krystalizaci tenké vrstvy PZT. Liberec, 2019. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Školitel Pavel Mokrý.

ZEMTSOV, Nikita. Model Predictive Control for Demand Response of Thermostatically Controlled Loads. Liberec, 2019. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Školitel Jaroslav Hlava.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav