Přihlásit

Obhájené práce 2021

Bakalářské projekty
Bakalářské práce
Magisterské projekty
Diplomové práce
Disertační práce

Bakalářské projekty obhájené v roce 2021

ACKERMANN, Aleš. Metodika měření v komoře GTEM, dle normy ČSN EN 61000-4-20. Liberec, 2021. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Lubomír Slavík.

BAŇKOWSKI, Michal. Real time aplikace na procesoru ARM (STM32). Liberec, 2021. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

HERGESEL, Jan. Tvorba aplikace pro měření kontrastní citlivosti pozorovatele. Liberec, 2021. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Leoš Kukačka.

KALOSHA, Aliaksei. Aplikace pro chytrý telefon s Androidem k ovládání a monitoringu elektrické motorky. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Petr Bílek.

KOŇÁK, Martin. Bezpečnost kvality za rizik v organizaci. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Věra Pelantová.

KULHAVÝ, Radek. Řízení bezkartáčové motoru. Liberec, 2021. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Josef Černohorský.

LUKEŠ, Martin. Kvalita rozpracované produkce. Liberec, 2021. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Věra Pelantová.

NOS, Přemysl. Jednoduché navádění astronomického dalekohledu na Dobsonové montáži. Liberec, 2021. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Lukáš Hubka.

PLUHAŘ, Jan. Dohledový systém pro skleník. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Tomáš Martinec.

PRÁDLER, Filip. Využití dat o kriminalitě k predikci míst trestní činností. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Marián Lamr.

ŘEHÁK, František. Softwarová podpora kvality. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Věra Pelantová.

STŮJ, Radek. Nastavení procesů preventivní údržby. Liberec, 2021. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kamenický.

TUMASH, Ilia. Šifrování dat a komunikace v embeded zařízení. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

VANCL, David. Monitorování parametrů vzduchu v uzavřeném a okolním prostředí. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Přemysl Svoboda.

 

Bakalářské práce obhájené v roce 2021

BEGIM, Danylo. Model robotického skladu. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Leoš Beran.

BOHÁČ, Radek. Autonivelační systém pracovního stroje. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Koprnický.

DOLENSKÝ, Roman. Modulární systém časomíry pro požární sport. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

HARANTOVÁ, Denisa. Využití metod optimalizace vybavení pro organizační praxi. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Věra Pelantová.

HEJDUK, Marek. Komunikační driver pro integraci čidel SDI-12. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Daniel Kajzr.

HEJHAL, Jan. Datalogger pro měření provozních podmínek v tramvajích. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Bílek.

KULHAVÝ, Radek. Demonstrační úloha robota ABB Yumi. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Josef Černohorský.

LÁZNIČKA, Ondřej. Konstrukce zařízení pro měření tloušťky námrazy na trolejích. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Bílek.

LUKEŠ, Martin. Automatizované pracoviště pro měření elektrických veličin. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lubomír Slavík.

LUPOMĚSKÝ, Martin. Pracoviště pro vyvažování válcových kartáčů. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

MILEROVÁ, Markéta. Analýza a modelování aktivního objemu podzemního zásobníku plynu Háje u Příbrami. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Otto Severýn.

NĚMEČEK, Jiří. Návrh obousměrného DC-DC měniče pro bateriové aplikace. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jiří Jelínek.

PILAŘ, Jan. Systém pro vizualizaci informací o rodinných firmách a analýzu jejich vitality. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Marián Lamr.

PROKEŠ, Zdeněk. Měření vlastností mikrovlnných vysílačů v pásmu 10 GHz. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lubomír Slavík.

SANGISPAYEV, Sanzhar. Zpracování a vizualizace PQ a PFC záznamů na tenkých klientech. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

SEDLÁČEK, Jan. Terminál pro docházkový systém. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

SMOLÍK, Petr. Aplikace pro varování před nebezpečnými místy na silničních komunikacích. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Marián Lamr.

ŠMÍD, Radim Luděk. Vývoj softwaru zobrazovací jednotky motocyklu. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Krčmář.

ŠUSTR, Jan. Zpracování a vizualizace měřených ukazatelů využití činné a jalové energie. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

TOMSA, Tomáš. Řídicí systém s HMI pro rychlonabíjecí stanici. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Jandura.

VACEK, Ondřej. Telemetrický systém pro studentskou formuli FS TUL Racing. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Koprnický.

VRÁTNÝ, Martin. Metodika zpracování rozsáhlých datových souborů v organizacích. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Věra Pelantová.

VYHNÁLEK, Vojtěch. Realizace zařízení pro monitoring environmentálních podmínek. Liberec, 2021. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Bílek.

 

Magisterské projekty obhájené v roce 2021

BŘEZINA, Jan. Studie využití exoskeletu EduExo. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

BUCHTA, Tomáš. Sestavení robotické ruky HACKberry. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

DAILAMI, Zaid. Autonomně balancující model bicyklu. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Hubka.

DUFEK, Dominik. Integrace dopravníku do robotického pracoviště. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

KUBÍČEK, Tomáš. Řízení akčních členu elektromobilu pomocí sběrnice CAN. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Leoš Beran.

MOTL, Jiří. Analýza a zprovoznění vybraných periferií mikrokontroléru STM32H743. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Kraus.

NEJEDLÝ, Tomáš. Inverzního kyvadlo - projekt. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Hubka.

PECHÁČEK, Jakub. Stabilizace inverzního kyvadla pomocí setrvačníku. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Hubka.

PILAŘ, Pavel. Rozhraní datového úložiště pro měření v chytrých sítích. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Kraus.

SOKOLA, Jakub. Řízení dopravníkového uzlu. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Tomáš Martinec.

STARÝ, Tomáš. Vliv výplně vzorku 3D tisku na dynamické vlastnosti nosníku. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Petr Henyš.

ŠETINA, Martin. Problematika řízení plazmatické depozice tenkých vrstev. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Lukáš Voleský.

ŠPAČEK, Luděk. SW pro modul na CIB sběrnici. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Miloš Hernych.

TREPERA, Lukáš. Příprava laboratorních úloh Festo (3) pro předmět PRA. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Martin Diblík.

VARNUŠKA, Daniel. Kompenzace vlivu samoohřevu elektronického zařízení měřícího prostorovou teplotu. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Čeněk Jirsák.

VASKO, Tadeáš. Prezentační úloha robota ABB Yumi. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Josef Černohorský.

ZIMA, Lukáš. Návrh a realizace testovacího zařízení pro jednotku ESP pomocí HIL ve spojení s NovaCarts Virtual. Liberec, 2021. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí semestrálního projektu Jan Koprnický.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2021

BRICH, Josef. Realizace zařízení pro měření provozních a jízdních vlastností elektrokola. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Bílek.

HÁJEK, Vojtěch. Zařízení pro střežení jízdního kola. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Kamil Nešetřil.

JAROŠ, Jakub. Vliv magnetického pole Halbachovy soustavy na chování elektrod v kapalině. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lubomír Slavík.

JERIE, Aleš. Návrh stínicí stěny pro elektromagnetickou odolnost. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lubomír Slavík.

JUSTL, Martin. Aplikace robotického vidění pro výukovou robotickou buňku FANUC. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Daniel Kajzr.

KANTALINSKIY, Leonid. Vytvoření programu pro obsluhu výrobního pracoviště laserového značení dílů. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Tyl.

NOVOTNÝ, Šimon. Možnosti robotického řízení s podporou silově-momentové zpětné vazby. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Josef Černohorský.

PAULŮ, Dominik. Prediktivní řízení modelu vrtulníku na NI CompactRio. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

ROMPOTL, Tomáš. Řídicí systém stroje pro broušení plošných materiálů. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jaroslav Hlava.

SNOPEK, Vojtěch. Funkční vzorek proudového střídače pro napájení kapacitní zátěže. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Černík.

VANER, Pavel. Realizace elektroniky řidicího a zobrazovacího panelu do elektrovozidla. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Bílek.

VONDRÁK, Jaroslav. Inteligentní domácnost - domácí automatizace. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

ZLÁMANÝ, Jan. Design elektroniky BMS pro trakční baterie elektrokol. Liberec, 2021. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Jandura.

 

Disertační práce obhájené v roce 2021

VÁCLAVÍK, Jan. Design of active tunable acoustic metamaterials and metasurfaces. Liberec 2021. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Školitel: Pavel Mokrý.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav